28. 10. 2020  4:58 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ODRANOVÁ, S. -- SEKRETÁR, S. Metódy extrakcie užitočných látok z fytomasy. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov:
Metódy extrakcie užitočných látok z fytomasy
Anglický názov: Methods of extraction of useful substances from phytomass
Český názov:
Autor: Bc. Simona Odranová
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: natural bioactive compounds, nekonvenčné extrakčné metódy, metódy extrakcie, methods of extraction, konvenčné extrakčné metódy, non-convential extraction methods, convential extraction methods, prírodné bioaktívne látky
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Bc. Simona Odranová
Posledná zmena: 18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)