28. 10. 2020  5:09 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VASIČKANINOVÁ, S. -- STARUCH, L. Porovnanie senzorických vlastností FMV s prídavkom KCl. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov:
Porovnanie senzorických vlastností FMV s prídavkom KCl
Anglický názov: Comparation of sensory properties of FMV with addition of KCl
Český názov:
Autor:
Soňa Vasičkaninová
Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: fermentovaný mäsový výrobok, senzorická analýza, salting mixture, fermented meat product, soliaca zmes, sensory analysis
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Soňa Vasičkaninová
Posledná zmena:
18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)