28. 10. 2020  5:05 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ONDÁKOVÁ, S. -- STARUCH, L. Výroba fermentovaného mäsového výrobku so zníženým obsahom soli. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov:
Výroba fermentovaného mäsového výrobku so zníženým obsahom soli
Anglický názov:
Production of fermented meat product with reduced salt content
Český názov:
Autor: Bc. Simona Ondáková
Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: fermentovaný mäsový výrobok, salami, KCl, saláma, cardiovascular disease, kardiovaskulárne ochorenia, fermented meat products, NaCl
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)