28. 10. 2020  4:45 Dobromila
Akademický informačný systém

Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ÁCSOVÁ, A. -- MARTINIAKOVÁ, S. -- HOJEROVÁ, J. Sladkovodné riasy v kozmetike. Derma revue, 18. s. 3--5.

Originálny názov:
Sladkovodné riasy v kozmetike
Anglický názov:
Freshwater algae in cosmetics
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum: Derma revue
Číslo zväzku (ročník):
18
Od strany: 3
Do strany:
5
Počet strán:
3
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil:
Ing. Aneta Ácsová
Posledná zmena:
17.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Derma revue.

Originálny názov:
Derma revue
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena:
22.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)