Jan 23, 2019   8:49 a.m. Miloš
Academic information system

Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT) - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 121

PublicationsType of resultYearDetails
Ability of S. aureus to produce biofilm in dependence on environmental factors
Jurinová, Ivana -- Medveďová, Alžbeta
Schopnosť izolátov S. aureus tvoriť biofilm v závislosti od faktorov prostredia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Acute bronchitis
Medveďová, Alžbeta
Akútna bronchitída. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 07. p. 20.
articles in magazines2018Details
Analysis of smoothies from a health perspective
Budayová, Jana -- Hybenová, Eva
Analýza smoothies zo zdravotného hľadiska. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Antibiotic resistance genes in bacterial isolates from wastewater effluents
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Krahulcová, Monika -- Bírošová, Lucia
Gény rezistencie u baktérií izolovaných na odtoku ČOV. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 140--144. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Antibiotic resistant bacteria in raw milk from wending machines
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Antimikrobiálna rezistencia baktérií v surovom mlieku odobranom z mliekomatov. Trnava: Trnavská univerzita, 2018. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Antimicrobial activity of rhododendrol and raspberry ketone isolated from birch bark
Červenčík, Karol -- Mošovská, Silvia -- Vranková, Kvetoslava -- Hrivnáková, Viera
Antimikrobiálna aktivita rododendrolu a malinového ketónu izolovaných z brezovej kôry. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 46--50. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Antimicrobial properties of lactic acid bacteria and Geotrichum candidum species
Švendová, Adriana -- Koňuchová, Martina
Antimikrobiálne vlastnosti baktérií mliečneho kysnutia a druhu Geotrichum candidum. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Antioxidačné účinky rododendrolu a malinového ketónu z brezovej kôry
Červenčík, Karol -- Mošovská, Silvia -- Vranková, Kvetoslava -- Hrivnáková, Viera
Antioxidačné účinky rododendrolu a malinového ketónu z brezovej kôry. In HOJEROVÁ, J. Zborník Medzinárodnej kozmetologickej konferencie Piešťany 2018. Bratislava: Slovenská Chemická knižnica, 2018, p. 108--110. ISBN 978-80-89597-91-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Aplikácia izolátu Lactobacillus plantarum vo vývoji funkčných fermentovaných potravín na báze pohánky
Matejčeková, Zuzana -- Soltészová, Friderika -- Ačai, Pavel -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Application of Lactobacillus plantarum in Functional Products Based on Fermented Buckwheat. Journal of food science, 83. p. 1053--1062.
articles in magazines2018Details
Aplikácia kompetitívnych modelov v predikcii spoločného rastu Staphylococcus aureus a baktérií mliečneho kysnutia v mlieku
Valík, Ľubomír -- Ačai, Pavel -- Medveďová, Alžbeta
Application of competitive models in predicting the simultaneous growth of Staphylococcus aureus and lactic acid bacteria in milk. Food Control, 87. p. 145--152.
articles in magazines2018Details
Aplikácia nízkoteplotnej atmosférickej plazmy v poľnohospodárstve a potravinárstve
Medvecká, Veronika -- Mošovská, Silvia -- Šimončicová, Juliana -- Hoppanová, Lucia -- Zahoranová, Anna -- Kováčik, Dušan -- Hudecová, Daniela -- Kaliňáková, Barbora
Atmospheric pressure non-thermal plasma for application in agriculture and food processing. In International Symposium on Non-Thermal/Thermal Plasma Pollution Control Technology & Sustainable Energy, Montegrotto Terme, Italy, July 1-5, 2018. Padova: Padova University Press, 2018, p. 52. ISBN 978-88-6938-129-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Application of Lactobacillus rhamnosus GG in functional fermented maize products
Matejčeková, Zuzana -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Application of Lactobacillus rhamnosus GG in functional fermented maize products. In 26th International ICFMH Conference - FoodMicro 2018, September 3rd – 6th 2018, Berlin, Germany. Berlin: Freie Universitat Berlin, 2018, p. 139.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Application of quantitative and predictive microbiology at increasing of food safety
Medveďová, Alžbeta -- Valík, Ľubomír
Aplikácia kvantitatívnej a prediktívnej mikrobiológie pri zvyšovaní hygienickej bezpečnosti potravín. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 14. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Aterogenna dyslipoproteinemia - decision its no pharmacological corrections
Kajaba, Igo -- Jurkovičová, Jana -- Ševčíková, Ľudmila -- Babjaková, Jana -- Staruch, Ladislav -- Hybenová, Eva
Aterogénna dyslipoproteinémia - možnosti jej nefarmakologickej korekcie. In JURKOVIČOVÁ, J. -- ŠTEFÁNIKOVÁ, Z. Životné podmienky a zdravie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018, p. 45--53. ISBN 978-80-223-4523-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Baktérie rezistentné voči klinicky významným antimikrobiálnym zlúčeninám izolované z vodného prostredia
Olejníková, Petra -- Drahovská, Hana -- Fujáková, Marta -- Gliševič, Andrej -- Puzderová, Barbora -- Bezáková, Tatiana -- Bírošová, Lucia
Baktérie rezistentné voči klinicky významným antimikrobiálnym zlúčeninám izolované z vodného prostredia. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Bioactive Components and Antioxidant Properties of Berries
Ácsová, Aneta -- Mikulajová, Anna
Bioaktívne zložky a antioxidačné vlastnosti lesných plodov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bioactive Components in Fermented Cereal Products
Petrovičová, Angela -- Mikulajová, Anna
Zastúpenie bioaktívnych zložiek vo fermentovaných cereálnych produktoch. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Bioaktívne zložky a antioxidačné vlastnosti lesných plodov
Ácsová, Aneta -- Mikulajová, Anna
Bioaktívne zložky a antioxidačné vlastnosti lesných plodov. In HOJEROVÁ, J. Zborník Medzinárodnej kozmetologickej konferencie Piešťany 2018. Bratislava: Slovenská Chemická knižnica, 2018, p. 104--107. ISBN 978-80-89597-91-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Biological Effects of Goji Berries (Lycium chinense L.)
Hazuchová, Anna -- Mošovská, Silvia
Biologické účinky kustovnice čínskej (Lycium chinense L.). Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Blueberries as a source of healthy food
Luknárová, Gabriela -- Hybenová, Eva
Čučoriedky ako zdroj zdraviu prospešných zlúčenín. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Colagen, important human body protein
Medveďová, Alžbeta
Kolagén, dôležitá bielkovina nášho tela. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 07. p. 20.
articles in magazines2018Details
Cycle of antibiotic resistance in the environment
Bírošová, Lucia -- Lépesová, Kristína
Kolobeh bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v prostredí. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 6. ISBN 978-80-71422-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Dynamika rastu Escherichia coli PSII v mlieku v závislosti od teploty
Kočiš-Kovaľ, Martin -- Medveďová, Alžbeta
Dynamika rastu Escherichia coli PSII v mlieku v závislosti od teploty. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 256--257. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Effect of Cold Plasma Treatment on Antioxidant Activity of Nuts
Košian, Andrej -- Mošovská, Silvia
Vplyv nízkoteplotnej plazmy na antioxidačnú stabilitu orechov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Effect of environemtnal factors of the production of SED and biofilm by S. aureus
Medveďová, Alžbeta -- Vrábová, Lucia -- Jurinová, Ivana -- Šipošová, Petra
Vplyv faktorov prostredia na produkciu SED a biofilm S. aureus. In Celostátní přehlídky sýrů, sborník příspěvků konference Mléko a sýry 2018. Praha: VŠCHT, 2018, p. 31--36. ISBN 978-80-7592-030-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Effect of lactic acid bacteria on Candida parapsilosis growth
Koňuchová, Martina -- Buchtová, Katarína -- Valík, Ľubomír
Vplyv baktérií mliečneho kysnutia na rast Candida parapsilosis. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Effect of temperature and NaCl addition on the growth dynamics of E. coli isolates
Šipošová, Petra -- Kočiš-Kovaľ, Martin -- Rosskopf, Filip -- Medveďová, Alžbeta
Vplyv teploty a prídavku soli na dynamiku rastu izolátov E. coli. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Effect of temperature and osmotic stress on radial growth of Geotrichum candidum
Koňuchová, Martina -- Valík, Ľubomír
Vplyv teploty a osmotického stresu na radiálny rast Geotrichum candidum. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 118--120. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Efficiency of boron doped diamond electrodes to eliminate bacteria in wastewater
Ľachká, Kristína -- Bírošová, Lucia
Stanovenie účinnosti bórom dopovaných diamantových elektród pri eliminácii vybraných baktérií v odpadovej vode. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Environmental factors affecting the heat resistance of Escherichia coli and Staphylococcus aureus
Lehotová, Veronika -- Urgelová, Karla -- Zelmanová, Barbora -- Valík, Ľubomír -- Medveďová, Alžbeta
Podmienky prostredia vplývajúce na termorezistenciu Escherichia coli a Staphylococcus aureus. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Evaluation of co-culture growth of Fresco culture and Geotrichum candidum
Šipošová, Petra -- Koňuchová, Martina -- Medveďová, Alžbeta
Sledovanie spoločného rastu kultúry Fresco a Geotrichum candidum. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 188--191. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Evaluation of the antimicrobial effect of mouthwashes
Kulan, Martin -- Valík, Ľubomír
Hodnotenie antimikrobiálneho účinku ústnych vôd. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Exogenous and endogenous cannabinoids
Markolt Kužilek, Fanni -- Hybenová, Eva
Exogénne a endogénne kanabinoidy. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Fenotypizácia a genotypizácia rezistentných koliformných baktérií z hľadiska prítomnosti širokospektrálnych betalaktamáz
Cverenkárová, Klára -- Medveďová, Alžbeta -- Lépesová, Kristína
Fenotypizácia a genotypizácia rezistentných koliformných baktérií z hľadiska prítomnosti širokospektrálnych betalaktamáz. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 258--259. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Food Application of Cold Plasma
Boboková, Lucia -- Mošovská, Silvia
Potravinárske využitie nízkoteplotnej plazmy. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Fortification of Noble Fruit Spirits
Nízka, Zuzana -- Žemlička, Lukáš
Fortifikácia ušľachtilých ovocných destilátov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Growth analysis of Candida parapsilosis in dependence on environmental factors
Buchtová, Katarína -- Koňuchová, Martina
Analýza rastu Candida parapsilosis v závislosti od vplyvu faktorov prostredia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Growth dynamics of Geotrichum candidum isolate in milk
Trebichavská, Monika -- Koňuchová, Martina
Dynamika rastu izolátu J druhu Geotrichum candidum v mlieku. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Growth dynamics of S. aureus isolates
Kvočiková, Karolína -- Medveďová, Alžbeta
Dynamika rastu izolátov S. aureus. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Growth dynamics of S. aureus isolates
Kvočiková, Karolína -- Medveďová, Alžbeta
Dynamika rastu izolátov S. aureus. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 254--255. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Growth dynamics of selected groups of bacteria in ewes‘ lump cheeses
Šipošová, Petra -- Mančušková, Tatiana -- Medveďová, Alžbeta
Dynamika rastu vybraných skupín baktérií v ovčích hrudkových syroch. In Celostátní přehlídky sýrů, sborník příspěvků konference Mléko a sýry 2018. Praha: VŠCHT, 2018, p. 49--54. ISBN 978-80-7592-030-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Heat resistance of Staphylococcus aureus depending on environmental conditions
Lehotová, Veronika -- Urgelová, Karla -- Valík, Ľubomír -- Medveďová, Alžbeta
Termorezistencia Staphylococcus aureus v závislosti od podmienok prostredia. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 132--135. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Heat-resistance of E. coli and S. aureus isolates in dependence on the environmental conditions
Lehotová, Veronika -- Urgelová, Karla -- Valík, Ľubomír -- Medveďová, Alžbeta
Termorezistencia mliečnych izolátov E. coli a S. aureus v závislosti od podmienok prostredia. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 29. ISBN 978-80-71422-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Changes in the content of organic acids and vitamin C in sauerkraut during storage
Bérešová, Jana -- Hybenová, Eva
Zmeny v obsahu organických kyselín a vitamínu C v kyslej kapuste počas skladovania. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Characterization of E. coli isolated from the environment and genotyping of ESBL production
Lépesová, Kristína -- Krahulcová, Monika -- Cverenkárová, Klára -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Charakterizácia E. coli izolovaných z environmentu a ich genotypizácia z hľadiska produkcie ESBL. Trnava: Trnavská univerzita, 2018. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Characterization of Microbiota of Slovakian Bryndza Cheese Using Molecular-biological Methods
Turcovská, Viera -- Valík, Ľubomír
Charakterizácia mikrobioty slovenskej bryndze s využitím molekulárno-biologických metód. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Characterization of qualitative properties of cereal raw materials and products thereof
Kocianová, Mária -- Ciesarová, Zuzana
Charakterizácia kvalitatívnych vlastností cereálnych surovín a výrobkov z nich. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Characterization of selected isolates of antibiotic resistant enterococci
Križanová, Nikoleta -- Bírošová, Lucia
Charakterizácia vybraných izolátov enterokokov rezistentných voči antibiotikám. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie
Micajová, Barbora -- Bírošová, Lucia
Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 264--265. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Identifikácia a charakterizácia enterokokov rezistentných voči antibiotikám izolovaných z odtokových vôd
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Križanová, Nikoleta -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Identifikácia a charakterizácia enterokokov rezistentných voči antibiotikám izolovaných z odtokových vôd. In XXVII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2018, Brno, ČR, 7.-8.6.2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 43. ISBN 978-80-210-8963-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Identifikácia a charakterizácia koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám z rôznych environmentálnych zdrojov
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Identifikácia a charakterizácia koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám z rôznych environmentálnych zdrojov. In Moderný výskum civilizačných ochorení, 17.12.2018, Bratislava. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV v Bratislave, 2018, p. 93--100. ISBN 978-80-972752-2-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Inactivation of Aspergillus flavus on the Surface of Hazelnuts by Cold Plasma
Gregová, Mária -- Mošovská, Silvia
Inaktivácia Aspergillus flavus na povrchu lieskovcov nízkoteplotnou plazmou. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Infections of lower urinary system in women and prevention
Medveďová, Alžbeta
Infekcie dolných močových ciest u žien a prevencia. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 07. p. 20.
articles in magazines2018Details
Inflamation and swelling in oral cavity
Medveďová, Alžbeta
Zápaly a opuchy v ústnej dutine. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 07. p. 20.
articles in magazines2018Details
Influence of Cold Plasma Treatment on Selected Cereals
Tóthová, Kitti -- Mošovská, Silvia
Vplyv nízkoteplotnej plazmy na vybrané obilniny. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Inhibícia patogénnych baktérií na povrchu čierneho korenia studenou plazmou generovanou pri atmostférickom tlaku vo vzduchu
Mošovská, Silvia -- Medvecká, Veronika -- Halászová, Noémi -- Ďurina, Pavol -- Valík, Ľubomír -- Mikulajová, Anna -- Zahoranová, Anna
Cold atmospheric pressure ambient air plasma inhibition of pathogenic bacteria on the surface of black pepper. Food Research International, 106. p. 862--869.
articles in magazines2018Details
Inovovaný koncept vo výučbe potravinárskej mikrobiológie: Uvedenie do problematiky prediktívnej mikrobiológie a mikrobiologického hodnotenia rizika na Slovensku
Valík, Ľubomír -- Ačai, Pavel
The update concepts in food microbiology education: An introduction of knowledge and skills for predictive microbiology and microbiological risk assessment in foods, Slovakia. In 26th International ICFMH Conference - FoodMicro 2018, September 3rd – 6th 2018, Berlin, Germany. Berlin: Freie Universitat Berlin, 2018, p. 27.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Is the antibiotic resistance of coliforms and enterococci presented in wastewater and sewage sludge problem?
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Micajová, Barbora -- Bačová, Ivana -- Mackuľak, Tomáš -- Lépesová, Kristína
Je rezistencia koliformných baktérií a enterokokov v odpadových vodách a kaloch problém?. In Vodárenská biologie 2018, 6.-7. února 2018, Praha, Česká republika. Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2018, p. 68--74. ISBN 978-80-88238-06-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Issue of antibiotic resistant bacteria in raw milk from automatic wending machines
Krahulcová, Monika -- Bírošová, Lucia
Problematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikách v surovom mlieku z mliekomatov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám – z ľudského čreva do odpadovej vody a prostredia
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Lépesová, Kristína
Antibiotic resistant coliforms – from human gut to wastewater and environment. In CESAR 2018 : Central European Symposium on Antimicrobials and Antimicrobial Resistance. Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2018, p. 26. ISBN 978-953-7778-16-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Koliformy rezistentné voči antibiotikám: od tráviaceho traktu človeka k odpadovým vodám
Bírošová, Lucia -- Kislíková, Karolína -- Lépesová, Kristína
Antibiotic resistant coliforms: from human gut to wastewater. In AHSAN, A. Nutrients, Wastewater and Leachate. New York: Nova Science Publishers Inc. New York, 2018, p. 89--111. ISBN 9978-1-53613-950-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Longitudinal development of obesity prevalence in Slovak population
Kajaba, Igo -- Seidenberg, Henrieta -- Staruch, Ladislav -- Hybenová, Eva
Longitudinálny vývoj prevalencie obezity v populácii Slovenska. In MAGULA, D. -- ŠRAMKOVÁ-FATRCOVÁ, K. Zborník z vedeckej konferencie XXXV. Zoborský deň a XVI. Bitterov osteologický deň 2018 s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 70 rokov činnosti Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. Nitra: SPU v Nitre, 2018, p. 99--117. ISBN 978-80-552-1821-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Medicínske vlastnosti probitík a ich úloha v klinickej výžive
Mančušková, Tatiana -- Medveďová, Alžbeta -- Ožbolt, Marina -- Valík, Ľubomír
The Medical Functions of Probiotics and Their Role in Clinical Nutrition. Current Nutrition and Food Science, 14. p. 3--10.
articles in magazines2018Details
Metabolism of Flavonoids in Human
Gavalierová, Romana -- Mikulajová, Anna
Metabolizmus flavonoidov v ľudskom organizme. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Microbial safety of fresh fruit and vegetable juices
Franko, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Mikrobiologická bezpečnosť čerstvých ovocných a zeleninových štiav. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Microbial safety of fresh fruit and vegetable juices
Franko, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Mikrobiologická bezpečnosť čerstvých ovocných a zeleninových nápojov. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 262. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Microflora of sauerkraut and its changes during storage
Šillingová, Enikő -- Hybenová, Eva
Mikroflóra kyslej kapusty a jej zmeny počas skladovania. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Modelovanie rastu Lactobacillus plantarum v závislosti od teploty
Matejčeková, Zuzana -- Spodniaková, Sabína -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Modeling bacterial growth of Lactobacillus plantarum as a function of temperature. In 26th International ICFMH Conference - FoodMicro 2018, September 3rd – 6th 2018, Berlin, Germany. Berlin: Freie Universitat Berlin, 2018, p. 298.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modelovanie termálnej inaktivácie Staphylococcus aureus
Lehotová, Veronika -- Urgelová, Karla -- Zelmanová, Barbora -- Valík, Ľubomír -- Medveďová, Alžbeta
Modelling of thermal inactivation of Staphylococcus aureus. In 26th International ICFMH Conference - FoodMicro 2018, September 3rd – 6th 2018, Berlin, Germany. Berlin: Freie Universitat Berlin, 2018, p. 305.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Monitoring Penetration of Selected Pharmaceutical Products into Agricultural Crops
Cingelová, Eva -- Žemlička, Lukáš
Sledovanie prieniku vybraných liečiv do poľnohospodárskych plodín. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Netermálna DCSBD plazmová úprava orechov: inaktivácia A. flavus na povrchu a účinok na kvalitatívne parametre
Medvecká, Veronika -- Mošovská, Silvia -- Halászová, Noémi -- Ďurina, Pavol -- Mikulajová, Anna -- Zahoranová, Anna
Ambient air non-thermal DCSBD plasma treatment of nuts: inactivation of Aspergillus flavus on surface and effect on qualitative parameters. In International Symposium on Non-Thermal/Thermal Plasma Pollution Control Technology & Sustainable Energy, Montegrotto Terme, Italy, July 1-5, 2018. Padova: Padova University Press, 2018, p. 147. ISBN 978-88-6938-129-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Occurence of antibiotic resistant coliforms and enterococci in human collon
Matejová, Michaela -- Bírošová, Lucia
Výskyt koliformov a enterokokov rezistentných voči antibiotikám v hrubom čreve človeka. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Occurence of resistant staphylococci in food
Beranová, Petra -- Medveďová, Alžbeta
Výskyt rezistentných stafylokokov v potravinách. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Occurence of resistant staphylococci in food
Beranová, Petra -- Medveďová, Alžbeta
Výskyt rezistentných stafylokokov v potravinách. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 260--261. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Occurence of resistant Staphylococcus aureus in foods and environment
Medveďová, Alžbeta -- Györiová, Romana
Výskyt rezistentných Staphylococcus aureus v potravinách a v prostredí. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 35. ISBN 978-80-71422-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Occurrence and characterization of antibiotic-resistant E. coli in wastewaters and surface waters
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Cverenkárová, Klára -- Štefunková, Andrea -- Mackuľak, Tomáš -- Lépesová, Kristína
Výskyt a charakterizácia E. coli rezistentných voči antibiotikám v odpadových a povrchových vodách. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Occurrence and possible elimination of selected antibiotic resistant bacteria in sludge and wastewater from WWTP
Lépesová, Kristína -- Bírošová, Lucia
Výskyt, štúdium a možnosti redukcie vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v kaloch a vodách z čistiarní odpadových vôd. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Occurrence and possible elimination of selected antibiotic resistant bacteria in sludge and wastewater from WWTP
Lépesová, Kristína -- Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš
Výskyt, štúdium a možnosti redukcie vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v kaloch a vodách z čistiarní odpadových vôd. In 10. Ivanské dni mladých biológov Bratislava, 19.6.2018, Ivanka pri Dunaji : program a abstrakty. Bratislava: ÚBGŽ Centrum biovied SAV, 2018, p. 6. ISSN 2585-9307.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Occurrence of resistant bacteria in surface water
Štefunková, Andrea -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách. Trnava: Trnavská univerzita, 2018. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Occurrence of resistant microorganisms in well´s waters
Olejníková, Petra -- Drahovská, Hana -- Fujáková, Marta -- Gliševič, Andrej -- Puzderová, Barbora -- Bezáková, Tatiana -- Bírošová, Lucia
Výskyt rezistentných mikroorganizmov voči antibiotikám v studňových vodách. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018, 12.-14. 9. 2018, Tatranská Lomnica. Bratislava, Praha: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 130--135. ISBN 978-80-971422-8-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Phenotypic and genotypic detection of ESBL in resistant coliform bacteria isolated from different matrices
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Matejová, Michaela -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Fenotypizácia a genotypizácia tvorby ESBL u rezistentných izolátov koliformných baktérií izolovaných z rôznych zdrojov. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 30. ISBN 978-80-71422-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Phenotyping and genotyping of ESBL bacteria isolated from surface waters
Lépesová, Kristína -- Cverenkárová, Klára -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
Fenotypizácia a genotypizácia ESBL izolátov z povrchových vôd. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018, 12.-14. 9. 2018, Tatranská Lomnica. Bratislava, Praha: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 82--90. ISBN 978-80-971422-8-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Phenotypization and genotypization of ESBL producing coliforms
Cverenkárová, Klára -- Bírošová, Lucia
Fenotypizácia a genotypizácia rezistentných koliformných baktérií z hľadiska prítomnosti širokospektrálnych betalaktamáz. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Plazmová dekontaminácia: oxidačné zmeny vo fungálnych bunkách indukované plazmou bez vplyvu na antioxidanty v cereáliach a orechoch
Šimončicová, Juliana -- Mošovská, Silvia -- Hoppanová, Lucia -- Kyzek, Stanislav -- Medvecká, Veronika -- Kováčik, Dušan -- Kaliňáková, Barbora -- Hudecová, Daniela -- Zahoranová, Anna
Plasma Decontamination: Oxidative Damage of Fungal Cells Induced by Plasma without Impact on Antioxidants in Cereals and Nuts. In 7th International Conference on Plasma Medicine, Drexel University, Philadelphia, June 17-22, 2018. Philadelphia: Drexel University, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Potential of lactic acid bacteria in the production of fermented foods
Matejčeková, Zuzana -- Soltészová, Friderika -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Potenciál baktérií mliečneho kysnutia pri výrobe fermentovaných potravín. In OLEJNÍKOVÁ, P. -- MÁJEKOVÁ, H. -- BUJDÁKOVÁ, H. Čo nového v mikrobiológii. Konferencia mladých mikrobiológov, Demänovská dolina, Slovenská republika, 15. – 18. marec 2018. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 34. ISBN 978-80-71422-7-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Prebiotics and their Applications in Food Industry
Matejčeková, Zuzana -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Prebiotiká a ich aplikácie v potravinárskom priemysle. Chemické listy, 112. p. 366--371.
articles in magazines2018Details
Prebiotic-Substance Suitable for Growth and Metabolism of Probiotics
Jankulová, Dominika -- Liptáková, Denisa
Prebiotiká-substrát vhodný pre rast a metabolizmus probiotík. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Predpovedanie vplyvu teploty na rast dvoch izolátov Escherichia coli v mlieku
Medveďová, Alžbeta -- Rosskopf, Filip -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Prediction of temperature effect on growth of two raw milk cheese isolates of Escherichia coli in milk. Journal of Food and Nutrition Research, 57. p. 141--150.
articles in magazines2018Details
Prevalencia fekálnych koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v čistiarňach odpadových vôd
Lépesová, Kristína -- Mackuľak, Tomáš -- Bírošová, Lucia
The prevalence of antibiotic reistant fecal coliform bacteria in wastewater treatment plants. In AHSAN, A. Nutrients, Wastewater and Leachate. New York: Nova Science Publishers Inc. New York, 2018, p. 57--88. ISBN 9978-1-53613-950-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Prevalencia rezistentných koliformných baktérií, Enterococcus sp. a Staphylococcus sp. v kanalizačnom biofilme
Lépesová, Kristína -- Kraková, Lucia -- Pangallo, Domenico -- Medveďová, Alžbeta -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Tichý, Jozef -- Grabic, Roman -- Bírošová, Lucia
Prevalence of antibiotic-resistant coliform bacteria, Enterococcus spp. and Staphylococcus spp. in wastewater sewerage biofilm. Journal of Global Antimicrobial Resistance, 14. p. 145--151.
articles in magazines2018Details
Princípy optimálnej antisklerotickej výživy
Kajaba, Igo -- Genčíková, M. -- Staruch, Ladislav -- Hybenová, Eva -- Ševčík, J. -- Bencko, Vladimír -- Šíma, Petr -- Turek, Bohumil
Princípy optimálnej antisklerotickej výživy. In Výživa a zdraví 2018, Budoucnost výživy člověka, 18.-20.9.2018, Teplice. Ústí nad Labem: Zdravotní ústav, 2018, p. 12--17. ISBN 978-80-907323-1-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Problems of antibiotic resistant bacteria in raw milk obtained from vending machine
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Bírošová, Lucia
Problematika bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám v surovom mlieku z mliekomatov. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 124--126. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Production of staphylococcal enterotoxin D in dependence on environmental factors
Vrábová, Lucia -- Medveďová, Alžbeta
Tvorba stafylokokového enterotoxínu D v závislosti od faktorov prostredia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Quantification of microorganisms in the preparation of pasta filata cheese with a focus on the stretching cheese curd in hot water
Antálková, Veronika -- Valík, Ľubomír
Kvantifikácia mikroorganizmov pri príprave parených syrov so zameraním na proces parenia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Quantification of the behaviour of selected microbial populations with application potential for artisanal cheese production
Mančušková, Tatiana -- Valík, Ľubomír
Kvantifikácia správania sa vybraných mikrobiálnych populácií s aplikačným potenciálom pre remeselnú výrobu syrov. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Quantification of the growth and probiotic properties of Lactobacillus plantarum
Spodniaková, Sabína -- Valík, Ľubomír
Kvantifikácia rastových a probiotických vlastností Lactobacillus plantarum. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Quantitative microbiological analysis of artisan stretched cheese production
Antálková, Veronika -- Lehotová, Veronika -- Valík, Ľubomír
Kvantitatívna mikrobiologická analýza výroby parených syrov zo surového mlieka. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Resistance to antibiotics in surface waters
Bírošová, Lucia -- Štefunková, Andrea -- Mackuľak, Tomáš
Problematika rezistencie voči antibiotikám v povrchových vodách. In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Rezistentné stafylokoky v odpadových vodách
Medveďová, Alžbeta -- Kaiserová, Jana -- Kecskésová, Stanislava -- Bírošová, Lucia
Rezistentné stafylokoky v odpadových vodách. In Mikrobiológia vody a životného prostredia 2018, 12.-14. 9. 2018, Tatranská Lomnica. Bratislava, Praha: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2018, p. 77--81. ISBN 978-80-971422-8-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Risk assessment of microbiological risk – fresh fruit and vegetable juices and salads
Bírošová, Lucia -- Sirotná, Zuzana
Hodnotenie rizika mikrobiálnej kontaminácie – čerstvé ovocné a zeleninové šťavy, šaláty. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018. 29 p. ISBN 978-80-89738-17-5.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Sensory Properties of Selected Extracts from Different Species of Juniper Berries
Beňová, Mária -- Žúbor, Vladimír
Senzorické vlastnosti vybraných extraktov z rôznych druhov borievok. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Sledovanie dynamiky rastu mikroskopickej huby Geotrichum candidum v závislosti od teploty
Mikušová, Dominika -- Koňuchová, Martina
Sledovanie dynamiky rastu mikroskopickej huby Geotrichum candidum v závislosti od teploty. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 270--271. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stabilized sludge – a source of coliform bacteria producing extended-spectrum b-lactamases (ESBL)
Lépesová, Kristína -- Mackuľak, Tomáš -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Stabilizovaný kal – zdroj koliformných baktérií produkujúcich širokospektrálne b-laktamázy (ESBL). In 6. ročník vedeckého kongresu Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody a XXIII. Červenkove dni preventívnej medicíny, 15.-17.10.2018, Banská Bystrica. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, ISBN 978-80-89738-13-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Starostlivosť o nohy diabetika
Medveďová, Alžbeta
Starostlivosť o nohy diabetika. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 07. p. 18--21.
articles in magazines2018Details
Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) - Characterisation and Health Aspects
Sikorová, Petra -- Mikulajová, Anna
Stévia cukrová (Stevia rebaudiana Bertoni) - jej charakteristika a zdravotné aspekty. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Termoresistance of Staphylococcus aureus
Urgelova, Karla -- Medveďová, Alžbeta
Termorezistencia Staphylococcus aureus. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Termoresistance of Staphylococcus aureus and Escherichia coli
Zelmanová, Barbora -- Lehotová, Veronika -- Medveďová, Alžbeta
Termorezistencia Staphylococcus aureus a Escherichia coli. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 268--269. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Termoresistance of Staphylococcus aureus and Escherichia coli isolates
Zelmanová, Barbora -- Medveďová, Alžbeta
Termorezistencia izolátov Staphylococcus aureus a Escherichia coli. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The comparison of the prevalence of antibiotic resistant coliforms and enterococci in three wastewater treatment plants in Slovakia
Bačová, Ivana -- Lépesová, Kristína -- Bírošová, Lucia
Porovnanie výskytu koliformov a enterokokov rezistentných voči antibiotikám v troch čistiarňach odpadových vôd na Slovensku. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava. Bratislava: FCHPT STU v Bratislave, 2018, p. 266--267. ISBN 978-80-89597-99-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The content of bioactive compounds contained in berries Vaccinium vitis-idaea
Ácsová, Aneta -- Mikulajová, Anna
Obsah bioaktívnych zložiek obsiahnutých v bobuliach Vaccinium vitis-idaea. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 15--18. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The dynamics of E. coli and S. aureus survival in dependence on the environmental conditions
Lehotová, Veronika -- Urgelová, Karla -- Valík, Ľubomír -- Medveďová, Alžbeta
Dynamika prežívania E. coli a S. aureus v závislosti od podmienok prostredia. In Celostátní přehlídky sýrů, sborník příspěvků konference Mléko a sýry 2018. Praha: VŠCHT, 2018, p. 25--30. ISBN 978-80-7592-030-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The effect of environmental factors on G. candidum growth characteristics
Loučková, Daniela -- Koňuchová, Martina
Vplyv prostredia na rastové vlastnosti G. candidum. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The effect of temperature and water activity on radial growth of G. candidum
Koňuchová, Martina -- Valík, Ľubomír
Vplyv teploty a aktivity vody na radiálny rast G. candidum. In Celostátní přehlídky sýrů, sborník příspěvků konference Mléko a sýry 2018. Praha: VŠCHT, 2018, p. 37--42. ISBN 978-80-7592-030-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv faktorov prostredia na produkciu enterotoxínu D Staphylococcus aureues
Medveďová, Alžbeta -- Havlíková, Adriana -- Vrábová, Lucia
Effect of environmental factors on enterotoxin D production by Staphylococcus aureus. In 26th International ICFMH Conference - FoodMicro 2018, September 3rd – 6th 2018, Berlin, Germany. Berlin: Freie Universitat Berlin, 2018, p. 445.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv faktorov prostredia na tvorbu biofilmu Staphylococcus aureus
Medveďová, Alžbeta -- Jurinová, Ivana
Biofilm formation by Staphylococcus aureus in depedence on environmental factors. In CESAR 2018 : Central European Symposium on Antimicrobials and Antimicrobial Resistance. Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2018, p. 103. ISBN 978-953-7778-16-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv nízkoteplotnej plazmy generovanej vo vzduchu na nové korenie
Mošovská, Silvia -- Medvecká, Veronika -- Halászová, Noémi -- Ďurina, Pavol -- Mikulajová, Anna -- Zahoranová, Anna
The influence of a cold atmospheric pressure ambient air plasma on the allspice berries. In International Symposium on Non-Thermal/Thermal Plasma Pollution Control Technology & Sustainable Energy, Montegrotto Terme, Italy, July 1-5, 2018. Padova: Padova University Press, 2018, p. 142. ISBN 978-88-6938-129-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Výskyt baktérií rezistentných voči antibiotikám v surovom mlieku z mliekomatov
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Bírošová, Lucia
Occurence of antibiotic resistant bacteria in raw cow milk from vending machines. Acta Chimica Slovaca, 11. p. 55--59.
articles in magazines2018Details
Výskyt rezistentných Staphylococcus aureus v potravinách a v prostredí
Medveďová, Alžbeta -- Györiová, Romana
Occurence of resistant Staphylococcus aureus in foods and in environment. In CESAR 2018 : Central European Symposium on Antimicrobials and Antimicrobial Resistance. Zagreb: Croatian Microbiological Society, 2018, p. 94. ISBN 978-953-7778-16-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Význam nutričných faktorov u celiakie
Kajaba, Igo -- Staruch, Ladislav -- Hybenová, Eva
Význam nutričných faktorov u celiakie. Bratislava: FCHPT STU, 2018. 1 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Water activity, factor affecting shelf life of bakery and pasta products
Valík, Ľubomír
Aktivita vody, faktor vnútorného prostredia prispievajúci k stabilite pekárskych a cestovinárskych výrobkov. Výživa a potraviny. Zpravodaj pro školní stravování, 73. p. 38--40.
articles in magazines2018Details
Zápaly pošvy počas tehotenstva
Medveďová, Alžbeta
Zápaly pošvy počas tehotenstva. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 07. p. 20.
articles in magazines2018Details