21. 7. 2019  2:36 Daniel
Akademický informační systém

Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 32

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
Ako zabrániť produkcii stafylokokového enterotoxínu D?
Medveďová, Alžbeta -- Vrábová, Lucia
Ako zabrániť produkcii stafylokokového enterotoxínu D?. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 34. ISBN 978-80-971422-9-2.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Annual changes in the occurrence of antibiotic-resistant coliform bacteria and enterococci in municipal wastewater
Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Mackuľak, Tomáš -- Tichý, Jozef -- Bírošová, Lucia
Annual changes in the occurrence of antibiotic-resistant coliform bacteria and enterococci in municipal wastewater. Environmental science and pollution research, 26. s. 18470--18483.
články v časopisech2019Podrobnosti
Antibiotic resistant bacteria in smoothie drinks
Krahulcová, Monika -- Bírošová, Lucia -- Franko, Tomáš -- Micajová, Barbora -- Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra
Antibiotic resistant bacteria in smoothie drinks. In IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book. 1. vyd. Caparica, Portugalsko: Proteomas Scientific Society, 2019, s. 152. ISBN 978-989-54470-0-8.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Antibiotic resistant coliform bacteria in humans and environment
Bírošová, Lucia -- Olejníková, Petra -- Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína
Antibiotic resistant coliform bacteria in humans and environment. In IC2AR 2019, 3rd International Caparica Conference in Antibiotic Resistance 2019: Proceedings Book. 1. vyd. Caparica, Portugalsko: Proteomas Scientific Society, 2019, s. 99. ISBN 978-989-54470-0-8.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Antioxidanty vo víne
Kancírová, Eva -- Hybenová, Eva
Antioxidanty vo víne. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Bioaktívne zložky fermentovaných cereálií
Perončík, Martin -- Mikulajová, Anna
Bioaktívne zložky fermentovaných cereálií. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Biologické účinky extraktu z Kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.)
Lopatková, Tatiana -- Žemlička, Lukáš
Biologické účinky extraktu z Kakaovníka pravého (Theobroma cacao L.). Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Celiakia a výživa
Borošová, Jana -- Mikulajová, Anna
Celiakia a výživa. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Čajová huba kombucha - jej účinky a využitie
Mazáňová, Petra -- Mošovská, Silvia
Čajová huba kombucha - jej účinky a využitie. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Experimentálne skúšanie podmienok rozvoja biokorózie v konštrukcii "Double ETISC"
Antošová, Naďa -- Belániová, Barbora -- Piecková, Elena
Experimentálne skúšanie podmienok rozvoja biokorózie v konštrukcii "Double ETISC". Czech Journal of Civil Engineering, 5. s. 7--15.
články v časopisech2019Podrobnosti
Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Micajová, Barbora -- Bírošová, Lucia
Charakterizácia baktérií rezistentných voči antibiotikám izolovaných z nápojov typu smoothie. In VACEK, L. XXVIII. konference mladých mikrobiologů. Brno,: Masarykova univerzita, 2019, s. 35. ISBN 978-80-210-9296-9.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Izolácia a charakterizácia zložiek včelích produktov
Schulczová, Sára -- Žemlička, Lukáš
Izolácia a charakterizácia zložiek včelích produktov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Izolácia a identifikácia stafylokov v mlieku dojníc, záchyt rezistentných kmeňov a testovanie biofilmovej aktivity
Hajdučková, Vanda -- Koščová, Jana -- Király, Ján -- Bírošová, Lucia
Izolácia a identifikácia stafylokov v mlieku dojníc, záchyt rezistentných kmeňov a testovanie biofilmovej aktivity. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 20. ISBN 978-80-971422-9-2.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Klíčky vo výžive
Grögerová, Aneta -- Mošovská, Silvia
Klíčky vo výžive. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám v nápojoch typu smoothie
Micajová, Barbora -- Bírošová, Lucia
Koliformné baktérie rezistentné voči antibiotikám v nápojoch typu smoothie. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Kyselina hyalurónová – jej využitie v medicíne a kozmetike
Medveďová, Alžbeta
Kyselina hyalurónová – jej využitie v medicíne a kozmetike. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 08. s. 20.
články v časopisech2019Podrobnosti
Low-temprature plasma treatment of selected cereals
Medvecká, Veronika -- Mošovská, Silvia -- Tóthová, Kitti -- Mikulajová, Anna -- Zahoran, Miroslav -- Zahoranová, Anna
Low-temprature plasma treatment of selected cereals. In 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Syposium on Plasma Processing. Bratislava: Society for Plasma Research and Applications : Comenius University in Bratislava, 2019, s. 244--248. ISBN 978-80-8147-089-9.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Mikrobiologická kvalita parených syrov
Prágerová, Mária -- Medveďová, Alžbeta
Mikrobiologická kvalita parených syrov. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Mikrobiologická kvalita syrov s ohľadom na prítomnosť Geotrichum candidum
Mikušová, Dominika -- Koňuchová, Martina
Mikrobiologická kvalita syrov s ohľadom na prítomnosť Geotrichum candidum. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Modeling of lactic acid fermentation of soy formulation with Lactobacillus plantarum HM1
Matejčeková, Zuzana -- Dujmic, Elena -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Modeling of lactic acid fermentation of soy formulation with Lactobacillus plantarum HM1. Food Science and Technology International, 25. s. 141--149.
články v časopisech2019Podrobnosti
Modelling growth of Lactobacillus plantarum as a function of temperature: Effects of media
Matejčeková, Zuzana -- Spodniaková, Sabína -- Dujmic, Elena -- Liptáková, Denisa -- Valík, Ľubomír
Modelling growth of Lactobacillus plantarum as a function of temperature: Effects of media. Journal of Food and Nutrition Research :, 58. s. 125--134.
články v časopisech2019Podrobnosti
Odhad správania sa populácií Staphylococcus aureus a Escherichia coli počas výroby tradičných parených syrov zo surového mlieka
Valík, Ľubomír -- Ačai, Pavel -- Antálková, Veronika -- Lehotová, Veronika
Odhad správania sa populácií Staphylococcus aureus a Escherichia coli počas výroby tradičných parených syrov zo surového mlieka. In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019, s. 151--153. ISBN 978-80-552-1978-3.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Plasma inactivation of Aspergillus flavus on hazelnut surface in a diffuse barrier discharge using different working gases
Mošovská, Silvia -- Medvecká, Veronika -- Gregová, Mária -- Tomeková, Juliana -- Valík, Ľubomír -- Mikulajová, Anna -- Zahoranová, Anna
Plasma inactivation of Aspergillus flavus on hazelnut surface in a diffuse barrier discharge using different working gases. Food Control, 104. s. 256--261.
články v časopisech2019Podrobnosti
Princípy optimálnej antisklerotickej výživy
Kajaba, Igo -- Genčíková, Manon -- Staruch, Ladislav -- Hybenová, Eva -- Bencko, Vladimír -- Ševčík, Ján -- Šíma, Petr -- Turek, Bohumil
Princípy optimálnej antisklerotickej výživy. Hygiena, 64. s. 10--15.
články v časopisech2019Podrobnosti
Probiotiká a ich úloha v detskom veku
Medveďová, Alžbeta
Probiotiká a ich úloha v detskom veku. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 08. s. 20.
články v časopisech2019Podrobnosti
Rezistencia voči antibiotikám črevnej mikrobioty psov a ich majiteľov
Baliová, Katarína -- Bírošová, Lucia
Rezistencia voči antibiotikám črevnej mikrobioty psov a ich majiteľov. Bakalářská práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Rezistencia voči triklozánu u baktérií v stabilizovanom kale
Bírošová, Lucia -- Lépesová, Kristína -- Kurtulík, Martin -- Mackuľak, Tomáš
Rezistencia voči triklozánu u baktérií v stabilizovanom kale. In Endocrine regulations. 2019, s. 20.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
The effect of salt and temperature on the growth of fresco culture
Medveďová, Alžbeta -- Šipošová, Petra -- Mančušková, Tatiana -- Valík, Ľubomír
The effect of salt and temperature on the growth of fresco culture. Fermentation, 5. s. 1--10.
články v časopisech2019Podrobnosti
Účinok nízkoteplotnej plazmy na povrchovú dekontamináciu klíčkov
Ivanišová, Dana -- Mošovská, Silvia
Účinok nízkoteplotnej plazmy na povrchovú dekontamináciu klíčkov. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Výskyt vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách a možnosti ich eliminácie
Bačová, Ivana -- Bírošová, Lucia
Výskyt vybraných baktérií rezistentných voči antibiotikám v povrchových vodách a možnosti ich eliminácie. Diplomová práce. 2019.
závěrečná práce2019Podrobnosti
Zaťaženie odpadových vôd farmaceutikami a ich vplyv na bakteriálnu rezistenciu
Bírošová, Lucia -- Mackuľak, Tomáš -- Lépesová, Kristína
Zaťaženie odpadových vôd farmaceutikami a ich vplyv na bakteriálnu rezistenciu. In Zborník z XXX. xenobiochemického sympózia, 15.-17.5.2019, Pezinok. Bratislava: Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centrum biovied SAV, 2019, s. 7. ISBN 978-80-972752-5-9.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Zdravotné riziko spojené s konzumáciou surového mlieka
Krahulcová, Monika -- Lépesová, Kristína -- Olejníková, Petra -- Bírošová, Lucia
Zdravotné riziko spojené s konzumáciou surového mlieka. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, s. 34. ISBN 978-80-971422-9-2.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti