19. 9. 2019  6:43 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 24

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
An investigation of cerebral metabolic profile in the rat model of age-related dementia
Kašparová, Svatava -- Gubiová, Veronika -- Melichercik, Ľubomír -- Tvrdík, Tomáš -- Liptaj, Tibor -- Kaliňák, Michal
An investigation of cerebral metabolic profile in the rat model of age-related dementia. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 28. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analýza 13C-13C NMR interakcií pri identifikácii vedľajších produktov v priemyselných výrobách
Tóthová, Ivana -- Šoral, Michal
Analýza 13C-13C NMR interakcií pri identifikácii vedľajších produktov v priemyselných výrobách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Cellular mechanisms of hypoxic-ischemic injury in newborn rats: Blood-brain barrier disruption and cerebral vasogenic edema
Hoskeri, Joy -- Luptáková, Dominika -- Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Bačiak, Ladislav -- Juránek, Ivo
Cellular mechanisms of hypoxic-ischemic injury in newborn rats: Blood-brain barrier disruption and cerebral vasogenic edema. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, s. 12.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Comparison of simultaneous and postponed treatment of D-galactose induced neurodegeneration in rat model with Huperzine A: in vivo 1H MRS study
Melichercik, Ľubomír -- Tvrdík, Tomáš -- Bačiak, Ladislav -- Klepochová, Radka -- Kašparová, Svatava
Comparison of simultaneous and postponed treatment of D-galactose induced neurodegeneration in rat model with Huperzine A: in vivo 1H MRS study. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 56. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction
Marčeková, Michaela -- Gerža, Peter -- Šoral, Michal -- Moncoľ, Ján -- Berkeš, Dušan -- Kolarovič, Andrej -- Jakubec, Pavol
Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction. Organic Letters, 21. s. 4580--4584.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Design and synthesis of anticancer 1-hydroxynaphthalene-2-carboxanilides with a p53 independent mechanism of action
Spaczynska, Ewelina -- Mrozek-Wilczkiewicz, Anna -- Malarz, Katarzyna -- Kos, Jiří -- Goněc, Tomáš -- Oravec, Michal -- Gawecki, Robert -- Bak, Andrzej -- Doháňošová, Jana -- Kapustíková, Iva -- Liptaj, Tibor -- Jampílek, Josef -- Musiol, Robert
Design and synthesis of anticancer 1-hydroxynaphthalene-2-carboxanilides with a p53 independent mechanism of action. Scientific Reports, 9. s. 6387.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Dynamic behavior of isoxazolidinyl epoxides: A combined NMR and DFT study
Doháňošová, Jana -- Záborský, Ondrej -- Pavlik, Ján
Dynamic behavior of isoxazolidinyl epoxides: A combined NMR and DFT study. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 50. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
First Total Synthesis of Varioxiranol A
Lásiková, Angelika -- Doháňošová, Jana -- Štiblariková, Mária -- Parák, Martin -- Moncoľ, Ján -- Gracza, Tibor
First Total Synthesis of Varioxiranol A. Molecules, 24. s. 862.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Histology examination of neonatal brain hypoxic-ischemic injury in newborn rats
Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Luptáková, Dominika -- Hoskeri, Joy -- Bačiak, Ladislav -- Juránek, Ivo
Histology examination of neonatal brain hypoxic-ischemic injury in newborn rats. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, s. 20.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Identifikácia vybraných látok izolovaných vo fytochemickom skríningu Quercus pontica a Ziziphus jujuba
Repaský, Martin -- Šoral, Michal
Identifikácia vybraných látok izolovaných vo fytochemickom skríningu Quercus pontica a Ziziphus jujuba. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
In vivo MRI diffusion tensor imaging in metabolic model of neurodegeneration of the rat brain
Tvrdík, Tomáš -- Melichercik, Ľubomír -- Bačiak, Ladislav -- Kašparová, Svatava
In vivo MRI diffusion tensor imaging in metabolic model of neurodegeneration of the rat brain. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 69. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Investigations on secondary metabolites of a relict oak: Quercus pontica
Sohretoglu, Didem -- Sevgi, Sezer -- Šoral, Michal -- Renda, Gulin
Investigations on secondary metabolites of a relict oak: Quercus pontica. In Trends in Natural Product Research – PSE Young Scientists’ Meeting, 19.-21.6.2019, Budapešť: Book of Abstracts. 1. vyd. Budapešť: Phytochemical Society of Europe, 2019, s. 52.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Lokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo MR spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácie
Mydliarová, Dominika -- Kašparová, Svatava
Lokalizovaná 1H MRS a kvantifikácia in vivo MR spektier pomocou programu jMRUI na mozgu potkana na animálnom modeli neurodegenerácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Model of neonatal HIE in newborn rats for testing pharmacological and non-pharmacological interventions
Juránek, Ivo -- Luptáková, Dominika -- Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Bačiak, Ladislav -- Hoskeri, Joy
Model of neonatal HIE in newborn rats for testing pharmacological and non-pharmacological interventions. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, s. 14--15.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Molecular aspects of neonatal brain hypoxic-ischemic injury
Luptáková, Dominika -- Hoskeri, Joy -- Regeš, Michal -- Kapoor, Sonam -- Bačiak, Ladislav -- Juránek, Ivo
Molecular aspects of neonatal brain hypoxic-ischemic injury. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, s. 17--18.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Neurodevelopmental outcome of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy studied in newborn rats
Kapoor, Sonam -- Regeš, Michal -- Luptáková, Dominika -- Bačiak, Ladislav -- Hoskeri, Joy -- Juránek, Ivo
Neurodevelopmental outcome of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy studied in newborn rats. In Minisymposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap, 13.-14.6.2019, Bratislava. Bratislava,: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, 2019, s. 16.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
NMR spectroscopy of the rat heart in diabetes
Kaliňák, Michal -- Liptaj, Tibor -- Bauerová, Aneta -- Ferko, Miroslav
NMR spectroscopy of the rat heart in diabetes. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 53. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
NMR study of extraction of butyric acid by ionic liquid
Liptaj, Tibor -- Marták, Ján -- Schlosser, Štefan
NMR study of extraction of butyric acid by ionic liquid. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 55. ISBN 978-80-86186-97-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Spektroskopická štúdia potkanieho mozgu na animálnom modeli neurodegenerácie, skúmaná pomocou lokalizovanej "in vivo" protónovej magnetickej rezonancie
Maková, Marianna -- Kašparová, Svatava
Spektroskopická štúdia potkanieho mozgu na animálnom modeli neurodegenerácie, skúmaná pomocou lokalizovanej "in vivo" protónovej magnetickej rezonancie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Study of the High-Energy Metabolism by In Vivo Phosphorus Magnetic Resonance in Rat Brains on the Animal Model of Neurodegeneration
Nemec, Marek -- Kašparová, Svatava
Study of the High-Energy Metabolism by In Vivo Phosphorus Magnetic Resonance in Rat Brains on the Animal Model of Neurodegeneration. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Total Synthesis of Berkeleylactone A
Ferko, Branislav -- Zeman, Marián -- Formica, Michele -- Veselý, Sebastián -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Olejníková, Petra -- Berkeš, Dušan -- Jakubec, Pavol -- Dixon, Darren J. -- Caletková, Oľga
Total Synthesis of Berkeleylactone A. Journal of Organic Chemistry, 84. s. 7159--7165.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Total Synthesis of Berkeleylactone A
Ferko, Branislav -- Zeman, Marián -- Formica, Michele -- Veselý, Sebastián -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Olejníková, Petra -- Berkeš, Dušan -- Jakubec, Pavol -- Dixon, Darren J. -- Caletková, Oľga
Total Synthesis of Berkeleylactone A. Journal of Organic Chemistry, 84. s. 7159--7165.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Utilization of NMR spectroscopy for the study of fungi and yeasts
Kaliňák, Michal
Utilization of NMR spectroscopy for the study of fungi and yeasts. In 46th Annual Conference on Yeasts 2019, 7.-10.5.2019, Smolenice. Bratislava,: Slovenská akadémia vied Chemický ústav, 2019, s. 43.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Úvod do zobrazovania tenzora difúzie pomocou magnetickej rezonancie
Kodadová, Zuzana -- Bačiak, Ladislav
Úvod do zobrazovania tenzora difúzie pomocou magnetickej rezonancie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti