21. 9. 2020  12:19 Matúš
Akademický informačný systém

Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 18

Publikácie
Druh výsledku
RokPodrobnosti
A facile conversion of furfural to novel tetrahydrofurfuryl hemiacetals
Hronec, Milan -- Fulajtárová, Katarína -- Horváth, Blažej -- Liptaj, Tibor -- Dobročka, Edmund
A facile conversion of furfural to novel tetrahydrofurfuryl hemiacetals. Applied Catalysis A: General, 594. s. 1--8.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Diffusion Tensor Imaging: Tool for Tracking Injured Spinal Cord Fibres in Rat
Murgoci, Adriana-Natália -- Bačiak, Ladislav -- Cubínková, Veronika -- Smolek, Tomáš -- Tvrdík, Tomáš -- Juránek, Ivo -- Kafka, Jozef -- Čížková, Daša
Diffusion Tensor Imaging: Tool for Tracking Injured Spinal Cord Fibres in Rat. Neurochemical research, 45. s. 180--187.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Functional dissection of gamma-aminobutyric acid metabolism in Neurospora crassa
Ďurišová, Kamila -- Šimkovič, Martin -- Varečka, Ľudovít -- Kaliňák, Michal -- Šoltys, Katarína -- Mosná, Barbora -- Kryštofová, Svetlana
Functional dissection of gamma-aminobutyric acid metabolism in Neurospora crassa. General Physiology and Biophysics, 39. s. 205--218.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Hepatocelulárny karcinóm - klinický obraz, diagnostika a lokoregionálna liečba
Žigrai, Miroslav -- Vyskočil, Milan -- Mižičková, Magdaléna -- Rychlý, Boris -- Tvrdík, Tomáš -- Gergel, Michal
Hepatocelulárny karcinóm - klinický obraz, diagnostika a lokoregionálna liečba. Gastroenterológia pre prax, 19. s. 15--22.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
H-1, C-13 and N-15 NMR of spiro acridines integrated with pyrrole scaffolds
Vilková, Mária -- Šoral, Michal -- Bečka, Michal -- Potočňák, Ivan -- Sabolová, Danica -- Béres, Tibor -- Dušek, Michal -- Imrich, Ján
H-1, C-13 and N-15 NMR of spiro acridines integrated with pyrrole scaffolds. Magnetic Resonance in Chemistry, 58. s. 204--214.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Changes in germination and metabolome of Trichoderma sp. Conidia depending on their age
Hoppanová, Lucia -- Kaliňák, Michal -- Kryštofová, Svetlana
Changes in germination and metabolome of Trichoderma sp. Conidia depending on their age. In VACEK, L. Tomáškovy dny 2020. Brno,: Masarykova univerzita, 2020, s. 14. ISBN 978-80-210-9611-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Izolácia a identifikácia glukozinolátov pochádzajúcich z rastlín čeľade kapustovité
Polozsányi, Zoltán -- Galádová, Helena -- Kaliňák, Michal -- Šimkovič, Martin
Izolácia a identifikácia glukozinolátov pochádzajúcich z rastlín čeľade kapustovité. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, s. 1. ISBN 978-80-972360-6-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Maskovanie akútneho infarktu bazálnych ganglií v perfúznom CT
Malík, Miroslav -- Mikula, Peter -- Mižičková, Magdaléna -- Randová, Dagmar -- Tvrdík, Tomáš -- Krivošík, Marek -- Bilický, Jozef -- Javorka, Vladimír
Maskovanie akútneho infarktu bazálnych ganglií v perfúznom CT. Česká radiologie, 74. s. 33--36.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Maternal immune activation during pregnancy impacts on brain structure and function in the adult offspring
Kreitz, Silke -- Zambon, Alice -- Ronovsky, Marianne -- Budinský, Ľuboš -- Helbich, Thomas H. -- Sideromenos, Spyros -- Ivan, Claudiu -- Konerth, Laura -- Wank, Isabel -- Berger, Angelika -- Pollak, Arnold -- Hess, Andreas -- Pollak, Daniela D.
Maternal immune activation during pregnancy impacts on brain structure and function in the adult offspring. Brain Behavior and Immunity, 83. s. 56--67.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
NMR metabolomika organel
Bauerová, Aneta -- Kaliňák, Michal
NMR metabolomika organel. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Podávanie probiotických baktérií ako adjuvantná terapia pri liečbe rakoviny – dôkaz z in vivo modelu kolorektálneho karcinómu
Adamková, Petra -- Demečková, Vlasta -- Hradická, Petra -- Kaliňák, Michal -- Kassayová, Monika
Podávanie probiotických baktérií ako adjuvantná terapia pri liečbe rakoviny – dôkaz z in vivo modelu kolorektálneho karcinómu. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, s. 1--2. ISBN 978-80-972360-6-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Porovnávacia volumetrická štúdia potkanieho hipokampu “in vivo” a “ex vivo” na animálnom modeli neurodegenerácie, skúmaná pomocou zobrazovania T2 vážených obrazov magnetickou rezonanciou (MRI)
Krpelánová, Martina -- Kašparová, Svatava
Porovnávacia volumetrická štúdia potkanieho hipokampu “in vivo” a “ex vivo” na animálnom modeli neurodegenerácie, skúmaná pomocou zobrazovania T2 vážených obrazov magnetickou rezonanciou (MRI). Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Simple and efficient synthesis of bicyclic enol-carbamates: access to brabantamides and their analogues
Záborský, Ondrej -- Petrovičová, Ľudmila -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Fischer, Róbert
Simple and efficient synthesis of bicyclic enol-carbamates: access to brabantamides and their analogues. RSC Advances, 10. s. 6790--6793.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Synthesis and Derivatization of 3-Aroyl Pyroglutamic Acids
Markus, Jozef -- Puchľová, Eva -- Pinčeková, Lucia -- Moncoľ, Ján -- Doháňošová, Jana -- Berkeš, Dušan -- Caletková, Oľga
Synthesis and Derivatization of 3-Aroyl Pyroglutamic Acids. Chemistry Select, 5. s. 2115--2118.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Synthesis of 1,2,3-Triazoles Bearing a 4-Hydroxyisoxazolidine Moiety from 4,5-Unsubstituted 2,3-Dihydroisoxazoles
Štadániová, Radka -- Sahulčík, Michal -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Janotka, Ľuboš -- Šimoničová, Kristína -- Messingerová, Lucia -- Fischer, Róbert
Synthesis of 1,2,3-Triazoles Bearing a 4-Hydroxyisoxazolidine Moiety from 4,5-Unsubstituted 2,3-Dihydroisoxazoles. European Journal of Organic Chemistry, s. 4775--4786.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
The use of NMR spectroscopy in animal metabolomics
Kaliňák, Michal -- Bauerová, Aneta -- Andelová, Natália -- Ferko, Miroslav
The use of NMR spectroscopy in animal metabolomics. In Proceedings of the Winter School Animal Biotechnology 2020. Nitra,: Slovak university of agriculture in Nitra, 2020, s. 18. ISBN 978-80-552-2145-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Unexpected Cleavage of N-N Bonds of Pentafluorophenylhydrazones - Formation of Nitriles by a Radical Fragmentation Reaction
Bortňák, Dušan -- Milata, Viktor -- Šofranko, Jakub -- Végh, Daniel -- Prousek, Jozef -- Barbieriková, Zuzana -- Breza, Martin -- Brezová, Vlasta -- Dvoranová, Dana -- Šoral, Michal
Unexpected Cleavage of N-N Bonds of Pentafluorophenylhydrazones - Formation of Nitriles by a Radical Fragmentation Reaction. Chemistry Select, 5. s. 3929--3933.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Zobrazovanie mozgu magnetickou rezonanciou in vivo na animálnych modeloch - vyhodnocovanie MRI dát volumetrickou metódou
Štosel, Martin -- Kašparová, Svatava
Zobrazovanie mozgu magnetickou rezonanciou in vivo na animálnych modeloch - vyhodnocovanie MRI dát volumetrickou metódou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti