18. 10. 2019  3:04 Lukáš
Akademický informační systém

Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LIPTAJ, T. -- MARTÁK, J. -- SCHLOSSER, Š. NMR study of extraction of butyric acid by ionic liquid. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 55. ISBN 978-80-86186-97-9.

Originální název: NMR study of extraction of butyric acid by ionic liquid
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD. (70%)
RNDr. Ján Marták, PhD. (15%)
Ing. Štefan Schlosser, CSc. (15%)
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Centrálne laboratóriá FCHPT
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019
Podnázev:
Od strany: 55
Do strany: 55
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD.
Poslední změna: 09.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019. ISBN 978-80-86186-97-9.

Originální název: MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-86186-97-9
Nakladatel: Czech Academy of Sciences
Místo vydání: Praha
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 09.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)