24. 10. 2019  1:01 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LIPTAJ, T. -- MARTÁK, J. -- SCHLOSSER, Š. NMR study of extraction of butyric acid by ionic liquid. In MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019, s. 55. ISBN 978-80-86186-97-9.

Originálny názov: NMR study of extraction of butyric acid by ionic liquid
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD. (70%)
RNDr. Ján Marták, PhD. (15%)
Ing. Štefan Schlosser, CSc. (15%)
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Centrálne laboratóriá FCHPT
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019
Podnázov:
Od strany: 55
Do strany: 55
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD.
Posledná zmena: 09.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019. Praha: Czech Academy of Sciences, 2019. ISBN 978-80-86186-97-9.

Originálny názov: MMCE - Magnetic Moments in Central Europe 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-86186-97-9
Vydavateľ: Czech Academy of Sciences
Miesto vydania: Praha
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)