14. 10. 2019  18:01 Boris
Akademický informační systém

Centrálne laboratóriá FCHPT (FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

REPASKÝ, M. -- ŠORAL, M. Identifikácia vybraných látok izolovaných vo fytochemickom skríningu Quercus pontica a Ziziphus jujuba. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Identifikácia vybraných látok izolovaných vo fytochemickom skríningu Quercus pontica a Ziziphus jujuba
Anglický název: Identification of Selected Compounds Isolated in the Phytochemical Screening of Quercus pontica and Ziziphus jujuba
Český název:
Autor: Ing. Martin Repaský
Ing. Michal Šoral, PhD.
Pracoviště: Centrálne laboratóriá FCHPT
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: spinový operátor, nuclear magnetic resonance, Quercus pontica, spin operator, flavonol, Ziziphus jujuba, jadrová magnetická rezonancia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Repaský
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)