Sep 18, 2019   12:20 p.m. Eugénia
Academic information system

Centrálne laboratóriá FCHPT (FCFT) - list of publications


The following list contains all information available to the publication.

MAKOVÁ, M. -- KAŠPAROVÁ, S. Spektroskopická štúdia potkanieho mozgu na animálnom modeli neurodegenerácie, skúmaná pomocou lokalizovanej "in vivo" protónovej magnetickej rezonancie. Bachelor thesis. 2019.

Original name: Spektroskopická štúdia potkanieho mozgu na animálnom modeli neurodegenerácie, skúmaná pomocou lokalizovanej "in vivo" protónovej magnetickej rezonancie
English name: A spectroscopy study of rat brains in the animal model of neurodegeneration by "in vivo" localized proton magnetic resonance spectroscopy
Czech name:
Written by (author): Bc. Marianna Maková
RNDr. Svatava Kašparová, PhD.
Department: Centrálne laboratóriá FCHPT
Kind of publication: final thesis
University: -
Type of work: Bachelor thesis
Place of publishing:
Year of publication: 2019
Number of pages:
Original language: Slovak
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Key words: slovak: neurochemical profile, brain metabolites, in vivo 1H MRS, D-galaktóza, neurochemický profil, jMRUI, D-galactose, animálny model, mozgové metabolity, animal model
Year of submission: 2019
Year of transmission:
 
Entry made by: Bc. Marianna Maková
Last change: 06/22/2019 22:23 (Data import from library)