Jul 19, 2018   11:12 p.m. Dušana
Academic information system

Faculty of Informatics and Information Technologies - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 181

PublicationsType of resultYearDetails
Abstraktné údajové typy v Jave
Šillík, Milan -- Považanová, Anna
Abstraktné údajové typy v Jave. Bachelor thesis. 2018. 55 p.
final thesis2018Details
Adaptive multifactor authentication with keystroke dynamics
Hagara, Lukáš -- Chudá, Daniela
Adaptívna viacfaktorová autentifikácia s dynamikou písania na klávesnici. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Ambiguity in Semantic Search
Liščák, Tomáš -- Andrejčíková, Nadežda
Viacvýznamovosť v sémantickom vyhľadávaní. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analógový podsystém mikropočítača TP-80
Kováč, Stanislav -- Čičák, Pavel
Analógový podsystém mikropočítača TP-80. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 62 p.
final thesis2018Details
Analysis of eye movement patterns depending on task in the web environment
Červenka, Matej -- Tvarožek, Jozef
Analýza vzorov pohybov očí v závislosti od úlohy vo webovom prostredí. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Analýza oneskorenia v počítačových sieťach
Tölgyessy, Michal -- Bernát, Dušan
Analýza oneskorenia v počítačových sieťach. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 48 p.
final thesis2018Details
Analýza oneskorenia v počítačových sieťach
Žáry, Matej -- Bernát, Dušan
Analýza oneskorenia v počítačových sieťach. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 35 p.
final thesis2018Details
Analyzátor lokálnej počítačovej siete
Veterník, Ján -- Kotočová, Margaréta
Analyzátor lokálnej počítačovej siete. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 57 p.
final thesis2018Details
Anomaly detection in transaction data
Mocko, Martin -- Ševcech, Jakub
Detekcia anomálií v transakčných údajoch. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Application of organizational patterns to solve problems of agile and lean software development
Blaško, Adam -- Frťala, Tomáš
Aplikovanie organizačných vzorov pri riešení problémov agilného a lean vývoja softvéru. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Application of Program Flow Control for Malicious Software Detection
Číkoš, Marek -- Krajčovič, Tibor
Aplikácia kontroly toku programu na detekciu škodlivého softvéru. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Architecture for Core Networks Utilizing Software
Helebrandt, Pavol
Architecture for Core Networks Utilizing Software. Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia, 8. p. 56--61.
articles in magazines2018Details
Aritmetické podprogramy pre mikropočítač typu 8080
Tóthová, Jarmila -- Čičák, Pavel
Aritmetické podprogramy pre mikropočítač typu 8080. Diploma thesis. Bratislava: 2018. 45 p.
final thesis2018Details
Aritmetické podprogramy pre mikropočítač typu 8080
Nedasová-Moncmanová, Jana -- Čičák, Pavel
Aritmetické podprogramy pre mikropočítač typu 8080. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 51 p.
final thesis2018Details
Artificial neural network for adaptive PID controller
Kudlačák, František -- Krajčovič, Tibor
Artificial neural network for adaptive PID controller. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁKOVÁ, A. 2018 Cybernetics & Informatics (K&I): elektronický zdroj 29th International Conference. Lazy pod Makytou, Slovakia. January 31-February 3, 2018. 1st ed. Bratislava : Slovak Chemical Library, 2018, p. 1--4. ISBN 978-1-5386-4420-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Ascpect-Based Sentiment Analysis
Krchňavý, Rastislav -- Šimko, Marián
Aspektovo orientovaná analýza sentimentu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Authentication based on biometrics on Android platform
Baránek, Tomáš -- Pištek, Peter
Autentifikácia pomocou biometrie na platforme Android. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Automated Change Propagation from Source Code to Sequence Diagrams
Rástočný, Karol -- Mlynčár, Andrej
Automated Change Propagation from Source Code to Sequence Diagrams. In TJOA, A M. -- BELLATRECHE, L. -- BIFFL, S. -- LEEUWEN, J V. -- WIEDERMANN, J. SOFSEM 2018: Theory and Practice of Computer Science, 44th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Krems, Austria, January 29 - February 2, 2018, Proceedings. 1st ed. Cham: Springer, 2018, p. 168--179. ISBN 978-3-319-73116-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Automatic Adaptation of Game Mechanics Based on a Player Status
Moravčíková, Zora -- Nagy, Martin
Automatické prispôsobovanie herných mechanizmov stavu hráča. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Automatic Completion of Missing Parts of a 3D Scene
Makan, Branislav -- Benešová, Vanda
Automatické dopĺňanie chýbajúcej časti trojrozmernej scény. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Automatic change of the position of flying wireless device based on the dynamic changes in the communication network
Visokai, Lukáš -- Šulák, Viktor
Automatická zmena pozície bezdrôtových lietajúcich zariadení na základe dynamických zmien v komunikačnej sieti. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Automatic Identification of Usability Problems on the Web from Eye-Tracking Data
Víťaz, Matej -- Kuric, Eduard
Automatická identifikácia problémov použiteľnosti na Webe z údajov pohľadu používateľa. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Automatic recognition of user‘s characteristics based on eye-tracking data
Redajová, Martina -- Šimko, Jakub
Automatické získavanie charakteristík používateľa pomocou sledovania pohľadu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Automatic refactoring of software systems
Hamacek, Lukáš -- Polášek, Ivan
Automatizované refaktorovanie softvérových systémov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Automatic testing and evaluation of SQL queries in solving of interactive tasks.
Kislan, Matúš -- Barla, Michal
Automatické testovanie a vyhodnocovanie SQL dopytov pri riešení interaktívnych úloh. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Automatické určovanie miery zvedavosti používateľa na základe jeho správania na webe
Kostova, Sandra -- Šimko, Jakub
Automatické určovanie miery zvedavosti používateľa na základe jeho správania na webe. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Automatized agent for pairs trading
Leško, Matej -- Lacko, Peter
Automatizovaný agent pre párové obchodovanie. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Automatizované vyhodnocovanie SystemC modelov
Michalko, Matej -- Jelemenská, Katarína
Automatic Assessment of SystemC Models. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 91 p.
final thesis2018Details
Automatizovaný informačný a riadiaci systém prijímacieho konania na EF
Mladá, Inna -- Návrat, Pavol
Automatizovaný informačný a riadiaci systém prijímacieho konania na EF. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 40 p.
final thesis2018Details
Automatizovaný návrh logických kombinačných obvodov s integrovanými obvodmi MSI
Pištek, Peter -- Kolesár, Milan
Automatizovaný návrh logických kombinačných obvodov s integrovanými obvodmi MSI. Bachelor thesis. Bratislava : 2018. 47 p.
final thesis2018Details
Autorita pre časovú pečiatku
Pavlík, Michal -- Chudá, Daniela
Autorita pre časovú pečiatku. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 39 p.
final thesis2018Details
Clustering analysis of cytometry data for purpose of cell population identification
Moravčík, Oliver -- Lucká, Mária
Zhluková analýza dát z cytometrie za účelom identifikácie bunkových populácií. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Clustering of big time series
Belai, Peter -- Laurinec, Peter
Zhlukovanie veľkých časových radov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Code smells impact on source code comprehensibility
Žlnka, Andrej -- Konôpka, Martin
Vplyv pachov na zrozumiteľnosť zdrojového kódu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Cognitive load evaluation as a part of user studies
Juhaniak, Tomáš -- Bieliková, Mária
Vyhodnocovanie kognitívnej záťaže ako súčasť používateľských štúdií. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Collaborative visualization of data in virtual and augmented reality
Lang, Roland -- Kapec, Peter
Kolaboratívna vizualizácia dát vo virtuálnej a obohatenej realite. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Comment classification in community question answering
Čičkán, Ondrej -- Šimko, Marián
Klasifikácia komentárov v komunitách odpovedajúcich na otázky. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Common SDN control channel for seamless handover in 802.11
Bencel, Rastislav -- Košťál, Kristián -- Kotuliak, Ivan -- Ries, Michal
Common SDN control channel for seamless handover in 802.11. In WD 2018. 10th Wireless Days Conference, April 3-5, 2018, Dubai UAE. 1st ed. IEEE, 2018, p. 34--36. ISBN 978-1-5386-5633-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Congestion Control in TCP/IP Networks
Nemsila, Maroš -- Kotočová, Margaréta
Congestion Control in TCP/IP Networks. Bachelor thesis. 2018. 55 p.
final thesis2018Details
Consistency between software requirements and source code
Daabousová, Rania -- Návrat, Pavol
Súlad medzi softvérovými požiadavkami a zdrojovým kódom. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Control algorithms focused on unmanned aerial vehicle
Pisarovič, Dominik -- Kudlačák, František
Riadiace algoritmy zamerané na bezpilotné letecké zariadenia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Cvičné programy pre periférie PAS 465 a DIGIGRAF
Vavrová, Jana -- Burger, Ivan -- Čičák, Pavel
Cvičné programy pre periférie PAS 465 a DIGIGRAF. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 52 p.
final thesis2018Details
Data processing from sensor systems in the field of sports
Vaško, Martin -- Gyepes, Gábor
Spracovanie dát zo senzorových systémov v oblasti športu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Density based downsampling of cytometry data and clinical outcome prediction using clinical data
Nemček, Martin -- Lucká, Mária
Redukcia cytometrických dát na základe hustoty a predikcia stavu pacienta z klinických dát. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Designs and patterns identification of encephalogram data
Pavlíková, Barbora -- Petrík, Juraj
Identifikácia vzorov a podobností v dátach z encefalogramu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Detection of inappropriate comments on web
Filipčiková, Monika -- Šimko, Marián
Detekcia nevhodných typov príspevkov na webe. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Detection of plagiarism in program codes
Buček, Boris -- Chudá, Daniela
Detekcia plagiátorstva v programových kódoch. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Detekcia a rozpoznávanie objektov s využitím 3D senzorov
Pallo, Miloš -- Jakab, Marek
Detekcia a rozpoznávanie objektov s využitím 3D senzorov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Detekcia žmurkania
Fogelton, Andrej -- Benešová, Vanda
Eye blink detection. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Disambiguation entities by using ontologies
Hnojčík, Tomáš -- Andrejčíková, Nadežda
Identifikácia viacznačnosti entít pomocou ontológií. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Distributed System in the Internet of Things aimed at Energy Efficiency
Sokolík, Tomáš -- Pištek, Peter
Distribuovaný systém v internete vecí zameraný na energetickú efektivitu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
DNA sequence mapping
Sitarčík, Jozef -- Lucká, Mária
Mapovanie DNA sekvencií. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Dolovanie v dátach pomocou zhlukovacích metód
Michálek, Martin -- Bou Ezzeddine, Anna
Dolovanie v dátach pomocou zhlukovacích metód. Bachelor thesis. 2018. 48 p.
final thesis2018Details
Effect of high-level factors on human visual attention
Dekrét, Šimon -- Polatsek, Patrik
Vplyv vysoko-úrovňových faktorov na ľudskú vizuálnu pozornosť. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Electric energy usage optimization
Prekala, Martin -- Rozinajová, Viera
Optimalizácia spotreby a výroby elektrickej energie. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Energy efficient implementation of a security protocol for low power IoT devices
Černák, David -- Brenkuš, Juraj
Energeticky efektívna implementácia bezpečnostného protokolu pre nízko príkonové zariadenia IoT. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Energy-efficient communication of Internet of things devices using timing channels
Gočal, Pavol -- Macko, Dominik
Zefektívnenie komunikácie zariadení Internetu vecí s využitím časových kanálov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Ensuring robustness against changes in web sites during data extraction
Kren, Michal -- Srba, Ivan
Zabezpečenie robustnosti voči zmenám webových stránok počas extrakcie dát z webu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Evaluation of orientation on page and the type of visitors based on work with mouse
Šimek, Lukáš -- Krátky, Peter
Vyhodnotenie orientácie na stránke a určenie typu návštevníka na základe práce s myšou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Exploring visual attention and saliency modeling for task-based visual analysis
Polatsek, Patrik -- Waldner, Manuela -- Viola, Ivan -- Kapec, Peter -- Benešová, Vanda
Exploring visual attention and saliency modeling for task-based visual analysis. Computers and Graphics, 72. p. 26--38.
articles in magazines2018Details
Generating category titles for text documents
Šimko, Igor -- Holub, Michal
Generovanie nadpisov kategórií textových dokumentov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Generátor kódu programu riadiacej jednotky na báze mikropočítačových modulov
Jelemenská, Katarína -- Hladík, Dalibor
Generátor kódu programu riadiacej jednotky na báze mikropočítačových modulov. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 55 p.
final thesis2018Details
Identification, composition and configuration of existing software components from text requirement specification
Kráľ, Michal -- Bystrický, Michal
Identifikácia, kompozícia a konfigurácia existujúcich softvérových komponentov podľa špecifikácie požiadaviek vo forme textu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Identification of the user skill on the Web based on patterns in eye tracking data
Mokrý, Martin -- Móro, Róbert
Identifikácia zručnosti používateľa na webe na základe vzorov zo sledovania pohľadu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Identification of usability problems on web sites using the eye-tracker
Šidlo, Martin -- Kuric, Eduard
Identifikácia problémov použiteľnosti na Webe z údajov pohľadu používateľa. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Identification of Users During Usage of Mobile Devices Based on Behavioral Biometrics
Slovík, Michal -- Burda, Kamil
Identifikácia používateľa pri práci s mobilným zariadením na základe biometrických charakteristík. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Identifikácia a manažment zmien ontológií
Tury, Michal -- Bieliková, Mária
Identifikácia a manažment zmien ontológií. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 89 p.
final thesis2018Details
Identifying users’ characteristics by eye tracking analysi
Dragúňová, Mária -- Tvarožek, Jozef
Identifikovanie charakteristík používateľa využitím analýzy pohľadu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Improving Diversity and Freshness of Newsletters in Community Question Answering Systems
Šrank, Martin -- Srba, Ivan
Podpora diverzity a aktuálnosti informačných bulletinov v systéme pre odpovedanie na otázky. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Increasing communication efficiency of IoT devices by changing parameters of a communication protocol
Hatvani, Dušan -- Macko, Dominik
Zefektívnenie komunikácie zariadení Internetu vecí zmenou parametrov komunikačného protokolu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Influence of Body Postures on Touch-Based Biometric User Authentication
Burda, Kamil -- Chudá, Daniela
Influence of Body Postures on Touch-Based Biometric User Authentication. In TJOA, A M. -- BELLATRECHE, L. -- BIFFL, S. -- LEEUWEN, J V. -- WIEDERMANN, J. SOFSEM 2018: Theory and Practice of Computer Science, 44th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Krems, Austria, January 29 - February 2, 2018, Proceedings. 1st ed. Cham: Springer, 2018, p. 459--468. ISBN 978-3-319-73116-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Informačná podpora procesov ochrany kultúrneho dedičstva metódou výskumného prototypovania
Perec, Peter -- Kapustík, Ivan
Informačná podpora procesov ochrany kultúrneho dedičstva metódou výskumného prototypovania. Diploma thesis. Bratislava: 2018. 64 p.
final thesis2018Details
Intelligent data analysis in an environment of energetics
Pomffyová, Miriama -- Rozinajová, Viera
Inteligentná analýza dát v prostredí energetiky. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Interactive visualization of big data
Bystričan, Július -- Martonová, Alena
Interaktívna vizualizácia veľkých dát. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Interactive visualization of modifications in software models
Ondik, Jakub -- Rástočný, Karol
Interaktívna vizualizácia zmien v softvérových modeloch. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Interaktívne fórum s využitím najmodernejších web technológií (napr. Ajax, Flex atď.)
Paulovič, Aurel -- Drahoš, Peter
Interaktívne fórum s využitím najmodernejších web technológií (napr. Ajax, Flex atď.). Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 27 p.
final thesis2018Details
Interoperability and compatibility in a heterogeneous M2M environment
Guráň, Matej -- Čičák, Pavel
Interoperabilita a kompatibilita v heterogénnom M2M prostredí. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Interoperability and compatibility in heterogeneous communications environment
Mastiľak, Lukáš -- Čičák, Pavel
Interoperabilita a kompatibilita v heterogénnom komunikačnom prostredí. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Interoperability and compatibility in heterogeneous communications environment of internet of things
Pánis, Ján -- Čičák, Pavel
Interoperabilita a kompatibilita v heterogénnom komunikačnom prostredí internetu vecí. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
IoT use in concept of Smart City
Urban, Tomáš -- Hucková, Ivana
Využitie internetu vecí v koncepte inteligentného mesta. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Konverzia textových výstupov zo systému ISF do formátu MS Excel
Minárik, Andrej -- Krajčovič, Tibor
Konverzia textových výstupov zo systému ISF do formátu MS Excel. Bachelor thesis. Bratislava: 2018.
final thesis2018Details
Krížový prekladač JSI mikroprocesora I 2920
Kunta, Vladimír -- Čičák, Pavel
Krížový prekladač JSI mikroprocesora I 2920. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 52 p.
final thesis2018Details
Kvalita služieb a prenos v reálnom čase
Nemeček, Juraj -- Kotočová, Margaréta
Quality of Services and Real-Time Transport. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 71 p.
final thesis2018Details
Learning content modelling and generating
Vrban, Anton Ján -- Tvarožek, Jozef
Modelovanie a generovanie učebného obsahu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Malware analysis with support of control flow integrity techniques
Kalužník, Martin -- Krajčovič, Tibor
Analýza škodlivého softvéru pomocou metód kontroly toku programu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Mobile application for health segment
Ginter, Jakub -- Baláž, Marcel
Mobilná aplikácia pre segment zdravotníctva. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Model predikcie ľudskej vizuálnej pozornosti so zameraním na rôzne aspekty vizuálneho vnemu človeka
Laco, Miroslav -- Benešová, Vanda
Model predikcie ľudskej vizuálnej pozornosti so zameraním na rôzne aspekty vizuálneho vnemu človeka. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Modeling in an environment of intelligent networks
Bendík, Jakub -- Lucká, Mária
Modelovanie v prostredí inteligentných sietí. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Modelling the appropriateness of text posts
Švec, Andrej -- Bieliková, Mária
Modelovanie vhodnosti textových príspevkov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Modelovanie používateľa v doméne e-obchodu
Gondová, Veronika -- Bieliková, Mária
Modelovanie používateľa v doméne e-obchodu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Modelovanie sietí LAN
Štric, Rastislav -- Kotočová, Margaréta
Modelovanie sietí LAN. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 53 p.
final thesis2018Details
Možnosti a limity použitia technológie sledovania pohybov očí vo výskume profesijného videnia
Sokolová, Lenka -- Hlaváč, Patrik
Možnosti a limity použitia technológie sledovania pohybov očí vo výskume profesijného videnia. In PhD existence 2018. Sborník odborných příspěvků. Konference se konala 31. 1.–1. 2. 2018 v O lomouci. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018, p. 143--150. ISBN 978-80-244-5339-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Multidimensional interrelating software model
Neupauer, Adam -- Vranić, Valentino
Viacrozmerný prepájací model softvéru. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Multimediálne spracovanie fyzikálnych experimentov náučnou formou
Tutko, Peter -- Martonová, Alena
Multimediálne spracovanie fyzikálnych experimentov náučnou formou. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 42 p.
final thesis2018Details
Návrh a implementácia simulačného systému jazyka VHDL
Baumerth, Marek -- Jelemenská, Katarína
Návrh a implementácia simulačného systému jazyka VHDL. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 88 p.
final thesis2018Details
Návrh riadiaceho systému pre osobné vulkanizačné lisy
Sláčiková, Jana -- Čičák, Pavel
Návrh riadiaceho systému pre osobné vulkanizačné lisy. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 78 p.
final thesis2018Details
Optimalizácia fázovania svetelne riadenej križovatky
Lackovič, Ľubomír -- Bou Ezzeddine, Anna
Optimalizácia fázovania svetelne riadenej križovatky. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 43 p.
final thesis2018Details
Optimalizácia toku dát v softvérovo definovanej sieti pre viaccestné transportné protokoly
Oravský, Martin -- Kotuliak, Ivan
Optimalizácia toku dát v softvérovo definovanej sieti pre viaccestné transportné protokoly. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Personalized recommendation taking into account visual impacts
Černák, Martin -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie využívajúce vizuálne charakteristiky prvkov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Personalized recommender with taking into account visual inputs
Roštár, Marek -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie so zohľadnením vizuálnych vplyvov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Personalizovaná navigácia v informačnom priestore
Matušíková, Katarína -- Bieliková, Mária
Personalizovaná navigácia v informačnom priestore. Diploma thesis. Bratislava: 2018. 50 p.
final thesis2018Details
Pohľady na softvér podľa tokov cez stránky
Zaťko, Jozef -- Bystrický, Michal
Pohľady na softvér podľa tokov cez stránky. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Portál pre podporu vývoja softvérových aplikácií
Majchrák, Matúš -- Polášek, Ivan
Portal to support development of software applications. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 48 p.
final thesis2018Details
Použitie Markovovho normálneho algoritmu a formálna manipulácia so symbolmi
Návrat, Pavol -- Molnár, Ľudovít
Použitie Markovovho normálneho algoritmu a formálna manipulácia so symbolmi. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 59 p.
final thesis2018Details
Poznámkovanie programov vo výučbovom systéme
Mihál, Vladimír -- Bieliková, Mária
Poznámkovanie programov vo výučbovom systéme. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 45 p.
final thesis2018Details
Predicting User Retention in online environment
Berger, Patrik -- Kompan, Michal
Predikcia retencie zákazníkov v online prostredí. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Prediction of electricity consumption by ensemble learning
Matula, Marek -- Lóderer, Marek
Predikcia spotreby elektrickej energie pomocou učenia súborom metód. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Prediction of user’s action based on work with control devices
Rác, Miroslav -- Krátky, Peter
Predpoveď akcie používateľa na základe práce s počítačovou myšou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Prediction of users’ personality traits based on task solving on the Web
Balážová, Veronika -- Móro, Róbert
Predikcia osobnostných charakteristík používateľa na základe riešenia úloh na webe. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Predictive model for symmetric game
Grošaft, Maroš -- Lacko, Peter
Prediktívny model pre symetrickú hru. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Predikcia ceny elektrickej energie v inteligentných sieťach
Kovalenko, Maryna -- Lucká, Mária
Predikcia ceny elektrickej energie v inteligentných sieťach. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Predikcia časových radov pomocou hlbokých neurónových sietí
Bobovský, Peter -- Lacko, Peter
Predikcia časových radov pomocou hlbokých neurónových sietí. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Predikcia parametrov sieťovej premávky v softvérovo definovaných sieťach
Tóth, Jaroslav -- Lúčanský, Ján
Predikcia parametrov sieťovej premávky v softvérovo definovaných sieťach. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Predikcia spotreby v inteligentnej elektrickej sieti s využitím online regresie podporných vektorov
Vrablecová, Petra -- Bou Ezzeddine, Anna -- Rozinajová, Viera -- Šárik, Slavomír -- Sangaiah, Arun Kumar
Smart grid load forecasting using online support vector regression. Computers and electrical engineering, 65. p. 102--117.
articles in magazines2018Details
Pripojenie obrazovkového displeja VIDEOTON 340 k minipočítaču WANG 3300
Hamran, Anton -- Murgaš, Ján -- Čičák, Pavel
Pripojenie obrazovkového displeja VIDEOTON 340 k minipočítaču WANG 3300. Diploma thesis. Bratislava: 2018. 61 p.
final thesis2018Details
Príspevok k automatizovanému generovaniu špecifikácie riadenia výkonu systému
Macko, Dominik
Contribution to Automated Generating of System Power-Management Specification. In DDECS 2018. 21st IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, April 25-27, 2018, Budapest, Hungary: Proceedings. 1st ed. S. l.: IEEE, 2018, p. 27--32. ISBN 978-1-5386-5754-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Programátor vybraných pamätí EPROM a jednočipových mikropočítačov
Benedikt, Lukáš -- Čičák, Pavel
Programátor vybraných pamätí EPROM a jednočipových mikropočítačov. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 70 p.
final thesis2018Details
Programová podpora návrhu riadiacich systémov
Jókai, Daniel -- Čičák, Pavel
Programová podpora návrhu riadiacich systémov. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 91 p.
final thesis2018Details
Programové vybavenie trasovacej logiky autonómneho obvodového emulátora
Hradský, Stanislav -- Čičák, Pavel
Programové vybavenie trasovacej logiky autonómneho obvodového emulátora. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 55 p.
final thesis2018Details
Programový systém pre školský mikropočítač na simuláciu činnosti multiplexného kanála JSEP s využitím v pedagogickom procese
Ruttkay-Nedecký, Peter -- Čičák, Pavel
Programový systém pre školský mikropočítač na simuláciu činnosti multiplexného kanála JSEP s využitím v pedagogickom procese. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 32 p.
final thesis2018Details
Prostriedky pre podporu výučby predmetu ASP1
Vanek, Lukáš -- Čičák, Pavel
Prostriedky pre podporu výučby predmetu ASP1. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 60 p.
final thesis2018Details
Protection of application programs against malware
Vaculčiak, Andrej -- Krajčovič, Tibor
Ochrana aplikačných programov pred škodlivým softvérom. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Providing feedback in the domain of programming
Matlovič, Tomáš -- Tvarožek, Jozef
Poskytovanie spätnej väzby v doméne programovania. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Recognition of similarities in user behavior in data stream
Flamík, Juraj -- Kaššák, Ondrej
Rozpoznávanie podobností správania používateľov v prúde dát. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Recognition of web users with the aid of biometric user model
Krátky, Peter -- Chudá, Daniela
Recognition of web users with the aid of biometric user model. Journal of Intelligent Information Systems, p. 1--26.
articles in magazines2018Details
Refactoring software systems with multi agent search of working space
Haščič, Miroslav -- Polášek, Ivan
Refaktorovanie softvérových systémov s multiagentovým prehľadávaním pracovného priestoru. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Regresné testovanie s použitím selekcie a prioritizácie testov
Bruchatý, Marek -- Rástočný, Karol
Regresné testovanie s použitím selekcie a prioritizácie testov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Reprezentácia používateľa a interakcia vo virtuálnej realite s dôrazom na pocit vnorenia
Blažíček, Jozef -- Drahoš, Peter
Reprezentácia používateľa a interakcia vo virtuálnej realite s dôrazom na pocit vnorenia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Rozhodovanie sa hráčov pri vedení lopty
Urbanec, Maroš -- Kapustík, Ivan
Rozhodovanie sa hráčov pri vedení lopty. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 58 p.
final thesis2018Details
Rozpoznávanie zaujatia človeka s použitím sekvenčnej analýzy
Košťan, Viktor -- Benešová, Vanda
Rozpoznávanie zaujatia človeka s použitím sekvenčnej analýzy. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Rules Of Writing Source Code - A Must or a Fetish?
Gáspár, Matúš -- Konôpka, Martin
Pravidlá písania zdrojového kódu - nutnosť alebo fetiš?. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Safe data transmission through speaker-microphone channel
Vlček, Ondrej -- Kováčik, Tomáš
Bezpečný prenos údajov kanálom reproduktor-mikrofón pri dvojfaktorovej autentifikácii. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Scalable personalized recommendation
Hunka, Mário -- Kompan, Michal
Škálovateľné personalizované odporúčanie. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Searching for discriminative words in multidimensional continuous feature space
Šajgalík, Márius -- Barla, Michal -- Bieliková, Mária
Searching for discriminative words in multidimensional continuous feature space. NEW SZP GEN: COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE, p. 1--26.
articles in magazines2018Details
Secure authorization via mobile devices
Račko, Lukáš -- Hudec, Ladislav
Bezpečná autorizácia prostredníctvom mobilných zariadení. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Secure inter-vehicle communication
Keszeli, Mário -- Laštinec, Ján
Zabezpečená komunikácia medzi vozidlami. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Secured routing protocol for mobile ad hoc networks
Janočko, Martin -- Filipek, Jozef
Zabezpečený smerovací protokol v mobilných ad hoc sieťach. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Security architecture for the distributed environments.
Filipek, Jozef -- Hudec, Ladislav
Bezpečnostná architektúra pre distribuované prostredia. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Semantic Conflict Detection in Software Models
Olejár, Martin -- Rástočný, Karol
Detekcia sémantických konfliktov v softvérových modeloch. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Sentiment analysis from text about given object
Vozár, Filip -- Šimko, Marián
Analýza sentimentu názoru na zadaný objekt z textu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Similarity detection of game-playing software
Gulis, Ivan -- Chudá, Daniela
Určenie podobnosti hry-hrajúcich softvérov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Simulácia systémov reálneho času použitím Petriho sietí
Nguyen, Thu Giang -- Čičák, Pavel
Simulácia systémov reálneho času použitím Petriho sietí. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 52 p.
final thesis2018Details
Simulácia systémov reálneho času použitím Petriho sietí
Tran, Viet Dinh -- Kotočová, Margaréta
Simulácia systémov reálneho času použitím Petriho sietí. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 46 p.
final thesis2018Details
Simulation of attack scenarios in mobile ad hoc networks
Ilavský, Martin -- Filipek, Jozef
Simulácie útočných scenárov v mobilných ad hoc sieťach. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Simulation of highly dynamic networks
Brechtl, Ján -- Bernát, Dušan
Simulácie mobilných komunikačných sietí. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Simulator of distributed algorithms
Puk, Matej -- Bernát, Dušan
Simulátor distribuovaných algoritmov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Simulátor signálového mikroprocesora I 2920
Klement, Ladislav -- Čičák, Pavel
Simulátor signálového mikroprocesora I 2920. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 101 p.
final thesis2018Details
Simulátor spoločnej zbernice
Kopecký, Vladimír -- Čičák, Pavel
Simulátor spoločnej zbernice. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 55 p.
final thesis2018Details
Simulátor zbernice I. 41.
Habara, Igor -- Čičák, Pavel
Simulátor zbernice I. 41. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 47 p.
final thesis2018Details
Simulátor zbernice SCSI
Kohlmann, Róbert -- Čičák, Pavel
Simulátor zbernice SCSI. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 55 p.
final thesis2018Details
Simulátor zbernice VME
Zeman, Peter -- Čičák, Pavel
Simulátor zbernice VME. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 52 p.
final thesis2018Details
Simulátor zbernice VXI
Talaj, Peter -- Čičák, Pavel
Simulátor zbernice VXI. Diploma thesis. Bratislava: 2018. 53 p.
final thesis2018Details
Sledovanie pohľadu používateľa použitím metód hlbokého učenia
Gajdošík, Patrik -- Benešová, Vanda
Sledovanie pohľadu používateľa použitím metód hlbokého učenia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Smart Traffic
Buhaj, Dávid -- Hucková, Ivana
Smart Traffic – inteligentné riadenie premávky. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Software visualization in 3D space
Štefčák, Miloš -- Kapec, Peter
Vizualizácia softvéru v 3D priestore. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Source code similarity detection on complex event driven architecture
Januška, Patrik -- Lang, Ján
Detekcia podobnosti zdrojového kódu na architektúre riadenej komplexnými udalosťami. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Spracovanie trojrozmerných medicínskych dát metódami počítačového videnia
Bobotová, Zuzana -- Benešová, Vanda
Spracovanie trojrozmerných medicínskych dát metódami počítačového videnia. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Spracovanie veľkých objemov dát získaných športovou aktivitou
Danišik, Norbert -- Lacko, Peter
Spracovanie veľkých objemov dát získaných športovou aktivitou. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Školní signálový mikropočítač
Šály, Martin -- Čičák, Pavel
Školní signálový mikropočítač. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 70 p.
final thesis2018Details
Telemetry for vehicles with OBD-II interface
Findura, Jakub -- Perešíni, Ondrej
Vzdialená telemetria pre vozidlá s OBD-II rozhraním. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Time series forecasting using deep neural networks
Frkáň, Maroš -- Lacko, Peter
Predikcia časových radov použitím hlbokých neurónových sietí. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Training and controlling system for player of robotic football
Pastorek, Richard -- Kapustík, Ivan
Tréningový a ovládací systém pre hráča robotického futbalu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Trasovacia logika autonómneho obvodového emulátora
Feder, Viktor -- Čičák, Pavel
Trasovacia logika autonómneho obvodového emulátora. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 42 p.
final thesis2018Details
TSrepr R balík: Reprezentácie časových radov
Laurinec, Peter
TSrepr R package: Time Series Representations. The Journal of Open Source Software, 3. p. 1--2.
articles in magazines2018Details
Univerzálna vstupno-výstupná jednotka k transputerovskému prostrediu
Minárik, Róbert -- Čičák, Pavel
Univerzálna vstupno-výstupná jednotka k transputerovskému prostrediu. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 64 p.
final thesis2018Details
Univerzálna vstupno-výstupná jednotka k transputerovskému prostrediu
Obertík, Róbert -- Čičák, Pavel
Univerzálna vstupno-výstupná jednotka k transputerovskému prostrediu. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 43 p.
final thesis2018Details
User model of biometric characteristics under the smartphone platform
Kučera, Peter -- Chudá, Daniela
Model biometrických charakteristík používateľa na smartfónovej platforme. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
User segmentation for personalization of newsletters in CQA systems
Salát, Matúš -- Srba, Ivan
Segmentovanie používateľov pre personalizáciu informačných bulletinov v CQA systémoch. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Úvod do softvérových jazykov, príklady a úlohy
Lacko, Peter -- Kompan, Michal
Úvod do softvérových jazykov, príklady a úlohy. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2018. 108 p. ISBN 978-80-227-4772-1.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2018Details
Vhodnosť ensemblových metód bez učiteľa na predpovedanie časových radov agregovanej alebo zazhlukovanej spotreby elektrickej energie
Laurinec, Peter -- Lucká, Mária
Usefulness of Unsupervised Ensemble Learning Methods for Time Series Forecasting of Aggregated or Clustered Load. In New Frontiers in Mining Complex Patterns, 6th International Workshop, NFMCP 2017, Held in Conjunction with ECML-PKDD 2017, Skopje, Macedonia, September 18-22, 2017: Revised Selected Papers. 1st ed. Cham: Springer, 2018, p. 122--137. ISBN 978-3-319-78679-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Visual attention and saliency mapping on web page elements
Papp, Dániel -- Šimko, Jakub
Vizuálna pozornosť a mapovanie výraznosti na elementy webových stránok. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Vizualizácia lokalizácie IP adries
Szabó, Rastislav -- Bernát, Dušan
Vizualizácia lokalizácie IP adries. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 58 p.
final thesis2018Details
Vizualizácia ľudského oka s refrakciou svetla v šošovke
Pavlík, Adam -- Drahoš, Peter
Vizualizácia ľudského oka s refrakciou svetla v šošovke. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 50 p.
final thesis2018Details
Vizualizácia počítačovej siete
Mitrík, Michal -- Kotočová, Margaréta
Vizualizácia počítačovej siete. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 76 p.
final thesis2018Details
Vytvorenie inteligentného agenta subsymbolickým prístupom umelej inteligencie
Varga, Ľubomír -- Lacko, Peter
Vytvorenie inteligentného agenta subsymbolickým prístupom umelej inteligencie. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 45 p.
final thesis2018Details
Využitie špeciálnych znalostí pri navrhovaní
Bieliková, Mária -- Návrat, Pavol
Využitie špeciálnych znalostí pri navrhovaní. Diploma thesis. Bratislava : 2018. 58 p.
final thesis2018Details
Weather Forecast by Generative Adversarial Networks
Rafajdus, Adam -- Bieliková, Mária
Predpoveď počasia pomocou generatívnych súperiacich sietí. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Web systems security increase by honeypot technology
Vantuch, Michal -- Hudec, Ladislav
Zvýšenie bezpečnosti webových systémov mechanizmom pasce na útočníka. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Zber a vizualizácia dát zo senzorových systémov
Škultéty, Filip -- Gyepes, Gábor
Zber a vizualizácia dát zo senzorových systémov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Získavanie metadát obsahu webových sídel
Michálek, Tomáš -- Šimko, Marián
Získavanie metadát obsahu webových sídel. Bachelor thesis. Bratislava: 2018. 34 p.
final thesis2018Details
Zjednodušenie návrhu zhora-nadol pre nízko-príkonové systémy na čipe použitím abstrakcie systémovej úrovne a zvýšenej automatizácie
Macko, Dominik -- Jelemenská, Katarína -- Čičák, Pavel
Simplifying low-power SoC top-down design using the system-level abstraction and the increased automation. Integration :, p. 1--14.
articles in magazines2018Details