Oct 29, 2020   0:46 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Faculty of Informatics and Information Technologies - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 329

Publications
Type of result
Year
Details
Access for multiple users with different privileges to the data in the technology blockchain
Kováč, Rastislav -- Bencel, Rastislav
Prístup používateľov s rôznymi oprávneniami k dátam v technológii blockchain. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Active learning machine learning models
Drahovský, Tadeáš -- Srba, Ivan
Aktívne učenie modelov strojového učenia. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Active learning of machine learning models with experts engagement
Kabáč, Michal -- Srba, Ivan
Aktívne učenie modelov strojového učenia so zapojením expertov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
ADBIS, TPDL and EDA 2020 Common Workshops and Doctoral Consortium, Lyon, France, August 25–27, 2020, Proceedings
Bellatreche, Ladjel -- Bieliková, Mária -- Boussaid, -- Catania, Barbara -- Darmont, Jerôme -- Demidova, Elena -- Duchateau, Fabien -- Hall, Mark A. -- Merčun, Tanja -- Novikov, Boris -- Papatheodorou, Christos -- Risser, Tom -- Romero, Oscar -- Sautot, Lucile -- Talens, Guilaine -- Wrembel, Robert -- Žumer, Maja
ADBIS, TPDL and EDA 2020 Common Workshops and Doctoral Consortium, Lyon, France, August 25–27, 2020, Proceedings. 1st. ed. Cham: Springer Nature, 2020. 370 strany. ISBN 978-3-030-55813-0.
conference proceedings
2020
Details
ADDITIONAL USER AUTHENTICATION USING BIOMETRIC FEATURES ON ANDROID PLATFORM
Štofaňák, Peter -- Chudá, Daniela
Dodatočné autentifikovanie používateľa pomocou biometrických charakteristík pod Android platformou. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Advanced software testing during development
Brach, William -- Rástočný, Karol
Pokročilé testovanie softvéru počas vývoja. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Algorithm for anomaly detection in volumetric medical data
Baláž, Tomáš -- Tamajka, Martin
Algoritmus na detekciu anomálií vo volumetrických medicínskych dátach. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Alzheimer's disease research for the purpose of diagnosis using deep learning
Včelková, Veronika -- Jakab, Marek
Výskum Alzheimerovej choroby za účelom jej diagnostiky s využitím hlbokého učenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis and comparison of biological sequences using methods without alignment
Balaj, Kristián -- Lucká, Mária
Analýza a porovnávanie biologických postupností metódami bez zarovnania. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis and visualization of energy data
Mišenčík, Šimon -- Rozinajová, Viera
Analýza a vizualizácia energetických dát. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Analysis and visualization of energy data
Sagan, Samuel -- Rozinajová, Viera
Analýza a vizualizácia energetických dát. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis of driver behavior when distracted by mobile communication using eye tracking
Smolová, Alexandra -- Konôpka, Martin
Analýza správania vodiča rozptyľovaného mobilnou komunikáciou s využitím sledovania pohľadu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis of fake news mitigation strategies
Mečír, Juraj -- Móro, Róbert
Analýza stratégií vyvracania nepravdivých informácií. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis of gaze patterns based on user interaction in navigation tasks
Kubanyi, Jakub -- Hlaváč, Patrik
Analýza vzorov pohľadu na základe interakcie používateľa v navigačných úlohách. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis of influence of task types on learning programming
Veselý, Jakub -- Tvarožek, Jozef
Analýza vplyvu druhov úloh na učenie programovania. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analysis of students data
Maliniaková, Karin -- Pištek, Peter
Analýza údajov o študentoch. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Analysis of students data
Rajňáková, Veronika Magdaléna -- Pištek, Peter
Analýza údajov o študentoch. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analýza správania kryptopeňaženiek použitých pri ransomware
Lengyel, Gergely -- Kotuliak, Ivan
Analýza správania kryptopeňaženiek použitých pri ransomware. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Analýza správania v elektronickom obchode
Rafčíková, Katarína -- Kuric, Eduard
Analýza správania v elektronickom obchode. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Analýza štruktúr mikroskopických biomedicínskych dát s využitím hlbokého učenia
Macko, Jakub -- Hudec, Lukáš
Analýza štruktúr mikroskopických biomedicínskych dát s využitím hlbokého učenia. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Android simulator for machine testing and formal grammar
Lihan, Kamil -- Chudá, Daniela
Androidový simulátor na testovanie automatov a formálnych gramatík. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Annotation application for labelling of false information
Láštic, Filip -- Šimko, Jakub
Anotačná aplikácia na označovanie nepravdivých informácií. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Anomaly detection in big data
Baláž, Martin -- Bou Ezzeddine, Anna
Detekcia anomálií vo veľkých dátach. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Application of machine learning for spectral analysis of a molecule
Szabó, Richard -- Malkin Ondik, Irina
Aplikácia strojového učenia pre analýzu spektra molekuly. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Application of machine learning techniques to the prediction of sigma_iso(29Si) and sigma_iso (27Al) in zeolites
Dragún, Dominik -- Malkin Ondik, Irina
Application of machine learning techniques to the prediction of sigma_iso(29Si) and sigma_iso (27Al) in zeolites. In XIIIth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry, Mariapfarr, Austria, 1.-6.3.2020. Institute of Inorganic Chemistry, 2020: 2020, p. 33. ISBN 978-80-973578-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Application of natural interaction methods for virtual reality, within the context of UML modeling
Macková, Kristína -- Vincúr, Juraj
Aplikácia prirodzených spôsobov interakcie pre virtuálnu realitu v kontexte modelovania UML. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Artificial immune system in informatics
Mikula, Lukáš -- Bou Ezzeddine, Anna
Umelý imunitný systém v informatike. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Artificial immune system in informatics
Yamkovyi, Robert -- Bou Ezzeddine, Anna
Umelý imunitný systém v informatike. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Astronomical time series classification of variable stars
Pečíková, Bronislava -- Šaloun, Petr
Klasifikácia premenných hviezd na základe astronomických časových radov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Autentizácia modulov v Internete vecí
Mišaga, Lukáš -- Hudec, Ladislav
Autentizácia modulov v Internete vecí. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Authentication of clients in cyberspace via mobile devices
Poperník, Adam -- Pištek, Peter
Autentifikácia klientov v kybernetickom priestore prostredníctvom mobilných zariadení. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Automated analysis of sentiment in Slovak texts
Galeštok, Richard -- Blšták, Miroslav
Automatizovaná analýza sentimentu zo slovenských textov. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Automated Endpoint Hardening
Stanimirovič, Nikola -- Laštinec, Ján
Automatizované zabezpečovanie koncových staníc. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Automatic detection of usability problems
Otruba, Marek -- Šimko, Jakub
Automatická detekcia problémov použiteľnosti. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Automatic fake news detection based on reader's behavior analysis
Sitárová, Daniela -- Šimko, Jakub
Automatická detekcia falošných správ na základe analýzy správania čitateľa. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Automatic Text Generation in Slovak Language
Vasko, Dominik -- Pecár, Samuel -- Šimko, Marián
Automatic Text Generation in Slovak Language. In SOFSEM 2020: Theory and Practice of Computer Science, 46th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics, SOFSEM 2020, Limassol, Cyprus, January 20–24, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2020, p. 639. ISBN 978-3-030-38918-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Automatická registrácia medicínskych dát za účelom diagnostiky Alzheimerovej choroby
Bari, Ladislav -- Hudec, Lukáš
Automatická registrácia medicínskych dát za účelom diagnostiky Alzheimerovej choroby. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Automatized real time user experience evaluation on the Web
Nagy, Adrián -- Kuric, Eduard
Automatizované vyhodnocovanie používateľského zážitku na Webe v reálnom čase. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Autorstvo zdrojového kódu
Balashov, Pavel -- Petrík, Juraj
Autorstvo zdrojového kódu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Behavior-based customer demography prediction in e-commerce
Urbančoková, Veronika -- Kompan, Michal -- Trebulová, Zuzana -- Bieliková, Mária
Behavior-based customer demography prediction in e-commerce. Journal of Electronic Commerce Research, 21. p. 96--112.
articles in magazines
2020
Details
Bezpečnosť softvérovo definovaných sietí
Žilla, Adam -- Helebrandt, Pavol
Bezpečnosť softvérovo definovaných sietí. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Biologically inspired algorithm in R language
Bubán, Michal -- Lóderer, Marek
Biologicky inšpirovaný algoritmus v jazyku R. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Biologically inspired algorithm in R language
Fano, Adam -- Lóderer, Marek
Biologicky inšpirovaný algoritmus v jazyku R. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Biometric characteristics evaluation based on hand gestures
Klučková, Simona -- Burda, Kamil
Ohodnocovanie biometrických charakteristík na základe gest rukami. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Blockchain and Smart contracts
Hoffmann, Filip -- Košťál, Kristián
Blockchain a Smart kontrakty. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Blockchain a Smart kontrakty
Numyalai, Sultan -- Košťál, Kristián
Blockchain a Smart kontrakty. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Blockchain-Based E-Voting System
Bujna, Tomáš -- Bencel, Rastislav
Elektronický volebný systém založený na blockchaine. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Classification of offensive content in social media environment
Janeček, Dušan -- Šurek, Marek
Klasifikácie ofenzívneho obsahu v prostredí sociálnych sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Classification of Unstructured Texts
Sedlář, Jakub -- Andrejčíková, Nadežda
Klasifikácia neštruktúrovaných textov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Clustering of Cytometry Data
Hroncová, Nikoleta -- Grmanová, Gabriela
Zhlukovanie cytometrických dát. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Cognitive tests using augmented and virtual reality
Svitok, Vladimír -- Turi Nagy, Martin
Kognitívne testy s využitím rozšírenej a virtuálnej reality. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Collecting of sensitive data with forensic analysis of Android Operating System
Dian, Filip -- Hudec, Ján
Zbieranie citlivých dát pomocou forenznej analýzy operačného systému Android. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Collection of biomonitoring information
Čierny, Adam -- Jelemenská, Katarína
Zbieranie informácii biomonitoringu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Communication Management in Multiclient System Using SMS Gateway
Pištek, Peter -- Hudec, Martin
Communication Management in Multiclient System Using SMS Gateway. In CAGÁŇOVÁ, D. -- HORŇÁKOVÁ, N. Mobility Internet of Things 2018. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020, p. 17--29. ISBN 978-3-030-30910-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Concept map-based navigation in educational web-based systems
Ščasný, Andrej -- Šimko, Marián
Navigácia pomocou konceptových máp v informačnom priestore vzdelávacích objektov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Consumption and detection of disinformation by humans
Rybárik, Sandro -- Šimko, Jakub
Konzumácia a detekcia dezinformácií ľuďmi. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Conveying the information from the academic information system via a smartphone application
Anda, Lukáš -- Šimko, Jakub
Sprostredkovanie informácií akademického informačného systému mobilnou aplikáciou. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Conveying the information from the academic information system via a smartphone application
Hlavatík, Peter -- Šimko, Jakub
Sprostredkovanie informácií akademického informačného systému mobilnou aplikáciou. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Creating a single-page application in Elm language
Bohňa, Milan -- Kapustík, Ivan
Tvorba jednostránkovej aplikácie v jazyku Elm. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Creating an opponent model in a real time strategy
Neupauer, Štefan -- Krištofík, Štefan
Vytváranie modelu súpera v stratégií reálneho času. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Creating a single-page application in Elm language
Strigáč, Adam -- Kapustík, Ivan
Tvorba jednostránkovej aplikácie v jazyku Elm. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Creating energy loads profiles
Kaprál, Milan -- Grmanová, Gabriela
Vytváranie profilov odberov elektrickej energie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Creating profiles of energy consumption
Mensatorisová, Denisa -- Grmanová, Gabriela
Vytváranie profilov odberov elektrickej energie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Creation of single page application in Elm language
Bedej, Juraj -- Kapustík, Ivan
Tvorba jednostránkovej aplikácie v jazyku Elm. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Cultural heritage in data
Kosár, Tamás -- Andrejčíková, Nadežda
Kultúrne dedičstvo v dátach. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Data analysis and security risk identification in computer networks
Csengődy, Zoltán -- Grežo, Rudolf
Identifikácia bezpečnostných rizík a analýza dát z prostredia počítačových sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Databases and Information Systems in the AI Era: Contributions from ADBIS, TPDL and EDA 2020 Workshops and Doctoral Consortium
Bellatreche, Ladjel -- Bentayeb, Fadila -- Bieliková, Mária -- Boussaid, -- Catania, Barbara -- Ceravolo, Paolo -- Demidova, Elena -- Halfeld Ferrari, Maria -- Gomez Lopez, Maria Teresa -- Hara, Carmen S. -- Kordić, Slavica -- Luković, Ivan -- Mannocci, Andrea -- Manghi, Paolo -- Osborne, Francesco -- Papatheodorou, Christos -- Ristić, Sonja -- Sacharidis, Dimitris -- Romero, Oscar -- Salatino, Angelo A. -- Talens, Guilaine -- van Keulen, Maurice -- Vergoulis, Thanasis -- Žumer, Maja
Databases and Information Systems in the AI Era: Contributions from ADBIS, TPDL and EDA 2020 Workshops and Doctoral Consortium. ADBIS, TPDL and EDA 2020 Common Workshops and Doctoral Consortium, Lyon, France, August 25–27, 2020, Proceedings, p. 3--20.
articles in magazines2020Details
Decision Support in Medical Data Using 3D Decision Tree Visualisation
Mrva, Jakub -- Neupauer, Štefan -- Hudec, Lukáš -- Ševcech, Jakub -- Kapec, Peter
Decision Support in Medical Data Using 3D Decision Tree Visualisation. In Proceedings, The 7th IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering - EHB 2019, Iasi, Romania, November 21-23, 2019. [S. l.]: IEEE, 2020, p. 1--4. ISBN 978-1-7281-2603-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Deep neural networks for processing medical dermatoscopic data
Bernáth, Zsuzsanna -- Benešová, Vanda
Hlboké neurónové siete pre spracovanie medicínskych dermatoskopických dát. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Deep neural networks with computer vision methods applied to medical data
Grofčík, Pavol -- Benešová, Vanda
Hlboké neurónové siete a metódy počítačového videnia aplikované pre medicínske dáta. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Defragmentation of space by using distributed algorithm
Kubík, Richard -- Bernát, Dušan
Defragmentácia priestoru využitím distribuovaného algoritmu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Depth Perception Tendencies on a Widescreen Display: An Experimental Study
Laco, Miroslav -- Polatsek, Patrik -- Benešová, Vanda
Depth Perception Tendencies on a Widescreen Display: An Experimental Study. In Proceedings SPIE 11433, Twelfth International Conference on Machine Vision (ICMV 2019), 2019, Amsterdam, The Netherlands. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2020, p. 1--8. ISBN 9781510636439 (print).
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Design a blockchain network component
Virostek, Nikolas -- Kotuliak, Ivan
Návrh komponentu blockchain siete. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Design and implementation of a critical system to control experiment
Labát, Igor -- Valiček, Michal
Návrh a implementácia kritického systému na riadenie experimentu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Design of abdominal retractor
Čambal, Marek -- Hučko, Branislav -- Zemanová, Mária -- Čekan, Michal -- Horvát, František -- Chlebo, Ondrej -- Bachratý, Michal -- Hrbatý, Boris -- Labaš, Peter
Design of abdominal retractor. Bratislava Medical Journal, 121. p. 370--372.
articles in magazines
2020
Details
Detecting tricky plagiarism
Hunák, Michal -- Blšták, Miroslav
Odhaľovanie dômyselných plagiátov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Detection and Prevention of Network Attacks in Software-Defined Networks
Gábriš, Daniel -- Grežo, Rudolf
Detekcia a prevencia sieťových útokov v softvérovo definovaných sieťach. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Detection of anti-virtualization behavior for Android applications
Kužma, Matej -- Hudec, Ján
Odhaľovanie anti-virtualizačného správania Android aplikácií. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Detection of behaviour patterns from scanpath during navigation of user on the Web
Melicherčík, Jozef -- Hlaváč, Patrik
Odhaľovanie vzorov správania z postupnosti pohľadu pri navigácií používateľa na Webe. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Detection of emotions in text with deep neural networks
Meňhert, Lukáš -- Lacko, Peter
Detekcia emócií v texte pomocou hlbokých neurónových sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Detection of Hostile Domain Takeover
Zakariásová, Simona -- Skalný, Ján
Detekcia nepriateľského prevzatia domény. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Detection of changes in behavioral biometric characteristics in mobile devices
Rajníková, Mária -- Chudá, Daniela
Detekcia zmien behaviorálnych biometrických charakteristík mobilných zariadení. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Detection of unreliable information on the Internet
Kazimírová, Klára -- Farkaš, Michal
Detekcia nedôveryhodných informácií na internete. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Detection of untrusted information on the internet
Kaštiak, Richard -- Farkaš, Michal
Detekcia nedôveryhodných informácií na internete. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Detekcia aktívneho zneužívania uniknutých osobných údajov
Dancs, Dominik -- Skalný, Ján
Detekcia aktívneho zneužívania uniknutých osobných údajov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Detekcia aktívneho zneužívania uniknutých osobných údajov
Trnovcová, Karolína -- Skalný, Ján
Detekcia aktívneho zneužívania uniknutých osobných údajov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Detekcia falošných správ v oblasti medicíny s využitím analýzy dát a strojového učenia
Žatková, Veronika -- Srba, Ivan
Detekcia falošných správ v oblasti medicíny s využitím analýzy dát a strojového učenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Detekcia nepriateľského prevzatia domény
Suchoň, Martin -- Skalný, Ján
Detekcia nepriateľského prevzatia domény. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Developing of secure applications for mobile devices
Kačmár, Dominik -- Laštinec, Ján
Vývoj bezpečných aplikácií pre mobilné zariadenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Diagnostika a predikcia vývoja Alzheimerovej choroby metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí.
Staňo, Martin -- Benešová, Vanda
Diagnostika a predikcia vývoja Alzheimerovej choroby metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Digital system development support through modeling and visualization
Orlovský, Krištof -- Kohútka, Lukáš
Podpora vývoja číslicových systémov pomocou modelovania a vizualizácie. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Discovery of gaze patterns in navigational tasks on Web
Lelkes, Ladislav -- Hlaváč, Patrik
Objavovanie vzorov pohľadu pri navigačných úlohách na Webe. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Distribúcia video obsahu pomocou MPEG-DASH
Bende, Tomáš -- Boros, Tomáš
Distribúcia video obsahu pomocou MPEG-DASH. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Does Live Regression Testing Help?
Bruchatý, Marek -- Rástočný, Karol
Does Live Regression Testing Help?. In SOFSEM 2020: Theory and Practice of Computer Science, 46th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics, SOFSEM 2020, Limassol, Cyprus, January 20–24, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2020, p. 699--709. ISBN 978-3-030-38918-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Dolovanie dramatických vzorov v dramatických situáciách
Honíšek, Patrik -- Vranić, Valentino
Dolovanie dramatických vzorov v dramatických situáciách. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Early detection of fake news with high impact by means of machine learning
Janeček, Kamil -- Srba, Ivan
Skorá detekcia falošných správ s veľkým dopadom pomocou strojového učenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Effective and secure data transfer in e-Health domain
Hradský, Martin -- Erdelyi, Jaroslav
Efektívny a bezpečný prenos údajov v e-Health doméne. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Effective and secure data transfer in e-Health domain
Lenický, Ján -- Erdelyi, Jaroslav
Efektívny a bezpečný prenos údajov v e-Health doméne. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Effective enumeration of selected graph characteristics
Hroš, Roman -- Bernát, Dušan
Efektívna enumerácia zvolených charakteristík grafov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Effects of individual's emotions on saliency and visual search
Laco, Miroslav -- Polatsek, Patrik -- Dekrét, Šimon -- Benešová, Vanda -- Baránková, Martina -- Strnadelová, Bronislava -- Koroniová, Jana -- Gábliková, Mária
Effects of individual's emotions on saliency and visual search. The Visual Computer,
articles in magazines
2020Details
Embedded system with real time operating system
Ďurina, Michal -- Laštinec, Ján
Vnorený systém s operačným systémom reálneho času. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
EMIP: The eye movements in programming dataset
Bednárik, Roman -- Busjahn, Teresa -- Gibaldi, Agostino -- Ahadi, Alireza -- Bieliková, Mária -- Crosby, Martha -- Essig, Kai -- Fagerholm, Fabian -- Jbara, Ahmad -- Lister, Raymond -- Orlov, Pavel -- Paterson, James -- Sharif, Bonita -- Sirkiä, Teemu -- Stelovsky, Jan -- Tvarožek, Jozef -- Vrzáková, Hana -- van der Linde, Ian
EMIP: The eye movements in programming dataset. Science of Computer Programming, 198. p. 1--11.
articles in magazines2020
Details
Enhanced approach on solving Online Knapsack Problem to improve Load Balancing
Galinski, Marek -- Volko, Juraj -- Kotuliak, Ivan
Enhanced approach on solving Online Knapsack Problem to improve Load Balancing. In HERENCSAR, N. TSP 2020. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, p. 613--616. ISBN 978-1728-1-6376-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Enhanced reliability system for intelligent building management
Sabo, Miroslav -- Krajčovič, Tibor
Systém so zvýšenou spoľahlivosťou pre správu inteligentnej budovy. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Ensure protection of an electronic ticketing system during its lifecycle
Brandýs, Patrik -- Hudec, Ladislav
Zabezpečenie elektronického lístkového systému počas jeho životného cyklu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Evaluation of biometric characteristics from control devices
Ferančík, Šimon -- Burda, Kamil
Ohodnocovanie biometrických charakteristík z ovládacích zariadení. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Evaluation of stress level from human physiological data
Petráš, Ján -- Jelemenská, Katarína
Vyhodnocovanie úrovne stresu z fyziologických údajov človeka. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Explainable Fake News Detection Method
Hucko, Andrej -- Móro, Róbert
Vysvetliteľná metóda odhaľovania falošných správ. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Explainable 3D convolutional neural network using GMM encoding
Staňo, Martin -- Benešová, Vanda -- Marták, Lukáš Samuel
Explainable 3D convolutional neural network using GMM encoding. In Proceedings SPIE 11433, Twelfth International Conference on Machine Vision (ICMV 2019), 2019, Amsterdam, The Netherlands. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2020, p. 1--5. ISBN 9781510636439 (print).
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Exploration of human-application interaction enriched by an automatic guide
Války, Matej -- Bieliková, Mária
Skúmanie interakcie človeka s aplikáciou obohatenou automatickým poradcom. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Eye Tracking in video games
Baári, Dávid -- Vincúr, Juraj
Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Eye tracking while playing video games
Kecskés, Dávid -- Konôpka, Martin
Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Eye tracking while playing video games
Ivan, Miroslav -- Vincúr, Juraj
Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Fake news detection in social networks
Jendrejčák, Tomáš -- Chudá, Daniela
Detekcia textových falošných správ v sociálnych sieťach. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Feature selection as a tool for analyzing the dominant contributions to J(125Te,125Te) spin-spin coupling
Szabó, Richard -- Malkin Ondik, Irina
Feature selection as a tool for analyzing the dominant contributions to J(125Te,125Te) spin-spin coupling. In XIIIth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry, Mariapfarr, Austria, 1.-6.3.2020. Institute of Inorganic Chemistry, 2020: 2020, p. 20. ISBN 978-80-973578-0-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Forensic analysis and security on devices with Android operating system
Chlepková, Michaela -- Hudec, Ján
Forenzná analýza a bezpečnosť na zariadeniach s operačným systémom Android. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Forensic analysis of network communication
Andráš, Radovan -- Pištek, Peter
Forenzná analýza sieťovej komunikácie. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Forenzné nástroje na zbieranie digitálnych dôkazov
Yanko, Mykola -- Pištek, Peter
Forenzné nástroje na zbieranie digitálnych dôkazov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Forenzný nástroj pre prácu so súborovým systémom EXT4
Gloznek, Tomáš -- Pištek, Peter
Forenzný nástroj pre prácu so súborovým systémom EXT4. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Generalization of user characteristics identification methods using eyetracking
Vnenčák, Ján -- Móro, Róbert
Zovšeobecniteľnosť metód identifikácie charakteristík používateľa s využitím sledovania pohľadu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Generation of product reviews using deep neural networks
Varga, Dávid -- Farkaš, Michal
Generovanie textu pomocou hlbokých neurónových sietí. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Generovanie jednotkových testov založené na modeloch softvéru
Maronová, Viera -- Rástočný, Karol
Generovanie jednotkových testov založené na modeloch softvéru. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Genetic algorithms and swarm intelligence
Bedej, Tomáš -- Hudec, Ján
Genetické algoritmy a skupinová inteligencia. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Genetic algorithms and swarm intelligence
Knežo, Jakub -- Hudec, Ján
Genetické algoritmy a skupinová inteligencia. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Graph-based models for personalized recommendation on the Web
Kalafut, Matúš -- Kompan, Michal
Využitie grafových modelov pre personalizované odporúčanie na Webe. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Graphical user interface for logic analyzer
Šouc, Samuel -- Krajčovič, Tibor
Grafické používateľské rozhranie pre logický analyzátor. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Hate speech detection in online discussions using data analysis and machine learning
Barabás, Matúš -- Srba, Ivan
Detekcia hejtovania v online diskusiách s využitím analýzy dát a strojového učenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Hate Speech Detection on the Web
Pisarčík, Andrej -- Šimko, Marián
Odhaľovanie nenávistného prejavu na webe. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Health state diagnosis using data from human monitoring
Lauko, Juraj -- Jelemenská, Katarína
Diagnostika zdravotného stavu pomocou údajov z monitorovania človeka. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Hra pre výučbu softvérového inžinierstva
Vaško, Milan -- Šimko, Jakub
Hra pre výučbu softvérového inžinierstva. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Change management in agile software development
Melicherík, Patrik -- Rástočný, Karol
Manažment zmien v agilnom vývoji softvéru. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Change management in database systems
Kováč, Daniel -- Rástočný, Karol
Manažment zmien v databázových systémoch. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Characterization of the spread of medical claims by using data analysis
Lenkeyová, Ivana -- Srba, Ivan
Charakterizovanie šírenia medicínskych tvrdení s využitím analýzy dát. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Characterization of the spread of medical claims by using data analysis
Löbbová, Laura -- Srba, Ivan
Charakterizovanie šírenia medicínskych tvrdení s využitím analýzy dát. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Identification and recognition of the driver's behavior
Drha, Matej -- Kunštár, Vladimír
Identifikácia a rozpoznávanie správania sa vodiča. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Identification and recognition of the driver’s behavior
Marinčič, Jakub -- Kunštár, Vladimír
Identifikácia a rozpoznávanie správania sa vodiča. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Identification of fake news on the Web
Balážová, Michaela -- Kompan, Michal
Identifikácia falošných správ na Webe. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Identification of objects and textures using computer vision and deep neural networks
Beňo, Viktor -- Benešová, Vanda
Rozpoznávanie objektov a textúr metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Identifying effective presentation type based on user characteristics
Vlk, Patrik -- Tvarožek, Jozef
Identifikovanie efektívneho typu prezentácie na základe charakteristík používateľa. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Image information transfer strategies in interactive radiological applications
Nguyenová, Michaela -- Unger, Milan
Stratégie prenosu obrazovej informácie v interaktívnych rádiologických aplikáciách. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Image processing using the methods of artificial intelligence
Horniak, Matej -- Jakab, Marek
Spracovanie obrazových dát metódami umelej inteligencie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Image processing using the methods of artificial intelligence
Šípoš, Peter -- Jakab, Marek
Spracovanie obrazu metódami umelej inteligencie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Impact analysis of applying new components into microgrids
Nagyová, Kitti -- Vrablecová, Petra
Analýza vplyvu zavedenia nových prvkov do mikrosiete. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Improving the user experience of Android applications
Bielený, Vladimír -- Kuric, Eduard
Vylepšovanie používateľského zážitku Android aplikácií. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Improving the user experience of Android applications
Macek, Kamil -- Kuric, Eduard
Vylepšovanie používateľského zážitku Android aplikácií. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Inference of user characteristics based on scanpaths
Gedera, Samuel -- Móro, Róbert
Inferencia charakteristík používateľa na základe sekvencií pohľadu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Informatic means for gene expression analysis
Bedejová, Katarína -- Lucká, Mária
Informatické nástroje analýzy génovych expresií. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Inspection and evaluation of 3D model reconstruction from 3D scans
Ďurana, František -- Madaras, Martin
Náhľad a evaluácia rekonštrukcie 3D modelu zo skenov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Instance segmentation of medical data
Knapová, Kristína -- Malík, Peter
Inštančná segmentácia medicínskych dát. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Intelligent algorithms in banking
Mrva, Jakub -- Bou Ezzeddine, Anna
Inteligentné algoritmy v bankovníctve. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Intelligent algorithms in bioinformatics
Naništa, Boris -- Bou Ezzeddine, Anna
Inteligentné algoritmy v bioinformatike. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Interactive data visualization
Daniš, Ľuboš -- Kapec, Peter
Interaktívna vizualizácia dát. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Interactive data visualization in virtual reality
Karas, Marek -- Kapec, Peter
Interaktívna vizualizácia dát vo virtuálnej realite. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Interactive presentation of fake news detection on social networks
Perdek, Jakub -- Stupavský, Igor
Interaktívna prezentácia detekcie klamlivých správ v sociálnych sieťach. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Internet of Things in everyday life
Otreshko, Volodymyr -- Kováčik, Tomáš
Internet vecí v každodennom živote. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Internet of Things in everyday life
Minárik, Daniel -- Kováčik, Tomáš
Internet vecí v každodennom živote. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Interpretability of Neural Network decisions in objects and textures recognition
Sakalík, Peter -- Hudec, Lukáš
Interpretabilita rozhodovania neurónových sietí pri rozpoznávaní objektov a textúr. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Interpretable diagnosis of Alzheimer's disease by deep learning
Pavlík, Peter -- Tamajka, Martin
Interpretovateľná diagnostika Alzheimerovej choroby s využitím hlbokého učenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Interpretable diagnosis of breast cancer from histological images using Siamese neural networks
Hrádeľ, Dominik -- Hudec, Lukáš -- Benešová, Vanda
Interpretable diagnosis of breast cancer from histological images using Siamese neural networks. In Proceedings SPIE 11433, Twelfth International Conference on Machine Vision (ICMV 2019), 2019, Amsterdam, The Netherlands. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2020, p. 1--9. ISBN 9781510636439 (print).
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
Joke generation using deep neural networks
Pejchalová, Lenka -- Farkaš, Michal
Generovanie vtipov pomocou hlbokých neurónových sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Kompresia animácie 3D modelu na základe kostry a displacement textúry
Fúsek, Andrej -- Madaras, Martin
Kompresia animácie 3D modelu na základe kostry a displacement textúry. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Komunikácia medzi blockchain sieťami
Pavelka, Dávid -- Košťál, Kristián
Komunikácia medzi blockchain sieťami. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Learning a virtual agent using deep reinforcement learning
Petričko, Andrej -- Lacko, Peter
Učenie simulovaného agenta s pomocou hlbokého učenia posilňovaním. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Learning environment for programming in virtual reality
Dolhá, Dominika -- Vincúr, Juraj
Vzdelávacie prostredie programovania vo virtuálnej realite. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Learning of a player of simulated robotic soccer
Spevák, Erik -- Kapustík, Ivan
Učenie sa hráča simulovaného robotického futbalu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Linking sources of medical information
Babjak, Tomáš -- Móro, Róbert
Prepájanie zdrojov medicínskych informácií. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Long sequences similarity searching methods
Bazger, Martin -- Lucká, Mária
Metódy hľadania podobnosti veľkých postupností. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Management of unit tests
Ďurej, Juraj -- Rástočný, Karol
Správa jednotkových testov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Managing plant irrigation IoT
Gurka, Timotej -- Kučák, Štefan
Riadenie závlahy rastlín IoT. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Manipulation Detection on the Web
Maňak, Michal -- Šimko, Marián
Detekcia manipulovania na Webe. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Mapovanie v softvérovo definovaných sieťach
Kovalčík, Tomáš -- Helebrandt, Pavol
Mapovanie v softvérovo definovaných sieťach. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Maximum power point tracking circuit for an energy harvester in 130 nm CMOS technology
Hudec, Adam -- Nagy, Lukáš -- Kováč, Martin -- Kohútka, Lukáš -- Stopjaková, Viera
Maximum power point tracking circuit for an energy harvester in 130 nm CMOS technology. In Applied electronics 2020. Pilsen: University of West Bohemia, 2020, p. 55--58. ISBN 978-80-261-0891-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Measurement and improvement of everyday algorithmic skills
Tománek, Patrik -- Tvarožek, Jozef
Meranie a zlepšovanie každodenných algoritmických zručností. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Measurement and improvement of everyday skills in artificial inteligence
Hiadlovská, Simona -- Tvarožek, Jozef
Meranie a zlepšovanie každodenných zručností v umelej inteligencii. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Measuring and improving algorithmic skills
Valová, Alena -- Tvarožek, Jozef
Meranie a zlepšovanie každodenných algoritmických zručností. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Medical visual data processing using methods of artificial intelligence
Lackovič, Jakub -- Benešová, Vanda
Spracovanie medicínskych vizuálnych dát metódami umelej inteligencie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Meta-recommending: Adaptive selection of personalized recommendation algorithm
Blanárik, Patrik -- Kompan, Michal
Metaodporúčanie: Adaptívny výber algoritmov personalizovaného odporúčania. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Microgrid simulation
Polkorábová, Diana -- Vrablecová, Petra
Simulácia mikrosiete. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
MipSim 2.0 - New Generation of Pipelined Instruction Execution Simulation
Petráš, Matej -- Pištek, Peter
MipSim 2.0 - Nová generácia simulovania prúdového spracovania inštrukcií. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Mobile application development
Spusta, Peter -- Kunštár, Vladimír
Vývoj mobilnej aplikácie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Mobile application for sharing safety information on a trip
Szarka, Roland -- Hudec, Ján
Mobilná aplikácia na zdieľanie informácií o bezpečnosti na výlete. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Mobile application for Smart contracts interaction
Jantová, Tamara -- Košťál, Kristián
Mobilná aplikácia na ovládanie Smart kontraktov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Mobile application for the support of socally disadvantaged persons
Kokol, Matej -- Jelemenská, Katarína
Mobilná aplikácia na podporu sociálne znevýhodnených osôb. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Model učenia programovania
Talian, Adam -- Tvarožek, Jozef
Model učenia programovania. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Modeling in the Smart Grid Environment
Kamenský, Jozef -- Lucká, Mária
Modelovanie v prostredí inteligentných energetických sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Multi-chain architektúra pre blockchain siete
Košťál, Kristián -- Kotuliak, Ivan
Multi-chain architektúra pre blockchain siete. Dissertation thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Multilingual neural networks
Atalovič, Michal -- Pikuliak, Matúš
Multilingválne neurónové siete. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Multi-modal brain tumor segmentation utilizing convolutional neural networks
Jakab, Marek -- Števuliak, Marek -- Benešová, Vanda
Multi-modal brain tumor segmentation utilizing convolutional neural networks. In Proceedings SPIE 11433, Twelfth International Conference on Machine Vision (ICMV 2019), 2019, Amsterdam, The Netherlands. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2020, p. 1--8. ISBN 9781510636439 (print).
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Natural language processing using neural networks
Sádecký, Šimon -- Lacko, Peter
Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Natural language processing using neural networks
Šalko, Matej -- Lacko, Peter
Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Negation detection in text using machine learning
Chodorčuk, Erik -- Polášek, Ivan
Detekcia negácie v texte s využitím strojového učenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Network architectures, services and aplications
Podhradský, Pavol -- Medvecký, Martin -- Trúchly, Peter -- Vargic, Radoslav -- Londák, Juraj -- Kadlic, Radovan -- Schumann, Sebastian -- Salazar, Jordi -- Silvestre, Santiago -- Levický, Dušan -- Polakovič, Adam
Sieťové architektúry, služby a aplikácie. Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2020. 120 p. ISBN 978-80-227-5000-4.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2020
Details
Neural networks training using mixed number precision
Machata, Lukáš -- Maťašovský, Slavomír
Trénovanie neurónových sietí s využitím zmiešanej presnosti čísel. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
News articles summarization using machine learning methods
Sojka, Matej -- Šurek, Marek
Sumarizácia novinových článkov pomocou metód strojového učenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Object-oriented abstraction supported by event driven conceptualisation of domain
Kohút, Radovan -- Lang, Ján
Objektovo-orientovaná abstrakcia podporovaná udalosťami riadenou konceptualizáciou domény. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Ochrana súkromia na Internete a spôsoby správy osobných údajov
Murín, Matej -- Chudá, Daniela
Ochrana súkromia na Internete a spôsoby správy osobných údajov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Optimalizácia monitorovania počítačových sietí
Palúchová, Ivana -- Čičák, Pavel
Optimization of network monitoring. Dissertation thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Optimalization of biomonitoring data
Vlha, Marek -- Jelemenská, Katarína
Optimalizácia údajov pri biomonitoringu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Optimization in power engineering domain
Manina, Jakub -- Pomffyová, Miriama
Optimalizácia v oblasti energetiky. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Optimization of energy consumption in HVAC systems using neural networks
Majerech, Juraj -- Lacko, Peter
Optimalizácia spotreby energie HVAC systémov s využitím neurónových sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Optimization of energy management in a microgrid
Antal, Ján -- Vrablecová, Petra
Optimalizácia nakladania s energiou v mikrosieti. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Optimization of LoRa Devices Communication for Applications in Healthcare
Valach, Alexander -- Macko, Dominik
Zefektívnenie komunikácie zariadení využívajúcich technológiu LoRa pre aplikácie v zdravotníctve. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Optimization of LoRa Devices Communication for Applications in Healthcare
Valach, Alexander -- Macko, Dominik
Optimization of LoRa Devices Communication for Applications in Healthcare. In HERENCSAR, N. TSP 2020. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, p. 511--514. ISBN 978-1728-1-6376-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Optimization of power consumption in microgrids
Kubík, Dávid -- Lóderer, Marek
Optimalizácia spotreby elektrickej energie v mikrogridoch. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Optimization of power consumption with high-capacity batteries
Gašperová, Dominika -- Lóderer, Marek
Optimalizácia spotreby energie pomocou veľkokapacitných batérií. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Optimization of sports performance by monitoring human physiological parameters
Uhnáková, Veronika -- Jelemenská, Katarína
Optimalizácia športového výkonu sledovaním fyziologických parametrov človeka. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Optimizing the handover of station in a wireless environment
Kubica, Jakub -- Bencel, Rastislav
Optimalizácia prechodu stanice v bezdrôtovom prostredí. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Paralelizácia extrakcie kostier aplikovaná na 3D modely a mračná bodov
Hamran, Nikolas -- Madaras, Martin
Paralelizácia extrakcie kostier aplikovaná na 3D modely a mračná bodov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Paralelizácia segmentácie organizovaných mračien bodov na GPU pomocou CUDA
Jurkech, Miroslav -- Madaras, Martin
Paralelizácia segmentácie organizovaných mračien bodov na GPU pomocou CUDA. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Parallel processing of multidimensional data
Židuliak, Patrik -- Ševcech, Jakub
Paralelné spracovanie mnohorozmerných údajov. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Peripheral Perception of Visual Stimuli in Distributed Software Development
Hózová, Gabriela -- Vranić, Valentino
Periférne vnímanie vizuálnych podnetov v distribuovanom vývoji softvéru. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Personalized ranking of multiple recommenders
Zaťko, Andrej -- Gašpar, Peter
Personalizované zoradenie prístupov k odporúčaniu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Personalized recommendation considering changes in user behavior
Končál, Matej -- Gašpar, Peter
Personalizované odporúčanie zohľadňujúce zmeny v správaní používateľa. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Personalized recommendation on the Web
Kanát, Oliver -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie na Webe. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Personalized recommendation on the Web
Kollár, Maroš -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie na Webe. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Personalized recommendation using short-term interests
Kovalík, Dávid -- Gašpar, Peter
Personalizované odporúčanie s využitím krátkodobých záujmov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Personalized recommendations for newsletter
Koprla, Ľubomír -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie pre informačný bulletin. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Personalizované odporúčanie s problémom studeného štartu
Fekete, Viktória -- Gašpar, Peter
Personalizované odporúčanie s problémom studeného štartu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
PESL: System-Level Estimation of Power-Management Effect on Dynamic Energy Consumption
Erdelyi, Jaroslav -- Macko, Dominik -- Jelemenská, Katarína
PESL: System-Level Estimation of Power-Management Effect on Dynamic Energy Consumption. Electronics, 9. p. 1--13.
articles in magazines2020Details
Player training in simulated robotic football
Urbán, Rastislav -- Kapustík, Ivan
Trénovanie hráča simulovaného robotického futbalu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Počítačové videnie pre spracovanie medicínskych obrazových dát z onkologických vyšetrení
Trnavská, Ľubomíra -- Benešová, Vanda
Počítačové videnie pre spracovanie medicínskych obrazových dát z onkologických vyšetrení. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Podpora návrhu softvéru pomocou generovania a vizualizácie sekvenčných diagramov z prípadov použitia
Bekeš, František -- Polášek, Ivan
Podpora návrhu softvéru pomocou generovania a vizualizácie sekvenčných diagramov z prípadov použitia. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Poetry generation via deep neural networks
Ocelík, Peter -- Farkaš, Michal
Generovanie poézie pomocou hlbokých neurónových sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
POI Recommendation Based on Locality-Specific Seasonality and Long-Term Trends
Štefancová, Elena -- Srba, Ivan
POI Recommendation Based on Locality-Specific Seasonality and Long-Term Trends. In SOFSEM 2020: Theory and Practice of Computer Science, 46th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics, SOFSEM 2020, Limassol, Cyprus, January 20–24, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2020, p. 338--349. ISBN 978-3-030-38918-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Pointer operations in one-dimensional array
Kocúrik, Marek -- Nagyová, Ingrid
Smerníkové operácie pri práci s jednorozmerným poľom. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Polymer based abdominal retractor according to existing design parameters
Hučko, Branislav -- Čekan, Michal -- Horvát, František -- Bachratý, Michal -- Čambal, Marek
Polymer based abdominal retractor according to existing design parameters. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, p. 312--320. ISBN 978-3-0357-1726-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Popularity prediction in online store
Machajdík, Daniel -- Kompan, Michal
Predikcia popularity v elektronickom obchode. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Porovnanie rôznych prístupov v implementácii metód kontroly toku programu na ich vlastnosti
Blanárik, Matej -- Valiček, Michal
Porovnanie rôznych prístupov v implementácii metód kontroly toku programu na ich vlastnosti. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Použitie učenia s odmenou a trestom pri tvorbe stratégií agenta v multiagentovom prostredí
Madzik, Lukáš -- Lacko, Peter
Použitie učenia s odmenou a trestom pri tvorbe stratégií agenta v multiagentovom prostredí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Použitie umelej inteligencie pri riešení optimalizačného problému
Slonskyi, Roman -- Lacko, Peter
Použitie umelej inteligencie pri riešení optimalizačného problému. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Predicting offer popularity in e-commerce environment
Valčičák, Miroslav -- Kompan, Michal
Predikcia popularity ponúk v prostredí elektronického obchodu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Prediction and optimization in the microgrid
Vašš, Maroš -- Lucká, Mária
Predikcia a optimalizácia v prostredí mikrogridu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Prediction of Alzheimer's disease progression based on deep learning
Mikuš, Matej -- Tamajka, Martin
Predikcia rozvoja Alzheimerovej choroby s využitím hlbokého učenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Prediction of Bitcoin price
Križan, Peter -- Loebl, Jaroslav
Predikcia cenovej hladiny Bitcoinu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Prediction of user behavior in e-commerce
Brečka, Matej -- Kompan, Michal
Predikcia správania používateľov v elektronickom obchode. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Predikcia časových radov pomocou neurónových sietí
Kabáč, Maroš -- Mocko, Martin
Predikcia časových radov pomocou neurónových sietí. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Preface
Bellatreche, Ladjel -- Bieliková, Mária -- Boussaid, -- Catania, Barbara -- Darmont, Jerôme -- Demidova, Elena -- Duchateau, Fabien -- Hall, Mark A. -- Mercun, Tanja -- Novikov, Boris -- Papatheodorou, Christos -- Risser, Tom -- Romero, Oscar -- Sautot, Lucile -- Talens, Guilaine -- Wrembel, Robert -- Žumer, Maja
Preface. In BELLATRECHE, L. -- BIELIKOVÁ, M. -- BOUSSAID, -- CATANIA, B. -- DARMONT, J. -- DEMIDOVA, E. -- DUCHATEAU, F. -- HALL, M A. -- MERČUN, T. -- NOVIKOV, B. -- PAPATHEODOROU, C. -- RISSER, T. -- ROMERO, O. -- SAUTOT, L. -- TALENS, G. -- WREMBEL, R. -- ŽUMER, M. ADBIS, TPDL and EDA 2020 Common Workshops and Doctoral Consortium, Lyon, France, August 25–27, 2020, Proceedings. 1st ed. Cham: Springer Nature, 2020, ISBN 978-3-030-55813-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Pretínajúce softvérové znalosti
Baráth, Juraj -- Vranić, Valentino
Pretínajúce softvérové znalosti. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Propaganda detection in newspapers
Martinkovič, Matej -- Pecár, Samuel
Detekcia propagandy v novinových článkoch. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Prototype of repository of digitally signed documents with long-term verification in ASiC-E XAdES
Šimová, Ivana -- Kuchár, Róbert
Prototyp úložiska pre elektronicky podpísané dokumenty s dlhodobým overením vo formáte ASiC-E XAdES. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Real-time strategy agent using automatically annotated knowledge base
Kasáš, Matúš -- Krištofík, Štefan
Agent pre stratégiu reálneho času s využitím automaticky anotovanej znalostnej bázy. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Recommendation ranking prediction
Manduch, Lukáš -- Gašpar, Peter
Predikcia poradia odporúčaní. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Reconstruction of text using neural networks
Nechala, Daniel -- Pikuliak, Matúš
Rekonštrukcia textu pomocou neurónových sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Recurrence relations in graphic objects
Kučečka, Jakub -- Nagyová, Ingrid
Rekurentné vzťahy v grafických objektoch. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Reenginnering of public administrations using a web application
Piovarči, Denis -- Kováčik, Tomáš
Zefektívnenie verejnej správy s použitím webovej aplikácie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Registration of volumetric brain data using deep reinforcement learning
Olejník, Jozef -- Kompánek, Matej
Registrácia volumetrickych dát mozgu s využitím hlbokého učenia posilňovaním. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Relation extraction from the Slovak language
Lackanič, Jakub -- Blšták, Miroslav
Extrakcia vzťahov zo slovenských textov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Relation of Biometric Characteristics Between Pointing Devices
Paľa, Erik -- Burda, Kamil
Súvis biometrických charakteristík medzi ovládacími zariadeniami. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Remote testing and evaluation of the user experience using the data from mouse movement
Višvarda, Martin -- Kuric, Eduard
Vzdialené testovanie a vyhodnocovanie používateľského zážitku s použitím dát o pohybe myšou. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Rendering using raytracing with filtering in real time
Kurčák, Ľubomír -- Drahoš, Peter
Zobrazenie pomocou sledovania lúčov s filtrovaním v reálnom čase. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Riadenie smerovania dátových tokov v multipath sieťach
Lančarič, Viktor -- Galinski, Marek
Riadenie smerovania dátových tokov v multipath sieťach. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
RISC Processor Automatic Functional SBST Test Generation
Juhásová, Nadežda -- Hudec, Ján
Automatizované generovanie funkčných SBST testov RISC procesorov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Rozhodovanie v stratégií v reálnom čase metódou strojového učenia
Tran Duc, David -- Krištofík, Štefan
Rozhodovanie v stratégií v reálnom čase metódou strojového učenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Rozkladanie záťaže ako upravený batohový problém
Pavkovček, Filip -- Galinski, Marek
Rozkladanie záťaže ako upravený batohový problém. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Scalable Real-Time Confusion Detection for Personalized Onboarding Guides
Hucko, Michal -- Móro, Róbert -- Bieliková, Mária
Scalable Real-Time Confusion Detection for Personalized Onboarding Guides. In Web Engineering. 20th International Conference, ICWE 2020, Helsinki, Finland, June 9–12, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2020, p. 261--276. ISBN 978-3-030-50577-6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020
Details
Search using questions
Ondrejička, Marko -- Blšták, Miroslav
Vyhľadávanie pomocou otázok. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Searching for changes in genetic code using biologically inspired algorithms
Balga, Miroslav -- Lucká, Mária
Hľadanie zmien v genetickom kóde pomocou biologicky inšpirovaných algoritmov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Secure and efficient data transmission in E-health
Kalina, Martin -- Erdelyi, Jaroslav
Efektívny a bezpečný prenos údajov v e-Health doméne. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Secure communication in the Internet of Things
Malík, Marek -- Hudec, Ladislav
Bezpečná komunikácia v Internete vecí. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Security in the Internet of Things
Širka, Stanislav -- Erdelyi, Jaroslav
Bezpečnosť v Internete vecí. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Segmentation of anatomical organs in radiological images using computer vision methods
Mocák, Richard -- Benešová, Vanda
Segmentácia anatomických orgánov v rádiologických obrazových dátach metódami počítačového videnia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
SGFA: A Two-Factor Smartphone Authentication Mechanism Using Touch Behavioral Biometrics
Janík, Lukáš -- Chudá, Daniela -- Burda, Kamil
SGFA: A Two-Factor Smartphone Authentication Mechanism Using Touch Behavioral Biometrics. In CompSysTech 2020. New York: Association for Computing Machinery, 2020, p. 35--42. ISBN 978-1-4503-7768-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Similarity of Scanpaths
Oškera, Lukáš -- Móro, Róbert
Podobnosť sekvencií pohľadu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Simulation of scanning and reconstruction of 3D objects in virtual environment
Slíž, Boris -- Madaras, Martin
Simulácia skenovania a rekonštrukcie 3D objektov vo virtuálnom prostredí. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Simulator of smart home
Beňovičová, Adriana -- Krajčovič, Tibor
Simulátor inteligentného domu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Single page application in Elm language
Németh, Márton -- Kapustík, Ivan
Tvorba jednostránkovej aplikácie v jazyku Elm. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Sledovanie a udržanie organizačných vzorov na základe ich prejavov v artefaktoch vývoja softvéru
Karakaš, Nikola -- Vranić, Valentino
Sledovanie a udržanie organizačných vzorov na základe ich prejavov v artefaktoch vývoja softvéru. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Software evolution visualisation in three-dimensional space
Redžepovič, Martin -- Kapec, Peter
Vizualizácia evolúcie softvéru v trojrozmernom priestore. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Software implemented control flow error detection
Vrabľová, Jana -- Valiček, Michal
Softvérovo implementovaná detekcia chýb v toku programu. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Software visualization using XR technologies
Graf, Lukáš -- Vincúr, Juraj
Vizualizácia softvéru pomocou XR technológií. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Spammer detection on social networks
Čipelová, Veronika -- Malkin Ondik, Irina
Detekcia spamerov na sociálnych sieťach. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Spammer detection on social networks
Pinkeová, Bettina -- Malkin Ondik, Irina
Detekcia spamerov na sociálnych sieťach. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Spracovanie medicínskych dát za účelom diagnostiky Alzheimerovej choroby
Pohl, Tomáš -- Jakab, Marek
Spracovanie medicínskych dát za účelom diagnostiky Alzheimerovej choroby. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Spracovanie obrazových medicínskych dát metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí
Popovcová, Zuzana -- Benešová, Vanda
Spracovanie obrazových medicínskych dát metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Spracovanie obrazových medicínskych dát metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí
Šulavík, Andrej -- Benešová, Vanda
Spracovanie obrazových medicínskych dát metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Spracovanie volumetrických medicínskych dát metódami umelej inteligencie pre podporu lekárskej diagnostiky
Krčmář, Ján -- Benešová, Vanda
Spracovanie volumetrických medicínskych dát metódami umelej inteligencie pre podporu lekárskej diagnostiky. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Subject of statements identification within sentiment analysis
Štuller, Adam -- Šimko, Marián
Identifikácia predmetu vyjadrení v rámci analýzy sentimentu. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Support for collaborative creation of questions and tasks
Jozefek, Michal -- Lang, Ján
Podpora kolaboratívnej tvorby otázok a úloh. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Survey: Classification of the IoT Technologies for Better Selection to Real Use
Kaňuch, Peter -- Macko, Dominik -- Hudec, Ladislav
Survey: Classification of the IoT Technologies for Better Selection to Real Use. In HERENCSAR, N. TSP 2020. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, p. 500--505. ISBN 978-1728-1-6376-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Teaching management with limited recources
Jedinák, Ondrej -- Lang, Ján
Riadenie výučby s obmedzenými zdrojmi. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Technology model of intelligent household for IoT
Janec, Nikolas -- Krajčovič, Tibor
Technologický model inteligentnej domácnosti pre IoT. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Telereality or virtual teleport
Libiak, Adrián -- Rozinaj, Gregor
Telerealita alebo virtuálny teleport. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Test Data Generation for MC/DC Criterion using Reinforcement Learning
Čegiň, Ján -- Rástočný, Karol
Test Data Generation for MC/DC Criterion using Reinforcement Learning. In 2020 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW). IEEE, 2020: 2020, p. 354--358. ISBN 978-1-7281-1075-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
Text sentiment analysis using deep learning
Domian, Jakub -- Lacko, Peter
Analýza sentimentu textu s použitím hlbokého učenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Text summarization using neural networks
Dolnák, Michal -- Lacko, Peter
Sumarizácia textu pomocou neurónových sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
The design and analysis of universal data exchange protocol
Dubec, Jakub -- Bencel, Rastislav
Návrh a implementácia univerzálneho protokolu na preberanie dát. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The effect of user biometric characteristics on authentication under smartphone platform
Krajčirik, Denis -- Chudá, Daniela
Vplyv biometrických charakteristík používateľa na autentifikáciu pod smartfónovou platformou. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The effect of user biometric characteristics on authentication under smartphone platform
Lapšanský, Štefan -- Chudá, Daniela
Vplyv biometrických charakteristík používateľa na autentifikáciu pod smartfónovou platformou. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The prediction of customer's behaviour in e-commerce
Cák, Milan -- Kuric, Eduard
Predikcia správania používateľa v e-obchode. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
The Residual Variable in Decision Diagrams
Lúčanský, Ján -- Pištek, Peter -- Maruniak, Marián
The Residual Variable in Decision Diagrams. Acta Polytechnica Hungarica, 17. p. 189--208.
articles in magazines2020Details
Tool for Diagnosis of Stochastic Automata
Krištofík, Štefan -- Flochová, Jana
Tool for Diagnosis of Stochastic Automata. In EBCCSP 2020. Piscataway, USA: IEEE, 2020, p. 1--3. ISBN 978-1-7281-9580-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2020Details
Training of neural networks using mixed precision numbers
Petrovič, Marek -- Maťašovský, Slavomír
Trénovanie neurónových sietí s využitím zmiešanej presnosti čísel. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Transferability of Hatespeech Classification Models Based on Deep Neural Networks
Kňaze, Adam -- Pikuliak, Matúš
Prenositeľnosť modelov klasifikujúcich nenávistný prejav s využitím hlbokých neurónových sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Transparentné smerovanie požiadaviek v distribučnej sieti pomocou softvérovo definovaných sietí
Boros, Tomáš -- Kotuliak, Ivan
Transparentné smerovanie požiadaviek v distribučnej sieti pomocou softvérovo definovaných sietí. Dissertation thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Uchopovač chirurgických hákov: úžitkový vzor č. 8679
Chlebo, Ondrej -- Horvát, František -- Čekan, Michal -- Hučko, Branislav -- Bachratý, Michal
Uchopovač chirurgických hákov: úžitkový vzor č. 8679. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Usage of Electric Vehicles as an Electric Energy Storage
Hoferica, Andrej -- Vrablecová, Petra
Využitie elektromobilov ako úložiska energie. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020Details
User behavior on the Web: prediction of retention
Schwartz, Matej -- Kompan, Michal
Správanie používateľov na webe: predikcia retencie. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
User digital literacy estimation using eye tracking
Písecký, Peter -- Kuric, Eduard
Odhad digitálnej gramotnosti používateľa s využitím sledovania pohľadu. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
User Modeling Based on Behavioral Biometric Characteristics on Mobile Devices
Jurkáček, Peter -- Burda, Kamil
Modelovanie používateľa pomocou behaviorálnych biometrických charakteristík na mobilných zariadeniach. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
User preferences modeling in time
Kavuliak, Daniel -- Rác, Miroslav
Modelovanie preferencií používateľa v čase. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
User preferences modeling on the Web
Rusňák, Anton -- Rác, Miroslav
Modelovanie preferencií používateľa na Webe. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Using artificial intelligence to solve optimalization problems
Junas, Tomáš -- Lacko, Peter
Použitie umelej inteligencie pri riešení optimalizačného problému. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Using augmented reality in software development
Hučko, Jakub -- Vincúr, Juraj
Vývoj softvéru s využitím technológie obohatenej reality. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Using interconnected models and visualization to support software comprehension
Lam Tuan, Dung -- Polášek, Ivan
Podpora porozumenia softvéru pomocou prepojenia modelov a vizualizácie. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Using interconnected models and vizualization to support software comprehension
Ostrodický, Michal -- Polášek, Ivan
Podpora vývoja softvéru pomocou modelov a vizualizácie v rozšírenej realite. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Using SMS for Communication with IoT Devices
Pištek, Peter -- Hudec, Martin
Using SMS for Communication with IoT Devices. Mobile Networks and Applications, 25. p. 896.
articles in magazines
2020
Details
Various Parameters Impact on Train Delays Prediction
Broniš, Tadeáš -- Pištek, Peter
Vplyv rôznych parametrov na predikciu meškania vlakov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Vehicle information storage system using blockchain technology
Starý, Filip -- Bencel, Rastislav
Systém pre uchovávanie informácií o vozidlách s využitím technológie blockchain. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Viacúčelový uchopovač chirurgických nástrojov: úžitkový vzor č. 8658
Horvát, František -- Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal -- Hučko, Branislav -- Bachratý, Michal
Viacúčelový uchopovač chirurgických nástrojov: úžitkový vzor č. 8658. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020
Details
Visual Attention in Virtual Reality Data Visualizations
Kuľbak, Daniel -- Kapec, Peter
Vizuálna pozornosť používateľa pri vizualizácii dát vo virtuálnej realite. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Visualization and Explainability of Deep Learning
Juhásová, Katarína -- Kapec, Peter
Vizualizácia a vysvetliteľnost hlbokého účenia. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Visualization of search of the k’th largest element
Kapusta, Andrej -- Nagyová, Ingrid
Vizualizácia vyhľadania k-teho najväčšieho prvku. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Vizualizácia a vysvetliteľnost hlbokého učenia
Kročka, Michael -- Kapec, Peter
Vizualizácia a vysvetliteľnost hlbokého učenia. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Vizualizácia vzťahov medzi organizačnými vzormi
Toldy, Kristián -- Sulaiman Khail, Waheedullah
Visualizing Relationships Between Organizational Patterns. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Vplyv špecifických aspektov trojdimenzionálneho prostredia na vizuálnu pozornosť človeka
Polláková, Jana -- Laco, Miroslav
Vplyv špecifických aspektov trojdimenzionálneho prostredia na vizuálnu pozornosť človeka. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Všeobecná inštančná segmentácia objektov pomocou hlbokých neurónových sietí
Malík, Peter -- Malík, Peter
Všeobecná inštančná segmentácia objektov pomocou hlbokých neurónových sietí. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Vylepšenie riadenia zdrojov v softvérovo definovaných sieťach
Galinski, Marek -- Kotuliak, Ivan
Vylepšenie riadenia zdrojov v softvérovo definovaných sieťach. Dissertation thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Web application as an aid for logic circuits teaching
Frankovičová, Ivana -- Krištofík, Štefan
Webová aplikácia ako pomôcka pre výučbu logických obvodov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Web application as a teaching aid for logic circuits
Šoška, Michal -- Krištofík, Štefan
Webová aplikácia ako pomôcka pre výučbu logických obvodov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Web Application to Support SQL Learning
Janeček, Matej -- Barla, Michal
Webová aplikácia pre podporu výučby jazyka SQL. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Web system for testing of network-devices configurations
Holý, Matej -- Macko, Dominik
Webový systém na testovanie konfigurácií sieťových zariadení. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Who wrote it?
Huďan, Ján -- Petrík, Juraj
Kto to napísal?. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Word board game simulator
Lačný, Lukáš -- Šimko, Marián
Simulátor slovnej doskovej hry. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Word board game simulator
Adler, Nikodém -- Šimko, Marián
Simulátor slovnej doskovej hry. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Zariadenie na meranie síl pri operačných zákrokoch : /: úžitkový vzor č. 8650
Hučko, Branislav -- Horvát, František -- Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal -- Bachratý, Michal
Zariadenie na meranie síl pri operačných zákrokoch : /: úžitkový vzor č. 8650. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 6 p.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications
2020Details
Zbieranie digitálnych dôkazov v doméne internetových prehliadačov
Chmara, Adam -- Pištek, Peter
Zbieranie digitálnych dôkazov v doméne internetových prehliadačov. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020Details
Získavanie popisných prvkov polyfónnej hudby s využitím strojového učenia
Fabiš, Michal -- Marták, Lukáš Samuel
Získavanie popisných prvkov polyfónnej hudby s využitím strojového učenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Zjednodušenie špecifikácie riadenia spotreby na úrovni RTL
Groma, Matej -- Macko, Dominik
Zjednodušenie špecifikácie riadenia spotreby na úrovni RTL. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
3D Innovative development environment
Števlík, Dominik -- Kapec, Peter
Inovatívne vývojové prostredie v 3D priestore. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details