25. 8. 2019  6:30 Ľudovít
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 387

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
A new parking-space detection system using prototyping devices and bluetooth low energy communication
Marso, Karol -- Macko, Dominik
A new parking-space detection system using prototyping devices and bluetooth low energy communication. International journal of engineering and technology innovation, 9. s. 108--118.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Alternatívne zisťovanie pozornosti používateľa na používateľské rozhranie
Loja, Filip -- Kuric, Eduard
Alternatívne zisťovanie pozornosti používateľa na používateľské rozhranie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza a reprezentovanie riedkych grafov
Fábry, Adam -- Nehéz, Martin
Analýza a reprezentovanie riedkych grafov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza obrazových medicínskych dát s využitím hlbokého učenia za účelom diagnostiky demencie
Nagy, Tibor -- Tamajka, Martin
Analýza obrazových medicínskych dát s využitím hlbokého učenia za účelom diagnostiky demencie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza postupu riešenia programátorskej úlohy
Kleň, Ján -- Konôpka, Martin
Analýza postupu riešenia programátorskej úlohy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza sentimetu s využitím neurónových sietí
Sebechlebský, Šimon -- Lacko, Peter
Analýza sentimetu s využitím neurónových sietí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza spätnej väzby používateľa
Wallner, Marek -- Gašpar, Peter
Analýza spätnej väzby používateľa. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza správania pohľadu čitateľov falošných správ
Hanáková, Martina -- Šimko, Jakub
Analýza správania pohľadu čitateľov falošných správ. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza správania pohľadu čitateľov falošných správ
Racsko, Patrik -- Šimko, Jakub
Analýza správania pohľadu čitateľov falošných správ. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza údajov o študentoch
Kadeřábeková, Vanessa -- Pištek, Peter
Analýza údajov o študentoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza údajov o študentoch
Vyskoč, Adrián -- Pištek, Peter
Analýza údajov o študentoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Analýza vzťahu medzi problémami s použiteľnosťou a dlhodobými vlastnosťami používateľa
Williger, Roderik -- Svrček, Martin
Analýza vzťahu medzi problémami s použiteľnosťou a dlhodobými vlastnosťami používateľa. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Androidový simulátor formálnych gramatík
Tóth, Krisztian -- Chudá, Daniela
Androidový simulátor formálnych gramatík. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia pre praktické možnosti využitia Internetu vecí
Križan, Richard -- Kovačič, Ivo
Aplikácia pre praktické možnosti využitia Internetu vecí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia pre praktické možnosti využitia Internetu vecí
Villár, Viliam -- Kovačič, Ivo
Aplikácia pre praktické možnosti využitia Internetu vecí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia pre vodičov elektromobilov
Halás, Michal -- Rozinajová, Viera
Aplikácia pre vodičov elektromobilov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia pre vodičov elektromobilov
Kubica, Adrián -- Rozinajová, Viera
Aplikácia pre vodičov elektromobilov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Aplikácia softvérovo definovaných sietí s viacerými kontrolérmi
Ofčarovič, Tomáš -- Trúchly, Peter
Aplikácia softvérovo definovaných sietí s viacerými kontrolérmi. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Application of Parallel Genetic Algorithm for Model-Based Gaussian Cluster Analysis
Laurinec, Peter -- Jarábek, Tomáš -- Lucká, Mária
Application of Parallel Genetic Algorithm for Model-Based Gaussian Cluster Analysis. In Proceedings of the 9th International Conference on Innovations in Bio-Inspired Computing and Applications (IBICA 2018) held in Kochi, India during December 17-19, 2018: Innovations in Bio-Inspired Computing and Applications. 1. vyd. Cham: Springer, 2019, s. 140--150. ISBN 978-3-030-16680-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Autentifikačný systém používateľa androidových zariadení
Janík, Lukáš -- Chudá, Daniela
Autentifikačný systém používateľa androidových zariadení. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automated integration of dynamic power management into FPGA-based design
Škuta, Michal -- Macko, Dominik
Automated integration of dynamic power management into FPGA-based design. In DDECS 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 1--4. ISBN 978-1-7281-0072-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Automatic Assessment of User Performance in Digital Environments
Šimko, Jakub
Automatic Assessment of User Performance in Digital Environments. Habilitačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatická identifikácia porozumenia textu
Kuchár, Vladimír -- Móro, Róbert
Automatická identifikácia porozumenia textu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatická identifikácia problémov použiteľnosti pri moderovaných testoch s využitím emócií používateľa
Smetana, Miloslav -- Kuric, Eduard
Automatická identifikácia problémov použiteľnosti pri moderovaných testoch s využitím emócií používateľa. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatické generovanie funkčných SBST testov RISC procesorov
Hesek, Marián -- Hudec, Ján
Automatické generovanie funkčných SBST testov RISC procesorov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatické identifikovanie chýb v používateľských rozhraniach na základe analýzy pohybov očí
Rak, Márius -- Tvarožek, Jozef
Automatické identifikovanie chýb v používateľských rozhraniach na základe analýzy pohybov očí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatický preklad medzi jazykmi VHDL a Verilog
Orčová, Mária -- Kohútka, Lukáš
Automatický preklad medzi jazykmi VHDL a Verilog. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatický preklad medzi jazykmi VHDL a Verilog
Štefaňák, Marián -- Kohútka, Lukáš
Automatický preklad medzi jazykmi VHDL a Verilog. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizácia riadenia výkonu na platforme FPGA
Škuta, Michal -- Macko, Dominik
Automatizácia riadenia výkonu na platforme FPGA. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizácia úprav textu vo formáte LaTeX
Juško, Jakub -- Macko, Dominik
Automatizácia úprav textu vo formáte LaTeX. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizovaná detekcia udalostí vo video-záznamoch používateľských rozhraní
Bakoš, Peter -- Šimko, Jakub
Automatizovaná detekcia udalostí vo video-záznamoch používateľských rozhraní. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Automatizované vyhodnocovanie neurofyziologických signálov
Beňo, Dávid -- Kohútka, Lukáš
Automatizované vyhodnocovanie neurofyziologických signálov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Awareness of malicious bavior as a part of smart transportation in taxi services
Pištek, Peter -- Polák, Martin
Awareness of malicious bavior as a part of smart transportation in taxi services. In Smart technology trends in industrial and business management, November 22-24, 2016 Bratislava, Slovakia. 1. vyd. Cham: Springer, 2019, s. 413--419. ISBN 978-3-319-76997-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Bezpečná autorizácia prostredníctvom mobilných zariadení
Brandýs, Matúš -- Hudec, Ladislav
Bezpečná autorizácia prostredníctvom mobilných zariadení. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bezpečnosť elektronických lístkových systémov
Žabka, Peter -- Hudec, Ladislav
Bezpečnosť elektronických lístkových systémov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bezpečnosť v softvérovo definovaných sieťach
Čelesová, Barbora -- Helebrandt, Pavol
Bezpečnosť v softvérovo definovaných sieťach. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bezpečnosť v Softvérovo riadených bezdrôtových sieťach
Ondruš, Marko -- Bencel, Rastislav
Bezpečnosť v Softvérovo riadených bezdrôtových sieťach. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bezpečnosť webového servera Apache
Popeliš, Richard -- Hudec, Ladislav
Bezpečnosť webového servera Apache. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Bezpečnosť webových prehliadačov a ich rozšírení
Sninčák, Marek -- Batěk, Ľuboš
Bezpečnosť webových prehliadačov a ich rozšírení. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biologicky inšpirovaný algoritmus v jazyku R
Šoltés, Pavol -- Lóderer, Marek
Biologicky inšpirovaný algoritmus v jazyku R. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biometrická identifikácia používateľa vo virtuálnej realite
Kolibášová, Martina -- Burda, Kamil
Biometrická identifikácia používateľa vo virtuálnej realite. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Biometrické charakteristiky pre modelovanie používateľa
Kubala, Samuel -- Chudá, Daniela
Biometrické charakteristiky pre modelovanie používateľa. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Blockchain - off-chain výpočty
Slížik, Miloslav -- Kotuliak, Ivan
Blockchain - off-chain výpočty. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Blockchain pre internet vecí
Holub, Ivan -- Doubravský, Lukáš
Blockchain pre internet vecí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Budovanie slovníkov pomocou hier
Gemeľa, Juraj -- Blšták, Miroslav
Budovanie slovníkov pomocou hier. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Budovanie slovníkov pomocou hier
Radoský, Lukáš -- Blšták, Miroslav
Budovanie slovníkov pomocou hier. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Budovanie zabezpečenia mobilných zariadení založeného na biometrickej autentifikácii používateľa
Vnenčák, Stanislav -- Chudá, Daniela
Budovanie zabezpečenia mobilných zariadení založeného na biometrickej autentifikácii používateľa. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Cache-Efficient FM-Index Variants for Mapping of DNA Sequences
Sitarčík, Jozef -- Lucká, Mária
Cache-Efficient FM-Index Variants for Mapping of DNA Sequences. In 13th International Conference on Practical Applications of Computational Biology & Bioinformatics. Cham: Springer, 2019, s. 45--52. ISBN 978-3-030-23872-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Computational models of shape saliency
Polatsek, Patrik -- Jakab, Marek -- Benešová, Vanda -- Kužma, Matej
Computational models of shape saliency. In Proceedings SPIE 11041, Eleventh International Conference on Machine Vision (ICMV 2018), 2018, Munich, Germany. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2019, ISBN 9781510627482.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Continuous Cartesian Genetic Programming with Particle Swarm Optimization
Loebl, Jaroslav -- Rozinajová, Viera
Continuous Cartesian Genetic Programming with Particle Swarm Optimization. In 18th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA 2018) held in Vellore, India, December 6-8, 2018, Volume 2. Cham: Springer, 2019, s. 985--995. ISBN 978-3-030-16659-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Čítanie zdrojového kódu založené na objavovaní pomocou myši
Baňas, Michal -- Tvarožek, Jozef
Čítanie zdrojového kódu založené na objavovaní pomocou myši. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Deduplikácia krátkych textov
Hrutka, Michal -- Lacko, Peter
Deduplikácia krátkych textov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Deep neural networks and methods of computer vision applied to medical data
Baláž, Dávid -- Benešová, Vanda
Deep neural networks and methods of computer vision applied to medical data. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Density-based unsupervised ensemble learning methods for time series forecasting of aggregated or clustered electricity consumption
Laurinec, Peter -- Lóderer, Marek -- Lucká, Mária -- Rozinajová, Viera
Density-based unsupervised ensemble learning methods for time series forecasting of aggregated or clustered electricity consumption. Journal of Intelligent Information Systems, s. 1--21.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Detekcia a rozpoznávanie štruktúr v mikroskopických biomedicínskych dátach
Bokor, Peter -- Hudec, Lukáš
Detekcia a rozpoznávanie štruktúr v mikroskopických biomedicínskych dátach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia a rozpoznávanie štruktúr v mikroskopických biomedicínskych dátach
Hrádeľ, Dominik -- Hudec, Lukáš
Detekcia a rozpoznávanie štruktúr v mikroskopických biomedicínskych dátach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia anomálií na základe kombinácie viacerých metód
Krempaský, Michal -- Andrejčíková, Nadežda
Detekcia anomálií na základe kombinácie viacerých metód. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia anomálií v časových radoch
Božik, Tomáš -- Bou Ezzeddine, Anna
Detekcia anomálií v časových radoch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia aspektov v rámci analýzy sentimentu
Drgoňa, Marek -- Šimko, Marián
Detekcia aspektov v rámci analýzy sentimentu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia bežných objektov pomocou konvolučných neurónových sietí
Válka, Peter -- Malík, Peter
Detekcia bežných objektov pomocou konvolučných neurónových sietí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia dodržiavania inštrukcií na základe správania používateľa
Rešutík, Lukáš -- Šimko, Jakub
Detekcia dodržiavania inštrukcií na základe správania používateľa. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia falošných správ s využitím strojového učenia
Mačinec, Peter -- Srba, Ivan
Detekcia falošných správ s využitím strojového učenia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia komunít na základe správania používateľov v systéme
Pizner, Marek -- Andrejčíková, Nadežda
Detekcia komunít na základe správania používateľov v systéme. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia nenávistných príspevkov v textovom obsahu sociálnych sietí
Gábrš, Tomáš -- Šimko, Marián
Detekcia nenávistných príspevkov v textovom obsahu sociálnych sietí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia osôb hlbokými neurónovými sieťami
Schnürer, Martin -- Malík, Peter
Detekcia osôb hlbokými neurónovými sieťami. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Detekcia prienikov na webový systém metódami výpočtovej inteligencie
Mišík, Daniel -- Hudec, Ladislav
Detekcia prienikov na webový systém metódami výpočtovej inteligencie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dialógový textový čet na podporu online predaja v e-shopoch
Ághová, Adriana -- Krupa, Martin
Dialógový textový čet na podporu online predaja v e-shopoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dialógový textový čet na podporu online predaja v e-shopoch
Bakoš, Filip -- Krupa, Martin
Dialógový textový čet na podporu online predaja v e-shopoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Digitálny obsah vo vzdelávacom procese
Horemuž, Patrik -- Gábrišová, Henrieta
Digitálny obsah vo vzdelávacom procese. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Digitálny obsah vo vzdelávacom procese
Nedeliaková, Eva -- Gábrišová, Henrieta
Digitálny obsah vo vzdelávacom procese. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Doménovo špecifické modelovacie jazyky a UML: porovnávacia štúdia
Grznár, Bruno -- Vranić, Valentino
Doménovo špecifické modelovacie jazyky a UML: porovnávacia štúdia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Double blockchain
Ďaďo, Marek -- Košťál, Kristián
Double blockchain. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Dynamické procesy a ich optimalizácia
Ulehla, Christián -- Bou Ezzeddine, Anna
Dynamické procesy a ich optimalizácia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
EEMIP: Energy-Efficient Communication Using Timing Channels and Prioritization in ZigBee
Gočal, Pavol -- Macko, Dominik
EEMIP: Energy-Efficient Communication Using Timing Channels and Prioritization in ZigBee. Sensors, 19. s. 1--18.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Elektronická identita
Bernád, Marek -- Chudá, Daniela
Elektronická identita. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Empirické softvérové metriky
Mrocek, Filip -- Rástočný, Karol
Empirické softvérové metriky. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Employing community question answering for online discussions in university courses: Students’ perspective
Srba, Ivan -- Savic, Milos -- Bieliková, Mária -- Ivanovic, Mirjana -- Pautasso, Cesare
Employing community question answering for online discussions in university courses: Students’ perspective. Computers and Education, 135. s. 75--90.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Enabling Superior and Controllable Video Streaming QoE with 5G Network Orchestration
Boros, Tomáš -- Zuraniewski, Pieotr -- Hindriks, Rick -- Adrichem, Niels van -- Thomas, Emmanuel -- D’Acunto, Lucia
Enabling Superior and Controllable Video Streaming QoE with 5G Network Orchestration. In 2019 22nd International Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks (ICIN 2019), 18-21 February 2019, in Paris, France. IEEE, 2019: 2019, s. 124--129.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Extrakcia názvoslovných entít zo slovenského textu
Belaj, Lukáš -- Blšták, Miroslav
Extrakcia názvoslovných entít zo slovenského textu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Fake News Detection by Using Emotionally Coloured Words
Stupavský, Igor -- Chudá, Daniela
Fake News Detection by Using Emotionally Coloured Words. In SRBA, I. -- MÓRO, R. Workshop on Antisocial Behaviour Detection. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 1--2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Forensic tool for digital evidence collection in operating systems
Chreno, Martin -- Hudec, Ladislav
Forensic tool for digital evidence collection in operating systems. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Forensic tools for collecting digital evidence
Lazový, Štefan -- Pištek, Peter
Forensic tools for collecting digital evidence. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Formalizácia vzájomných vzťahov medzi vzormi vo vzorovom jazyku s aplikáciou na organizačné vzory
Berta, Peter -- Sulaiman Khail, Waheedullah
Formalizácia vzájomných vzťahov medzi vzormi vo vzorovom jazyku s aplikáciou na organizačné vzory. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Gaze Patterns in Misinformation Consumption and Detection
Šimko, Jakub -- Móro, Róbert -- Bieliková, Mária
Gaze Patterns in Misinformation Consumption and Detection. In SRBA, I. -- MÓRO, R. Workshop on Antisocial Behaviour Detection. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 1--2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Generating graphs on a GRID
Petrov, Ivan -- Bernát, Dušan
Generating graphs on a GRID. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Generovanie jednotkových testov metódami strojového učenia
Čegiň, Ján -- Rástočný, Karol
Generovanie jednotkových testov metódami strojového učenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Generovanie jednotkových testov na základe kontextu softvérovej jednotky
Lehotský, Miroslav -- Rástočný, Karol
Generovanie jednotkových testov na základe kontextu softvérovej jednotky. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Generovanie modelu softvéru zo špecifikácie prípadov použitia pomocou viacrozmerného UML
Furucz, Marcel -- Polášek, Ivan
Generovanie modelu softvéru zo špecifikácie prípadov použitia pomocou viacrozmerného UML. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Generovanie testovacej komunikácie v IP sieťach
Šedivý, Miroslav -- Macko, Dominik
Generovanie testovacej komunikácie v IP sieťach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Generovanie textu pomocou neurónových sietí
Vejčíková, Veronika -- Pikuliak, Matúš
Generovanie textu pomocou neurónových sietí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Generovanie textu v slovenčine
Vasko, Dominik -- Pecár, Samuel
Generovanie textu v slovenčine. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Generovnie ťažkých inštancií optimalizačných problémov
Škorupová, Anna -- Královič, Rastislav
Generovnie ťažkých inštancií optimalizačných problémov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Grafická reprezentácia neurofyziologických signálov
Moravčík, Marko -- Kohútka, Lukáš
Grafická reprezentácia neurofyziologických signálov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Grafická vizualizácia priebehu genetického algoritmu
Ágh, Dominik -- Hudec, Ján
Grafická vizualizácia priebehu genetického algoritmu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Grafická vizualizácia priebehu genetického algoritmu
Zelenčíková, Simona -- Hudec, Ján
Grafická vizualizácia priebehu genetického algoritmu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Grafické používateľské rozhranie pre debugger UMON-51
Frídel, Tomáš -- Krajčovič, Tibor
Grafické používateľské rozhranie pre debugger UMON-51. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
High Performance SDN WLAN Architecture
Košťál, Kristián -- Bencel, Rastislav -- Ries, Michal -- Trúchly, Peter -- Kotuliak, Ivan
High Performance SDN WLAN Architecture. Sensors, 19. s. 1--23.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Hľadanie najkratšej cesty pomocou biologicky inšpirovaných algoritmov
Púčať, Samuel -- Bou Ezzeddine, Anna
Hľadanie najkratšej cesty pomocou biologicky inšpirovaných algoritmov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Hľadanie zmien v genetickom kóde pomocou biologicky inšpirovaných algoritmov
Zeliska, Michal -- Lucká, Mária
Hľadanie zmien v genetickom kóde pomocou biologicky inšpirovaných algoritmov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Hybridné odporúčanie
Chmelár, Florián -- Gašpar, Peter
Hybridné odporúčanie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Charakterizovanie falošných správ a ich šírenia s využitím analýzy dát
Dragún, Dominik -- Srba, Ivan
Charakterizovanie falošných správ a ich šírenia s využitím analýzy dát. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Charakterizovanie falošných správ a ich šírenia s využitím analýzy dát
Dresto, Filip -- Srba, Ivan
Charakterizovanie falošných správ a ich šírenia s využitím analýzy dát. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Identifikácia anomálií v prúdových dátach
Škodáček, Martin -- Vrablecová, Petra
Identifikácia anomálií v prúdových dátach. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Identifikácia mobilných zariadení pomocou hardvérových charakteristík
Straňovský, Zsolt -- Kováčik, Tomáš
Identifikácia mobilných zariadení pomocou hardvérových charakteristík. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Identifikácia neobvyklých transakcií v blockchainových sieťach
Vereš, Igor -- Ries, Michal
Identifikácia neobvyklých transakcií v blockchainových sieťach. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Identifikácia neštandardného správania odberateľov v energetickej sieti
Cuper, Matúš -- Lóderer, Marek
Identifikácia neštandardného správania odberateľov v energetickej sieti. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Identifikácia odchýlok v časových radoch
Fukas, Martin -- Vrablecová, Petra
Identifikácia odchýlok v časových radoch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii
Hucko, Michal -- Bieliková, Mária
Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Identifikovanie kognitívnych charakteristík používateľa využitím eye trackingu
Krátky, Marek -- Tvarožek, Jozef
Identifikovanie kognitívnych charakteristík používateľa využitím eye trackingu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Impact of English Reading Comprehension Abilities on Processing Magazine Style Narrative Visualizations and Implications for Personalization
Toker, Dereck -- Móro, Róbert -- Šimko, Jakub -- Bieliková, Mária -- Conati, Cristina
Impact of English Reading Comprehension Abilities on Processing Magazine Style Narrative Visualizations and Implications for Personalization. In UMAP 2019. Proceedings of the 27th ACM Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization, Larnaca, Cyprus — June 09 - 12, 2019. New York: ACM, 2019, s. 309--317. ISBN 978-1-4503-6021-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Implementácia "Ethernet Ring Protection Switching" pre operačný systém FreeBSD
Skalný, Ján -- Bernát, Dušan
Implementácia "Ethernet Ring Protection Switching" pre operačný systém FreeBSD. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Increasing Unit Test Resilience by Decreasing Pointcut Fragility
Hucko, Michal -- Vranić, Valentino
Increasing Unit Test Resilience by Decreasing Pointcut Fragility. In STANIŠIĆ, M. Book of proceedings international scientific conference on information technology and data related research Sinteza, Belgrade, April 20, 2019. 1. vyd. Belgrade: Singidunum University, 2019, s. 369--373. ISBN 978-86-7912-703-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Informačný systém pomocou blockchain technológie
Kocan, Kristián -- Bencel, Rastislav
Informačný systém pomocou blockchain technológie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inkrementálna detekcia anomálií
Zajac, Peter -- Ševcech, Jakub
Inkrementálna detekcia anomálií. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inkrementálna detekcia anomálií založená na histogramoch
Skala, Lukáš -- Ševcech, Jakub
Inkrementálna detekcia anomálií založená na histogramoch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inovatívne prístupy v integrovaných vývojových prostrediach
Nagy, Martin -- Kapec, Peter
Inovatívne prístupy v integrovaných vývojových prostrediach. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inovatívne smerovacie metódy v softvérovo definovaných sieťach
Andrejkovič, Ivan -- Helebrandt, Pavol
Inovatívne smerovacie metódy v softvérovo definovaných sieťach. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Inteligentné mestá: Počítanie osôb vo verejnej doprave
Harvan, Šimon -- Pištek, Peter
Inteligentné mestá: Počítanie osôb vo verejnej doprave. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Interakcia človeka s vizualizáciou vedeckých dát vo virtuálnej realite
Javorník, Dušan -- Drahoš, Peter
Interakcia človeka s vizualizáciou vedeckých dát vo virtuálnej realite. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Interakcia s dátami vo virtuálnej realite
Koník, Kristián -- Kapec, Peter
Interakcia s dátami vo virtuálnej realite. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Interaktívna vizualizácia dát v rozšírenej realite
Borecký, Miroslav -- Kapec, Peter
Interaktívna vizualizácia dát v rozšírenej realite. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Internet vecí v každodennom živote
Blažej, Jakub -- Kováčik, Tomáš
Internet vecí v každodennom živote. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Internet vecí v každodennom živote
Prekop, Dominik -- Kováčik, Tomáš
Internet vecí v každodennom živote. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Interpretable multiple data streams clustering with clipped streams representation for the improvement of electricity consumption forecasting
Laurinec, Peter -- Lucká, Mária
Interpretable multiple data streams clustering with clipped streams representation for the improvement of electricity consumption forecasting. Data mining and knowledge discovery, 33. s. 413--445.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Interpretable multiple data streams clustering with clipped streams representation for the improvement of electricity consumption forecasting
Laurinec, Peter -- Lucká, Mária
Interpretable multiple data streams clustering with clipped streams representation for the improvement of electricity consumption forecasting. Data mining and knowledge discovery, 33. s. 413--445.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Interpretovateľnosť modelov neurónových sietí využívaných na analýzu údajov
Pecher, Branislav -- Ševcech, Jakub
Interpretovateľnosť modelov neurónových sietí využívaných na analýzu údajov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Interpretovateľnosť modelov strojového učenia vytvorených zhlukovacími algoritmami
Janeček, Jakub -- Ševcech, Jakub
Interpretovateľnosť modelov strojového učenia vytvorených zhlukovacími algoritmami. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Jak to vidím já: propojení dotazníkových dat s výsledky snímání očních pohybů v případové studii budoucí učitelky
Sokolová, Lenka -- Hlaváč, Patrik
Jak to vidím já: propojení dotazníkových dat s výsledky snímání očních pohybů v případové studii budoucí učitelky. In PhD existence 2019, Sborník odborných příspěvků, Konference se konala 20. 1.–22. 1. 2018 v Olomouci. 1. vyd. Olomouc: Universita Palackého, 2019, s. 1--9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Kalibrácia rozpoznávania emócií používateľa počas testovania používateľského zážitku
Strásky, Adam -- Móro, Róbert
Kalibrácia rozpoznávania emócií používateľa počas testovania používateľského zážitku. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalóg knižnice v prostredí webu pre deti
Žúrek, Adam -- Gábrišová, Henrieta
Katalóg knižnice v prostredí webu pre deti. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Klávesnica vo virtuálnej realite
Pavlenko, Dan -- Drahoš, Peter
Klávesnica vo virtuálnej realite. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Knižnica na spracovanie údajov o pohľade
Zajic, Michal -- Móro, Róbert
Knižnica na spracovanie údajov o pohľade. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Knižnice v mobile
Macej, Martin -- Andrejčíková, Nadežda
Knižnice v mobile. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Knižnice v mobile
Varga, Jozef -- Andrejčíková, Nadežda
Knižnice v mobile. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kognitívne charakteristiky používateľa pre efektívne čítanie zdrojových kódov
Csöllei, Gabriel -- Tvarožek, Jozef
Kognitívne charakteristiky používateľa pre efektívne čítanie zdrojových kódov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kompenzácia vonkajších faktorov na namerané fyziologické parametre človeka
Ungerová, Barbora -- Jelemenská, Katarína
Kompenzácia vonkajších faktorov na namerané fyziologické parametre človeka. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Komunikácia simulátorov technologického zariadenia v prostredí Internetu vecí
Lukáč, Daniel -- Krajčovič, Tibor
Komunikácia simulátorov technologického zariadenia v prostredí Internetu vecí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kooperujúci simulátor technologického zariadenia založený na synchronizácií v prostredí Internetu vecí
Roba, Dávid -- Krajčovič, Tibor
Kooperujúci simulátor technologického zariadenia založený na synchronizácií v prostredí Internetu vecí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kto napísal tento kód ?
Koplíková, Lenka -- Petrík, Juraj
Kto napísal tento kód ?. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kultúrne dedičstvo v dátach
Cukerová, Zuzana -- Andrejčíková, Nadežda
Kultúrne dedičstvo v dátach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Lightweight domain modeling for adaptive web-based educational system
Šimko, Marián -- Bieliková, Mária
Lightweight domain modeling for adaptive web-based educational system. Journal of Intelligent Information Systems, 52. s. 1.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Lokalizačná sociálna sieť v mobile
Képeš, Matej -- Martonová, Alena
Lokalizačná sociálna sieť v mobile. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Machine learning approach to polyphonic music transcription
Kosmeľ, Silvester -- Marták, Lukáš Samuel
Machine learning approach to polyphonic music transcription. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Management and Monitoring of IoT Devices Using Blockchain
Košťál, Kristián -- Helebrandt, Pavol -- Belluš, Matej -- Ries, Michal -- Kotuliak, Ivan
Management and Monitoring of IoT Devices Using Blockchain. Sensors, 19. s. 1--24.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Manažment bezdrôtových sietí v Internete vecí
Vlček, Matúš -- Erdelyi, Jaroslav
Manažment bezdrôtových sietí v Internete vecí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Manažment bezdrôtových sietí v Internete vecí
Zeleňák, Matúš -- Erdelyi, Jaroslav
Manažment bezdrôtových sietí v Internete vecí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Manažment zmien v softvérových projektoch
Tomcsányiová, Jana -- Rástočný, Karol
Manažment zmien v softvérových projektoch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mapovanie názorov na danú tému
Pavlovič, Tomáš -- Návrat, Pavol
Mapovanie názorov na danú tému. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mapovanie názorov na webe na základe správania používateľa
Svítek, Joachim -- Návrat, Pavol
Mapovanie názorov na webe na základe správania používateľa. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mapovanie názorov v online diskusiách
Zigo, Ján Mikuláš -- Návrat, Pavol
Mapovanie názorov v online diskusiách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Metóda opravovania dát o pohľade
Šlesariková, Tatiana -- Šimko, Jakub
Metóda opravovania dát o pohľade. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Metódy rozpoznávania typu straty paketov pre protokol TCP
Grega, Martin -- Trúchly, Peter
Metódy rozpoznávania typu straty paketov pre protokol TCP. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Metódy rozpoznávania typu straty paketov pre protokol TCP
Sith, Martin -- Trúchly, Peter
Metódy rozpoznávania typu straty paketov pre protokol TCP. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Model používateľa pre určenie jeho motorických schopností
Babula, Lukáš -- Burda, Kamil
Model používateľa pre určenie jeho motorických schopností. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie individuálnych rozdielov používateľov pri čítaní
Čief, Matej -- Móro, Róbert
Modelovanie individuálnych rozdielov používateľov pri čítaní. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie kognitívnych charakteristík človeka
Zaťko, Timotej -- Tvarožek, Jozef
Modelovanie kognitívnych charakteristík človeka. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti
Polatsek, Patrik -- Benešová, Vanda
Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti metódami počítačového videnia a umelej inteligencie
Beka, Patrik -- Benešová, Vanda
Modelovanie ľudskej vizuálnej pozornosti metódami počítačového videnia a umelej inteligencie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modelovanie navigácie používateľa na Webe
Paulen, Valentín -- Hlaváč, Patrik
Modelovanie navigácie používateľa na Webe. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Modularita jazyka Elm
Škriečka, Marek -- Kapustík, Ivan
Modularita jazyka Elm. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Monant: Platform for Monitoring of Antisocial Behaviour
Srba, Ivan -- Móro, Róbert
Monant: Platform for Monitoring of Antisocial Behaviour. In SRBA, I. -- MÓRO, R. Workshop on Antisocial Behaviour Detection. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 1--2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Monitorovanie bezpečnostných informácií a udalostí
Kováč, Matúš -- Laštinec, Ján
Monitorovanie bezpečnostných informácií a udalostí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Monitorovanie pokusov o prienik
Erdélsky, Andrej -- Laštinec, Ján
Monitorovanie pokusov o prienik. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Multi-Agent Simulation of Bank Transaction Data for Money-Laundering Detection
Mocko, Martin -- Ševcech, Jakub
Multi-Agent Simulation of Bank Transaction Data for Money-Laundering Detection. In MABS 2018. 19th International Workshop on Multi-agent-based Simulation - A FAIM workshop, Stockholm, Sweden, July 14, 2018: Pre-proceedings. 1. vyd. Cham: Springer, 2019, s. 99--114. ISBN 978-3-030-22269-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Multilingual Neural Networks
Bojkovský, Michal -- Pikuliak, Matúš
Multilingual Neural Networks. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Multilingual Transfer Learning in the Context of Antisocial Behaviour
Pikuliak, Matúš -- Šimko, Marián
Multilingual Transfer Learning in the Context of Antisocial Behaviour. In SRBA, I. -- MÓRO, R. Workshop on Antisocial Behaviour Detection. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 1--2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Multiview Data Analysis and Machine Learning in Understanding and Predicting Human Behaviour
Srba, Ivan -- Ševcech, Jakub
Multiview Data Analysis and Machine Learning in Understanding and Predicting Human Behaviour. In SRBA, I. -- MÓRO, R. Workshop on Antisocial Behaviour Detection. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 1--2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Nástroj na porovnanie optimalizačných algoritmov
Džurman, Kamil -- Rozinajová, Viera
Nástroj na porovnanie optimalizačných algoritmov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nástroj na určovanie podobnosti textov
Harnúšek, Ondrej -- Blšták, Miroslav
Nástroj na určovanie podobnosti textov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nástroj pre komplexné testovanie smart kontraktov
Gembec, Martin -- Ries, Michal
Nástroj pre komplexné testovanie smart kontraktov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Návrh inteligentnej aplikácie pre spracovanie nameraných dát senzorovou sieťou
Pohančeník, Matúš -- Baláž, Marcel
Návrh inteligentnej aplikácie pre spracovanie nameraných dát senzorovou sieťou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Network traffic capture and analysis
Belluš, Tomáš -- Bernát, Dušan
Network traffic capture and analysis. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
NL-FIIT at SemEval-2019 Task 3: Emotion Detection From Conversational Triplets Using Hierarchical Encoders
Farkaš, Michal -- Lacko, Peter
NL-FIIT at SemEval-2019 Task 3: Emotion Detection From Conversational Triplets Using Hierarchical Encoders. In Proceedings of the 13th International Workshop on Semantic Evaluation, June, 2019, Minneapolis, Minnesota, USA. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2019, s. 272--276. ISBN 978-1-950737-06-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
NL-FIIT at SemEval-2019 Task 9: Neural Model Ensemble for Suggestion Mining
Pecár, Samuel -- Šimko, Marián -- Bieliková, Mária
NL-FIIT at SemEval-2019 Task 9: Neural Model Ensemble for Suggestion Mining. In Proceedings of the 13th International Workshop on Semantic Evaluation, June, 2019, Minneapolis, Minnesota, USA. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2019, s. 1218. ISBN 978-1-950737-06-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Nová metóda autentifikácie používateľov
Hampel, Michal -- Bernát, Dušan
Nová metóda autentifikácie používateľov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nové metódy autentifikácie používateľov
Štefanková, Erika -- Bernát, Dušan
Nové metódy autentifikácie používateľov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nové smerovacie metódy v CDN pomocou SDN
Bakonyi, Peter -- Boros, Tomáš
Nové smerovacie metódy v CDN pomocou SDN. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Objavovanie vzorov pohľadu pri navigačných úlohách na Webe
Csikmák, Gabriel -- Hlaváč, Patrik
Objavovanie vzorov pohľadu pri navigačných úlohách na Webe. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Objavovanie vzorov pohľadu pri navigačných úlohách na Webe
Kovács, Patrik -- Hlaváč, Patrik
Objavovanie vzorov pohľadu pri navigačných úlohách na Webe. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Odporúčací systém zohľadňujúci polohu
Kaščák, Ondrej -- Srba, Ivan
Odporúčací systém zohľadňujúci polohu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Odporúčanie zohľadňujúce časové aspekty používateľov a položiek
Štefancová, Elena -- Srba, Ivan
Odporúčanie zohľadňujúce časové aspekty používateľov a položiek. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ohodnocovanie biometrických charakteristík na mobilných zariadeniach
Šmajda, Richard -- Burda, Kamil
Ohodnocovanie biometrických charakteristík na mobilných zariadeniach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ochrana koncových staníc pomocou kontrolovania DNS dotazov
Mikolaj, Jakub -- Laštinec, Ján
Ochrana koncových staníc pomocou kontrolovania DNS dotazov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia siete dobíjacích staníc elektromobilov
Žilka, Dominik -- Lucká, Mária
Optimalizácia siete dobíjacích staníc elektromobilov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Optimalizácia webovej aplikácie Network Viewer na mobilné zariadenia
Lukáč, Adrián -- Kovár, Tomáš
Optimalizácia webovej aplikácie Network Viewer na mobilné zariadenia. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ovládanie inteligentnej miestnosti
Gazdík, Martin -- Rozinaj, Gregor
Ovládanie inteligentnej miestnosti. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ovládanie inteligentnej miestnosti
Vlček, Pavol -- Rozinaj, Gregor
Ovládanie inteligentnej miestnosti. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Ovládanie samojazdiaceho vozidla neurónovou sieťou
Lach, Tomáš -- Lacko, Peter
Ovládanie samojazdiaceho vozidla neurónovou sieťou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Parallel Density-Based Downsampling of Cytometry Data
Nemček, Martin -- Jarábek, Tomáš -- Lucká, Mária
Parallel Density-Based Downsampling of Cytometry Data. In 13th International Conference on Practical Applications of Computational Biology & Bioinformatics. Cham: Springer, 2019, s. 87--95. ISBN 978-3-030-23872-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Penetračné testovanie WLAN
Škrak, Peter -- Hudec, Ladislav
Penetračné testovanie WLAN. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Periférne vnímanie písomnej elektronickej komunikácie v distribuovanom vývoji softvéru
Pham Van, Nghia -- Vranić, Valentino
Periférne vnímanie písomnej elektronickej komunikácie v distribuovanom vývoji softvéru. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Personalizované odporúčanie
Kuboš, Filip -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Personalizované odporúčanie na webe
Bachárová, Zuzana -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie na webe. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Personalizované odporúčanie na Webe
Pekarčík, Daniel -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie na Webe. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Personalizované odporúčanie na Webe
Unger, Ondrej -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie na Webe. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Personalizované odporúčanie na Webe
Tomaštík, Nikolas -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie na Webe. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Personalizované odporúčanie produktov používateľom
Tibenský, Peter -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie produktov používateľom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Personalizované odporúčanie v doménach s nízkou aktivitou používateľov
Pitoňák, Ondrej -- Kaššák, Ondrej
Personalizované odporúčanie v doménach s nízkou aktivitou používateľov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Podpora kvality služieb v sieťach na báze softvérovo definovaných sietí
Hanák, Samuel -- Trúchly, Peter
Podpora kvality služieb v sieťach na báze softvérovo definovaných sietí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Podpora kvality služieb v sieťach na báze softvérovo definovaných sietí
Janeba, Matej -- Trúchly, Peter
Podpora kvality služieb v sieťach na báze softvérovo definovaných sietí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Podpora kvality služieb v sieťach na báze softvérovo definovaných sietí
Zátka, Tomáš -- Trúchly, Peter
Podpora kvality služieb v sieťach na báze softvérovo definovaných sietí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Podpora navigácie vo webových aplikáciách
Ščípa, Christian -- Lekavý, Marián
Podpora navigácie vo webových aplikáciách. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Podpora testovania použiteľnosti webových stránok
Dická, Andrea -- Kuric, Eduard
Podpora testovania použiteľnosti webových stránok. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Podpora testovania použiteľnosti webových stránok
Nemeček, Andrej -- Kuric, Eduard
Podpora testovania použiteľnosti webových stránok. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Podpora testovania použiteľnosti webových stránok
Glombíková, Simona -- Kuric, Eduard
Podpora testovania použiteľnosti webových stránok. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Podpora vývoja softvéru pomocou viacrozmerného UML
Hamara, Ondrej -- Polášek, Ivan
Podpora vývoja softvéru pomocou viacrozmerného UML. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnávanie sekvencií pohľadu
Oláh, Michal -- Móro, Róbert
Porovnávanie sekvencií pohľadu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Porovnávanie sekvencií pohľadu používateľov na Webe pri výskyte problémov s použiteľnosťou
Dlhá, Mária -- Svrček, Martin
Porovnávanie sekvencií pohľadu používateľov na Webe pri výskyte problémov s použiteľnosťou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Posudzovanie UML modelov
Jánošová, Katarína -- Rástočný, Karol
Posudzovanie UML modelov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Posudzovanie UML modelov
Verseghy, Patrik -- Rástočný, Karol
Posudzovanie UML modelov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Pravdepodobnostné prístupy pre analýzu vykonávanej úlohy na základe pohybu očí
Vítek, Andrej -- Tvarožek, Jozef
Pravdepodobnostné prístupy pre analýzu vykonávanej úlohy na základe pohybu očí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Predikcia popularity otázok v CQA systémoch
Zaťko, Šimon -- Srba, Ivan
Predikcia popularity otázok v CQA systémoch. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Predikcia reformulácie dopytu vo vyhľadávaní
Maruškin, Erik -- Kramár, Tomáš
Predikcia reformulácie dopytu vo vyhľadávaní. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Predikcia spokojnosti zákazníkov na základe dát zo zákazníckeho centra
Kolesíková, Michaela -- Srba, Ivan
Predikcia spokojnosti zákazníkov na základe dát zo zákazníckeho centra. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Predikcia vnímanej zložitosti textu
Melúch, Michal -- Móro, Róbert
Predikcia vnímanej zložitosti textu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Predikcia vyťaženosti parkovísk pre inteligentné parkovanie
Majerčák, Damián -- Okresa, Michal
Predikcia vyťaženosti parkovísk pre inteligentné parkovanie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prehľadávanie zdrojových kódov využitím umelej inteligencie
Gašpar, Martin -- Lang, Ján
Prehľadávanie zdrojových kódov využitím umelej inteligencie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prepájanie a čistenie verejných otvorených dát
Mizera, Tomáš -- Móro, Róbert
Prepájanie a čistenie verejných otvorených dát. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prepájanie a čistenie verejných otvorených dát
Tonhauzer, Martin -- Móro, Róbert
Prepájanie a čistenie verejných otvorených dát. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prevod hovoreného slova na text s využitím neurónových sietí
Mitana, Denis -- Lacko, Peter
Prevod hovoreného slova na text s využitím neurónových sietí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prírodou inšpirované počítanie. Optimalizácia
Bou Ezzeddine, Anna
Prírodou inšpirované počítanie. Optimalizácia. Habilitačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prírodou inšpirované počítanie v praxi
Sumega, Miroslav -- Bou Ezzeddine, Anna
Prírodou inšpirované počítanie v praxi. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Prírodou inšpirované zhlukovanie
Abelovský, Gergely -- Bou Ezzeddine, Anna
Prírodou inšpirované zhlukovanie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Protispoločenské správanie v digitálnom priestore
Ustinchenko, Yevhen -- Návrat, Pavol
Protispoločenské správanie v digitálnom priestore. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Publikovanie bibliografických dát v prostredí sémantického webu
Vlha, Tomáš -- Gábrišová, Henrieta
Publikovanie bibliografických dát v prostredí sémantického webu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Recording the relationships between organizational patterns in a pattern language
Gulčík, Vladislav -- Sulaiman Khail, Waheedullah
Recording the relationships between organizational patterns in a pattern language. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Redukcia voľných rozhodovacích diagramov
Hrobák, Maroš -- Lúčanský, Ján
Redukcia voľných rozhodovacích diagramov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Review of UML models
Leličová, Lucia -- Rástočný, Karol
Review of UML models. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
RFID systém na evidenciu dochádzky
Hoffer, Tomáš -- Kunštár, Vladimír
RFID systém na evidenciu dochádzky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
RFID systém na evidenciu dochádzky
Markovičová, Viktória -- Kunštár, Vladimír
RFID systém na evidenciu dochádzky. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadiaca jednotka pre SDN sieť
Vrtal, Tomáš -- Galinski, Marek
Riadiaca jednotka pre SDN sieť. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Riadiaci systém technologického zariadenia v prostredí IoT
Bachan, Vladimír -- Krajčovič, Tibor
Riadiaci systém technologického zariadenia v prostredí IoT. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozmiestňovanie majáčikov v budove metódou lineárneho programovania
Hagara, Jakub -- Martonová, Alena
Rozmiestňovanie majáčikov v budove metódou lineárneho programovania. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozpoznávanie emočného stavu človeka z reči s použitím neurónovej siete
Zachar, Lev Martin -- Guoth, Igor
Rozpoznávanie emočného stavu človeka z reči s použitím neurónovej siete. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozpoznávanie emočného stavu človeka z reči s použitím neurónovej siete
Klamárik, Marcel -- Guoth, Igor
Rozpoznávanie emočného stavu človeka z reči s použitím neurónovej siete. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozpoznávanie menných entít pre analýzu sentimentu
Mičo, Jakub -- Šimko, Marián
Rozpoznávanie menných entít pre analýzu sentimentu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozpoznávanie objektov s využitím konvolučných neurónových sietí
Pazúrik, Jozef -- Jakab, Marek
Rozpoznávanie objektov s využitím konvolučných neurónových sietí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozpoznávanie pohybujúcich sa objektov vo videu
Novák, Daniel -- Šurek, Marek
Rozpoznávanie pohybujúcich sa objektov vo videu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozpoznávanie reklamných sekvencií v televíznom signále
Ďurica, Ján -- Benešová, Vanda
Rozpoznávanie reklamných sekvencií v televíznom signále. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozpoznávanie zvukov s použitím metód strojového učenia
Brandajský, Matúš -- Šurek, Marek
Rozpoznávanie zvukov s použitím metód strojového učenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozšírená realita s využitím priestorovej projekcie
Grotkovský, Denis -- Kapec, Peter
Rozšírená realita s využitím priestorovej projekcie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozšírenie distribučných sietí o peer-to-peer architektúru
Nagy, Adrián -- Boros, Tomáš
Rozšírenie distribučných sietí o peer-to-peer architektúru. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozšírenie emulátora Mininet-WiFi o grafické rozhranie pre tvorbu topológie
Sochor, Ján -- Bencel, Rastislav
Rozšírenie emulátora Mininet-WiFi o grafické rozhranie pre tvorbu topológie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozšírenie funkčnosti webovej aplikácie Network Viewer
Rovder, Tomáš -- Kovár, Tomáš
Rozšírenie funkčnosti webovej aplikácie Network Viewer. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozšírenie jazyka Elm
Jurika, Matúš -- Kapustík, Ivan
Rozšírenie jazyka Elm. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozšírenie jazyka Elm
Lacek, Martin -- Kapustík, Ivan
Rozšírenie jazyka Elm. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozšírenie prostriedku katalyzer.sk pre kontinuálne meranie v IP sieťach
Záhradník, Michal -- Kováčik, Tomáš
Rozšírenie prostriedku katalyzer.sk pre kontinuálne meranie v IP sieťach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Rozšírenie Softvérovo riadených sieti o štandard 802.11
Uhlik, Matej -- Bencel, Rastislav
Rozšírenie Softvérovo riadených sieti o štandard 802.11. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Satelitné SDN systémy
Kuntová, Hana -- Trúchly, Peter
Satelitné SDN systémy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Screen recording segmentation to scenes for eye-tracking analysis
Šimko, Jakub -- Vrba, Jakub Benjamín
Screen recording segmentation to scenes for eye-tracking analysis. Multimedia tools and applications, 78. s. 2401--2425.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Searching for discriminative words in multidimensional continuous feature space
Šajgalík, Márius -- Barla, Michal -- Bieliková, Mária
Searching for discriminative words in multidimensional continuous feature space. Computer speech and language, 53. s. 276--301.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Segmentácia anomálií vo volumetrických medicínskych dátach
Cáder, Matej -- Tamajka, Martin
Segmentácia anomálií vo volumetrických medicínskych dátach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Segmentácia nervov v obrazových dátach z ultrazvuku s využitím hlbokého učenia
Mňačko, Tomáš -- Tamajka, Martin
Segmentácia nervov v obrazových dátach z ultrazvuku s využitím hlbokého učenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Segmentácia orgánov z trojrozmerných medicínskych dát metódami počítačového videnia
Kováčik, Michal -- Benešová, Vanda
Segmentácia orgánov z trojrozmerných medicínskych dát metódami počítačového videnia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Segmentácia tumorov v mozgu vo volumetrických medicínskych dátach s využitím hlbokého učenia
Grivalský, Štefan -- Tamajka, Martin
Segmentácia tumorov v mozgu vo volumetrických medicínskych dátach s využitím hlbokého učenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Selekcia relevantných čŕt pri výskume onkologických ochorení
Halajová, Martina -- Rozinajová, Viera
Selekcia relevantných čŕt pri výskume onkologických ochorení. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sémantická segmentácia obrazu pomocou hlbokej neurónovej siete
Kováč, Matúš -- Bachratý, Viktor
Sémantická segmentácia obrazu pomocou hlbokej neurónovej siete. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sémantická segmentácia obrazu pomocou hlbokej neurónovej siete
Masaryk, Dávid -- Bachratý, Viktor
Sémantická segmentácia obrazu pomocou hlbokej neurónovej siete. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sémantická segmentácia obrazu s využitím konvolučných neurónových sietí
Števuliak, Marek -- Jakab, Marek
Sémantická segmentácia obrazu s využitím konvolučných neurónových sietí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Simulácia autonómnych vozidiel vo virtuálnom prostredí
Špuro, Ján Jakub -- Laštinec, Ján
Simulácia autonómnych vozidiel vo virtuálnom prostredí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Simulácia experimentov femto-fotografie
Ševčík, Michal -- Drahoš, Peter
Simulácia experimentov femto-fotografie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Simulácie útočných scenárov v mobilných ad hoc sieťach
Kadlečík, Patrik -- Hudec, Ladislav
Simulácie útočných scenárov v mobilných ad hoc sieťach. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Simulátor slovnej doskovej hry
Vároš, Šimon -- Šimko, Marián
Simulátor slovnej doskovej hry. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Simultánna lokalizácia a mapovanie prostredia v reálnom čase
Čergeť, Maroš -- Kudlačák, František
Simultánna lokalizácia a mapovanie prostredia v reálnom čase. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Simultánna lokalizácia a mapovanie prostredia v reálnom čase
Sninčák, Adam -- Kudlačák, František
Simultánna lokalizácia a mapovanie prostredia v reálnom čase. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Skvalitnenie a paralelizácia algoritmu optimalizácie kolóniou mravcov
Gáfrik, Andrej -- Lucká, Mária
Skvalitnenie a paralelizácia algoritmu optimalizácie kolóniou mravcov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry
Feješ, Dominik -- Konôpka, Martin
Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry
Hepner, Enrik -- Konôpka, Martin
Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Smart kontrakty / Blockchain / Optimalizácia biznis procesov
Hajzok, Ján -- Košťál, Kristián
Smart kontrakty / Blockchain / Optimalizácia biznis procesov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Smart kontrakty / Blockchain / Optimalizácia biznis procesov
Valaštín, Viktor -- Košťál, Kristián
Smart kontrakty / Blockchain / Optimalizácia biznis procesov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Smart model bytového domu v prostredí IoT
Husár, Patrik -- Krajčovič, Tibor
Smart model bytového domu v prostredí IoT. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Smartfón ako prostriedok pre autentifikáciu
Hauskrecht, Martin -- Bernát, Dušan
Smartfón ako prostriedok pre autentifikáciu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Smerovací protokol pre „ad hoc“ siete na báze minimálnej dominujúcej množiny
Kadlic, Štefan -- Bernát, Dušan
Smerovací protokol pre „ad hoc“ siete na báze minimálnej dominujúcej množiny. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Softvérovo definované siete v bezdrôtových mobilných sieťach
Nagy, Martin -- Kotuliak, Ivan
Softvérovo definované siete v bezdrôtových mobilných sieťach. Dizertačná práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Source code authorship approaches natural language processing
Petrík, Juraj -- Chudá, Daniela
Source code authorship approaches natural language processing. In RACHEV, B. -- SMRIKAROV, A. Proceedings of the 19th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria — September 13 - 14, 2018. New York: ACM, 2018, s. 58--61. ISBN 978-1-4503-6425-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Spektrálne zhlukovanie veľkých dátových množín
Marušin, Peter -- Laurinec, Peter
Spektrálne zhlukovanie veľkých dátových množín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie akustických signálov metódami umelej inteligencie
Hubar, Yurii -- Benešová, Vanda
Spracovanie akustických signálov metódami umelej inteligencie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie negácií pre analýzu sentimentu na sociálnom webe
Krupa, Patrik -- Šimko, Marián
Spracovanie negácií pre analýzu sentimentu na sociálnom webe. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami
Hurňák, Martin -- Lacko, Peter
Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie sekvencií transakcií pomocou modelov hlbokého učenia
Nagy, Imrich -- Ševcech, Jakub
Spracovanie sekvencií transakcií pomocou modelov hlbokého učenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie vizuálnych medicínskych dát metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí.
Šefčík, František -- Benešová, Vanda
Spracovanie vizuálnych medicínskych dát metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Spracovanie volumetrických medicínskych dát metódami umelej inteligencie pre podporu lekárskej diagnostiky
Selecký, Ondrej -- Benešová, Vanda
Spracovanie volumetrických medicínskych dát metódami umelej inteligencie pre podporu lekárskej diagnostiky. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Správa jednotkových testov
Klaciková, Veronika -- Rástočný, Karol
Správa jednotkových testov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
STUFIIT at SemEval-2019 Task 5: Multilingual Hate Speech Detection on Twitter with MUSE and ELMo Embeddings
Bojkovský, Michal -- Pikuliak, Matúš
STUFIIT at SemEval-2019 Task 5: Multilingual Hate Speech Detection on Twitter with MUSE and ELMo Embeddings. In Proceedings of the 13th International Workshop on Semantic Evaluation, June, 2019, Minneapolis, Minnesota, USA. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 2019, s. 464--468. ISBN 978-1-950737-06-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Súdržnosťou a previazanosťou riadená podpora vývoja
Ligárt, Bence -- Lang, Ján
Súdržnosťou a previazanosťou riadená podpora vývoja. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
SWSPM: A Novel Alignment-Free DNA Comparison Method Based on Signal Processing Approaches
Farkaš, Tomáš -- Sitarčík, Jozef -- Brejová, Broňa -- Lucká, Mária
SWSPM: A Novel Alignment-Free DNA Comparison Method Based on Signal Processing Approaches. Evolutionary Bioinformatics, 15. s. 1--11.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Syntetický gradient v neurónových sieťach
Benčať, Gregor -- Jarábek, Tomáš
Syntetický gradient v neurónových sieťach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Syntetický gradient v neurónových sieťach
Haninčík, Lukáš -- Jarábek, Tomáš
Syntetický gradient v neurónových sieťach. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Syntéza HSSL špecifikácie
Pastierovič, Dominik -- Jelemenská, Katarína
Syntéza HSSL špecifikácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Systém IoT brány
Stradiot, Martin -- Bernát, Dušan
Systém IoT brány. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Systém monitorovania bezpečnostných udalostí
Daxner, Jozef -- Laštinec, Ján
Systém monitorovania bezpečnostných udalostí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Systém monitorovania bezpečnostných udalostí
Baláž, Róbert -- Laštinec, Ján
Systém monitorovania bezpečnostných udalostí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Šifrovanie a dešifrovanie bezdrôtovej premávky v architektúre Softvérovo riadených bezdrôtových sietí
Procházka, Miroslav -- Bencel, Rastislav
Šifrovanie a dešifrovanie bezdrôtovej premávky v architektúre Softvérovo riadených bezdrôtových sietí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Šírenie zmien medzi modelom a implementáciou
Súkeník, Filip -- Rástočný, Karol
Šírenie zmien medzi modelom a implementáciou. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Technologický model domu s inteligentnými prvkami pre IoT
Dieška, Martin -- Krajčovič, Tibor
Technologický model domu s inteligentnými prvkami pre IoT. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Technologický model inteligentného rodinného domu pre IoT
Vrba, Lukáš -- Krajčovič, Tibor
Technologický model inteligentného rodinného domu pre IoT. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Text Generation in the Context of Antisocial Behaviour
Farkaš, Michal -- Lacko, Peter
Text Generation in the Context of Antisocial Behaviour. In SRBA, I. -- MÓRO, R. Workshop on Antisocial Behaviour Detection. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 1--2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Text Generation Using Deep Neural Networks
Benc, Peter -- Farkaš, Michal
Text Generation Using Deep Neural Networks. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Text Summarization and Generation in Social Media
Pecár, Samuel -- Šimko, Marián
Text Summarization and Generation in Social Media. In SRBA, I. -- MÓRO, R. Workshop on Antisocial Behaviour Detection. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 1--2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The Role of Recommender Systems in the Misinformation Spread and Perception
Kompan, Michal
The Role of Recommender Systems in the Misinformation Spread and Perception. In SRBA, I. -- MÓRO, R. Workshop on Antisocial Behaviour Detection. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2019, s. 1--2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The Short-term User Modeling for Predictive Applications
Kompan, Michal -- Kaššák, Ondrej -- Bieliková, Mária
The Short-term User Modeling for Predictive Applications. Journal on Data Semantics, 8. s. 21--37.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Towards Automatic Comparison of Cloud Service Security Certifications
Labaj, Martin -- Rástočný, Karol -- Chudá, Daniela
Towards Automatic Comparison of Cloud Service Security Certifications. In SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings. Cham: Springer, 2019, s. 297--309. ISBN 9783030108007.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Towards Combining Multitask and Multilingual Learning
Pikuliak, Matúš -- Šimko, Marián -- Bieliková, Mária
Towards Combining Multitask and Multilingual Learning. In SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings. Cham: Springer, 2019, s. 435--446. ISBN 9783030108007.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Towards Understandable Personalized Recommendations: Hybrid Explanations
Svrček, Martin -- Kompan, Michal -- Bieliková, Mária
Towards Understandable Personalized Recommendations: Hybrid Explanations. Computer Science and Information Systems, 16. s. 179--203.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Traffic lights control based on timed automata
Flochová, Jana -- Pivarček, Ján
Traffic lights control based on timed automata. In CoDIT 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 1--3. ISBN 978-1-7281-0521-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Transformácia textu prípadov použitia do behaviorálneho UML diagramu
Motko, Štefan -- Polášek, Ivan
Transformácia textu prípadov použitia do behaviorálneho UML diagramu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Transformácia vyhľadávania v prirodzenom jazyku na štruktúrované vyhľadávanie
Repašská, Erika -- Barla, Michal
Transformácia vyhľadávania v prirodzenom jazyku na štruktúrované vyhľadávanie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Transformácie dynamických modelov UML
Oros, Róbert -- Polášek, Ivan
Transformácie dynamických modelov UML. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Transformácie dynamických modelov UML
Letanec, Richard -- Polášek, Ivan
Transformácie dynamických modelov UML. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Učenie agenta odmenou a trestom v simulovanom prostredí
Kazimír, Jakub -- Lacko, Peter
Učenie agenta odmenou a trestom v simulovanom prostredí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Učenie hlbokých architektúr s odmenou a trestom v doméne hier
Polák, Michal -- Lacko, Peter
Učenie hlbokých architektúr s odmenou a trestom v doméne hier. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Učenie sa hráča simulovaného robotického futbalu
Kapralčík, Peter -- Kapustík, Ivan
Učenie sa hráča simulovaného robotického futbalu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Učenie sa hráča simulovaného robotického futbalu
Klementis, Adam -- Kapustík, Ivan
Učenie sa hráča simulovaného robotického futbalu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Unikernel and its applications in endpoint devices in IoT
Beňová, Lenka -- Csóka, Tibor
Unikernel and its applications in endpoint devices in IoT. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Univerzálny data logger paralelnej zbernice
Kollár, Richard -- Krajčovič, Tibor
Univerzálny data logger paralelnej zbernice. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Unravelling the basic concepts and intents of misbehavior in post-truth society
Hrčková, Andrea -- Srba, Ivan -- Móro, Róbert -- Blaho, Radoslav -- Šimko, Jakub -- Návrat, Pavol -- Bieliková, Mária
Unravelling the basic concepts and intents of misbehavior in post-truth society. Bibliotecas. Anales de Investigación, 15. s. 421--428.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Unsupervised similarity learning from compressed representations via Siamese autoencoders
Jakab, Marek -- Benešová, Vanda
Unsupervised similarity learning from compressed representations via Siamese autoencoders. In Proceedings Volume 11041, Eleventh International Conference on Machine Vision (ICMV 2018), 2018, Munich, Germany. Bellingham: SPIE - Int Soc Optical Engineering, 2019, s. 110412. ISBN 9781510627482.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Upravený batohový problém
Volko, Juraj -- Galinski, Marek
Upravený batohový problém. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Určovanie entít v texte pomocou webu
Pilňan, Matúš -- Blšták, Miroslav
Určovanie entít v texte pomocou webu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
User Modeling for Churn Prediction in E-Commerce
Berger, Patrik -- Kompan, Michal
User Modeling for Churn Prediction in E-Commerce. IEEE Intelligent Systems, 34. s. 44--52.
články v časopisoch2019Podrobnosti
User Modelling for Churn Prediction in E-commerce
Berger, Patrik -- Kompan, Michal
User Modelling for Churn Prediction in E-commerce. IEEE Intelligent Systems, s. 1--6.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Using deep learning to track instrument activity in polyphonic music
Baláž, Branislav -- Marták, Lukáš Samuel
Using deep learning to track instrument activity in polyphonic music. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Viac-kanálová telemetria pre elektrický monopost s inteligentnou analýzou údajov
Sabol, Marcel -- Kudlačák, František
Viac-kanálová telemetria pre elektrický monopost s inteligentnou analýzou údajov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Viac-kanálová telemetria pre elektrický monopost s online sledovaním
Lišiak, Jaroslav -- Kudlačák, František
Viac-kanálová telemetria pre elektrický monopost s online sledovaním. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Viac-pohľadové zhlukovanie veľkých dátových množín
Števuliak, Michal -- Laurinec, Peter
Viac-pohľadové zhlukovanie veľkých dátových množín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Virtuálna Light-Field kamera
Finka, Ľuboš -- Drahoš, Peter
Virtuálna Light-Field kamera. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vizualizácia a editovanie diagramov viacrozmerného UML
Miková, Simona -- Polášek, Ivan
Vizualizácia a editovanie diagramov viacrozmerného UML. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vizualizácia a editovanie diagramov viacrozmerného UML
Zalabai, Tibor -- Polášek, Ivan
Vizualizácia a editovanie diagramov viacrozmerného UML. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vizualizácia dát vo virtuálnej realite
Mura, Marek -- Kapec, Peter
Vizualizácia dát vo virtuálnej realite. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vizualizácia neurónových sietí
Bista, Jakub -- Kapec, Peter
Vizualizácia neurónových sietí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vizualizácia paralelných časových radov pomocou časových stromov
Schwartz, Štefan -- Martonová, Alena
Vizualizácia paralelných časových radov pomocou časových stromov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vizualizácia softvéru v trojrozmernom priestore
Buzássy, Matúš -- Kapec, Peter
Vizualizácia softvéru v trojrozmernom priestore. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vizualizácia softvéru v trojrozmernom priestore počítačovej grafiky alebo rozšírenej realite
Stanček, Martin -- Polášek, Ivan
Vizualizácia softvéru v trojrozmernom priestore počítačovej grafiky alebo rozšírenej realite. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vizualizácia výsledkov analýzy cytometrických dát
Pomichal, Vajk -- Lucká, Mária
Vizualizácia výsledkov analýzy cytometrických dát. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vizualizácia vzťahov medzi organizačnými vzormi
Demeter, Ronald -- Vranić, Valentino
Vizualizácia vzťahov medzi organizačnými vzormi. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vizualizácia zaznamenaného pohľadu
Civáň, Martin -- Šimko, Jakub
Vizualizácia zaznamenaného pohľadu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vkladanie a manipulácia textu vo virtuálnej realite
Papšo, Patrik -- Drahoš, Peter
Vkladanie a manipulácia textu vo virtuálnej realite. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv prvkov používateľských rozhraní na správanie používateľov
Štefanička, Dominik -- Šimko, Jakub
Vplyv prvkov používateľských rozhraní na správanie používateľov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vrstvový model prepájania softvérových znalostí
Šinko, Dávid -- Vranić, Valentino
Vrstvový model prepájania softvérových znalostí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výber dôležitých atribútov zohľadňujúci cenu ich vytvorenia
Kubík, Stanislav -- Kaššák, Ondrej
Výber dôležitých atribútov zohľadňujúci cenu ich vytvorenia. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výber najvhodnejšej prenosovej technológie v heterogénnej IoT sieti
Knapík, Michal -- Kováčik, Tomáš
Výber najvhodnejšej prenosovej technológie v heterogénnej IoT sieti. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vyhľadávanie a získavanie dát z pamäťových inštitúcií
Giertlová, Karolína -- Andrejčíková, Nadežda
Vyhľadávanie a získavanie dát z pamäťových inštitúcií. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vyhľadávanie s významom
Koreň, Tomáš -- Andrejčíková, Nadežda
Vyhľadávanie s významom. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vyhodnocovacie metódy pri porovnaní 2D, 3D a virtuálnej reality
Hoang, Martin -- Vincúr, Juraj
Vyhodnocovacie metódy pri porovnaní 2D, 3D a virtuálnej reality. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vyhodnocovanie kvality obsahu diskusii v MOOC systémoch
Babinec, Peter -- Srba, Ivan
Vyhodnocovanie kvality obsahu diskusii v MOOC systémoch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vylepšenie kvality zdrojového kódu porovnávaním zdrojových kódov
Gulis, Martin -- Chudá, Daniela
Vylepšenie kvality zdrojového kódu porovnávaním zdrojových kódov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výpočtové možnosti lokalizácie - určovania polohy mobilných zariadení pracujúcich na platforme Android
Horňáček, Július -- Hudec, Ján
Výpočtové možnosti lokalizácie - určovania polohy mobilných zariadení pracujúcich na platforme Android. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Výpočtové možnosti lokalizácie - určovania polohy mobilných zariadení pracujúcich na platforme Android
Šiškovič, Benjamín Jozef -- Hudec, Ján
Výpočtové možnosti lokalizácie - určovania polohy mobilných zariadení pracujúcich na platforme Android. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vysvetľovanie rozdielov medzi skupinami pozorovaní
Mako, Edvin -- Ševcech, Jakub
Vysvetľovanie rozdielov medzi skupinami pozorovaní. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie biologickej spätnej väzby na základe mozgových aktivít ako nástroj sociálnej interakcie pre hendikepovaných ľudí
Mujgošová, Ivana -- Kazička, Roman
Využitie biologickej spätnej väzby na základe mozgových aktivít ako nástroj sociálnej interakcie pre hendikepovaných ľudí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie blockchain v súčasných technológiách
Belluš, Matej -- Kotuliak, Ivan
Využitie blockchain v súčasných technológiách. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie dynamického zhlukovania založeného na hustote v bioinformatike
Vašek, Peter -- Laurinec, Peter
Využitie dynamického zhlukovania založeného na hustote v bioinformatike. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie genetického programovania pri zhlukovaní
Selický, Michal -- Loebl, Jaroslav
Využitie genetického programovania pri zhlukovaní. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie metód výberu čŕt vo výskume onkologických ochorení
Staškovan, Michal -- Rozinajová, Viera
Využitie metód výberu čŕt vo výskume onkologických ochorení. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie paralelizácie na akceleráciu aplikácie softvérovo definovanej siete
Kiss, Kryštof -- Helebrandt, Pavol
Využitie paralelizácie na akceleráciu aplikácie softvérovo definovanej siete. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie prediktívnej analýzy v inteligentnom dome
Pintér, Richard -- Rozinajová, Viera
Využitie prediktívnej analýzy v inteligentnom dome. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie štandardu 802.11 v Internete vecí
Lang, Tomáš Samuel -- Bencel, Rastislav
Využitie štandardu 802.11 v Internete vecí. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Využitie virtuálnej reality v on-line vzdelávaní
Sklárš, Tomáš -- Rozinaj, Gregor
Využitie virtuálnej reality v on-line vzdelávaní. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj softvéru a rozšírená realita
Brezáni, Alexander -- Vincúr, Juraj
Vývoj softvéru a rozšírená realita. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vývoj softvéru a rozšírená realita
Száraz, Adam -- Vincúr, Juraj
Vývoj softvéru a rozšírená realita. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Webová aplikácia na vizualizáciu rozpočtu malých samospráv
Halčinová, Jana -- Krupa, Martin
Webová aplikácia na vizualizáciu rozpočtu malých samospráv. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Webová aplikácia na vizualizáciu rozpočtu malých samospráv
Jakúbek, Stanislav -- Krupa, Martin
Webová aplikácia na vizualizáciu rozpočtu malých samospráv. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Webová aplikácia pre predaj desktopovej aplikácie a manažment licencií
Jurík, Juraj -- Kohútka, Lukáš
Webová aplikácia pre predaj desktopovej aplikácie a manažment licencií. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Wireless network management in Internet of Things
Nemčík, Ján -- Erdelyi, Jaroslav
Wireless network management in Internet of Things. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
YesElf: Personalized Onboarding forWeb Applications
Hucko, Michal -- Gažo, Ladislav -- Šimún, Peter -- Války, Matej -- Móro, Róbert -- Šimko, Jakub -- Bieliková, Mária
YesElf: Personalized Onboarding forWeb Applications. In 27th Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization Adjunct (UMAP’19 Adjunct), June 9–12, 2019, Larnaca, Cyprus. New York: ACM, 2019, s. 39--44. ISBN 978-1-4503-6711-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Zabezpečené automatizované vyhodnotenie sieťovej konfigurácie
Varga, Norbert -- Macko, Dominik
Zabezpečené automatizované vyhodnotenie sieťovej konfigurácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zabezpečenie prístupu do VANET siete
Čičman, Tomáš -- Laštinec, Ján
Zabezpečenie prístupu do VANET siete. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zachovanie súkromia v strojovom učení pomocou simulácie
Laca, Denis -- Ševcech, Jakub
Zachovanie súkromia v strojovom učení pomocou simulácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zakrývanie stôp v zdrojovom kóde alebo ja som tento kód nenapísal
Čulík, Miroslav -- Petrík, Juraj
Zakrývanie stôp v zdrojovom kóde alebo ja som tento kód nenapísal. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zámerné šírenie názorov na webe
Zeleňák, Jakub -- Návrat, Pavol
Zámerné šírenie názorov na webe. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zdrojový kód a autorstvo alebo kto napísal tento kód
Nagy, Tímea -- Petrík, Juraj
Zdrojový kód a autorstvo alebo kto napísal tento kód. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zefektívnenie komunikácie zariadení Internetu vecí pomocou minimalizácie kolízií
Pullmann, Jakub -- Macko, Dominik
Zefektívnenie komunikácie zariadení Internetu vecí pomocou minimalizácie kolízií. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zefektívnenie zabezpečenia komunikácie zariadení Internetu vecí pomocou OpenHip
Kaňuch, Peter -- Macko, Dominik
Zefektívnenie zabezpečenia komunikácie zariadení Internetu vecí pomocou OpenHip. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zhlukovanie a evolučné algoritmy
Furka, Marek -- Loebl, Jaroslav
Zhlukovanie a evolučné algoritmy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zhlukovanie pomocou karteziánskeho genetického programovania
Anda, Tomáš -- Loebl, Jaroslav
Zhlukovanie pomocou karteziánskeho genetického programovania. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Získavanie informácii pre potreby biomonitoringu prostredníctvom mobilného telefónu
Bombala, Martin -- Jelemenská, Katarína
Získavanie informácii pre potreby biomonitoringu prostredníctvom mobilného telefónu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Získavanie informácií pre potreby biomonitoringu prostredníctvom mobilného telefónu
Mifkovič, Tomáš -- Jelemenská, Katarína
Získavanie informácií pre potreby biomonitoringu prostredníctvom mobilného telefónu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Získavanie informácií pre potreby biomonitoringu prostredníctvom serverovej aplikácie
Zemko, Ladislav -- Jelemenská, Katarína
Získavanie informácií pre potreby biomonitoringu prostredníctvom serverovej aplikácie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Získavanie znalostí metódami zhlukovania dynamických dát
Mazúr, Slavomír -- Bou Ezzeddine, Anna
Získavanie znalostí metódami zhlukovania dynamických dát. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zlepšenie pohybu kĺbov hráča simulovaného robotického futbalu pomocou genetických algoritmov
Loureiro, Ernest -- Kapustík, Ivan
Zlepšenie pohybu kĺbov hráča simulovaného robotického futbalu pomocou genetických algoritmov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zobrazenie pomocou sledovania lúčov s filtrovaním v reálnom čase
Schmidt, Andrej -- Drahoš, Peter
Zobrazenie pomocou sledovania lúčov s filtrovaním v reálnom čase. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zrýchlenie riadiacej vrstvy softvérovo definovanej siete pomocou paralelizácie
Baláž, Martin -- Helebrandt, Pavol
Zrýchlenie riadiacej vrstvy softvérovo definovanej siete pomocou paralelizácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zvýšenie bezpečnosti softvérovo definovaných sietí
Vaľko, Jozef -- Grežo, Rudolf
Zvýšenie bezpečnosti softvérovo definovaných sietí. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zvýšenie bezpečnosti webových systémov mechanizmom pasce na útočníka
Zápach, Radoslav -- Hudec, Ladislav
Zvýšenie bezpečnosti webových systémov mechanizmom pasce na útočníka. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Zvýšenie bezpečnosti webových systémov mechanizmom pasce na útočníka
Adam, Jakub -- Hudec, Ladislav
Zvýšenie bezpečnosti webových systémov mechanizmom pasce na útočníka. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
3D mapovanie a modelovanie prostredia v reálnom čase
Gašpar, Šimon -- Kudlačák, František
3D mapovanie a modelovanie prostredia v reálnom čase. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
3D mapovanie a modelovanie prostredia v reálnom čase
Hanzlík, Peter -- Kudlačák, František
3D mapovanie a modelovanie prostredia v reálnom čase. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti