22. 5. 2019  0:36 Júlia, Juliana
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 18

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Computational models of shape saliency
Polatsek, Patrik -- Jakab, Marek -- Benešová, Vanda -- Kužma, Matej
Computational models of shape saliency. In Proceedings SPIE 11041, Eleventh International Conference on Machine Vision (ICMV 2018), 2018, Munich, Germany. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2019, ISBN 9781510627482.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Density-based unsupervised ensemble learning methods for time series forecasting of aggregated or clustered electricity consumption
Laurinec, Peter -- Lóderer, Marek -- Lucká, Mária -- Rozinajová, Viera
Density-based unsupervised ensemble learning methods for time series forecasting of aggregated or clustered electricity consumption. Journal of Intelligent Information Systems, s. 1--21.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Employing community question answering for online discussions in university courses: Students’ perspective
Srba, Ivan -- Savic, Milos -- Bieliková, Mária -- Ivanovic, Mirjana -- Pautasso, Cesare
Employing community question answering for online discussions in university courses: Students’ perspective. Computers and Education, 135. s. 75--90.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Enabling Superior and Controllable Video Streaming QoE with 5G Network Orchestration
Boros, Tomáš -- Zuraniewski, Pieotr -- Hindriks, Rick -- Adrichem, Niels van -- Thomas, Emmanuel -- D’Acunto, Lucia
Enabling Superior and Controllable Video Streaming QoE with 5G Network Orchestration. In 2019 22nd International Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks (ICIN 2019), 18-21 February 2019, in Paris, France. IEEE, 2019: 2019, s. 124--129.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
High Performance SDN WLAN Architecture
Košťál, Kristián -- Bencel, Rastislav -- Ries, Michal -- Trúchly, Peter -- Kotuliak, Ivan
High Performance SDN WLAN Architecture. Sensors, 19. s. 1--23.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Interpretable multiple data streams clustering with clipped streams representation for the improvement of electricity consumption forecasting
Laurinec, Peter -- Lucká, Mária
Interpretable multiple data streams clustering with clipped streams representation for the improvement of electricity consumption forecasting. Data mining and knowledge discovery, 33. s. 413--445.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Lightweight domain modeling for adaptive web-based educational system
Šimko, Marián -- Bieliková, Mária
Lightweight domain modeling for adaptive web-based educational system. Journal of Intelligent Information Systems, 52. s. 1.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Management and Monitoring of IoT Devices Using Blockchain
Košťál, Kristián -- Helebrandt, Pavol -- Belluš, Matej -- Ries, Michal -- Kotuliak, Ivan
Management and Monitoring of IoT Devices Using Blockchain. Sensors, 19. s. 1--24.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Screen recording segmentation to scenes for eye-tracking analysis
Šimko, Jakub -- Vrba, Jakub Benjamín
Screen recording segmentation to scenes for eye-tracking analysis. Multimedia tools and applications, 78. s. 2401--2425.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Searching for discriminative words in multidimensional continuous feature space
Šajgalík, Márius -- Barla, Michal -- Bieliková, Mária
Searching for discriminative words in multidimensional continuous feature space. Computer speech and language, 53. s. 276--301.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Source code authorship approaches natural language processing
Petrík, Juraj -- Chudá, Daniela
Source code authorship approaches natural language processing. In RACHEV, B. -- SMRIKAROV, A. Proceedings of the 19th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria — September 13 - 14, 2018. New York: ACM, 2018, s. 58--61. ISBN 978-1-4503-6425-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
The Short-term User Modeling for Predictive Applications
Kompan, Michal -- Kaššák, Ondrej -- Bieliková, Mária
The Short-term User Modeling for Predictive Applications. Journal on Data Semantics, 8. s. 21--37.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Towards Automatic Comparison of Cloud Service Security Certifications
Labaj, Martin -- Rástočný, Karol -- Chudá, Daniela
Towards Automatic Comparison of Cloud Service Security Certifications. In SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings. Cham: Springer, 2019, s. 297--309. ISBN 9783030108007.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Towards Combining Multitask and Multilingual Learning
Pikuliak, Matúš -- Šimko, Marián -- Bieliková, Mária
Towards Combining Multitask and Multilingual Learning. In SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings. Cham: Springer, 2019, s. 435--446. ISBN 9783030108007.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Towards Understandable Personalized Recommendations: Hybrid Explanations
Svrček, Martin -- Kompan, Michal -- Bieliková, Mária
Towards Understandable Personalized Recommendations: Hybrid Explanations. Computer Science and Information Systems, 16. s. 179--203.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Traffic lights control based on timed automata
Flochová, Jana -- Pivarček, Ján
Traffic lights control based on timed automata. In CoDIT 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 1--3. ISBN 978-1-7281-0521-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
User Modelling for Churn Prediction in E-commerce
Berger, Patrik -- Kompan, Michal
User Modelling for Churn Prediction in E-commerce. IEEE Intelligent Systems, s. 1--6.
články v časopisoch2019Podrobnosti
User Modelling for Churn Prediction in E-Commerce
Berger, Patrik -- Kompan, Michal
User Modelling for Churn Prediction in E-Commerce. IEEE Intelligent Systems, 34. s. 44--52.
články v časopisoch2019Podrobnosti