26. 5. 2018  6:17 Dušan
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 45

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Abstraktné údajové typy v Jave
Šillík, Milan -- Považanová, Anna
Abstraktné údajové typy v Jave. Bakalárska práca. 2018. 55 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Analógový podsystém mikropočítača TP-80
Kováč, Stanislav -- Čičák, Pavel
Analógový podsystém mikropočítača TP-80. Diplomová práca. Bratislava : 2018. 62 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Analýza oneskorenia v počítačových sieťach
Žáry, Matej -- Bernát, Dušan
Analýza oneskorenia v počítačových sieťach. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 35 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Analýza oneskorenia v počítačových sieťach
Tölgyessy, Michal -- Bernát, Dušan
Analýza oneskorenia v počítačových sieťach. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 48 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Architecture for Core Networks Utilizing Software
Helebrandt, Pavol
Architecture for Core Networks Utilizing Software. Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia, 8. s. 56--61.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Aritmetické podprogramy pre mikropočítač typu 8080
Nedasová-Moncmanová, Jana -- Čičák, Pavel
Aritmetické podprogramy pre mikropočítač typu 8080. Diplomová práca. Bratislava : 2018. 51 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Aritmetické podprogramy pre mikropočítač typu 8080
Tóthová, Jarmila -- Čičák, Pavel
Aritmetické podprogramy pre mikropočítač typu 8080. Diplomová práca. Bratislava: 2018. 45 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Artificial neural network for adaptive PID controller
Kudlačák, František -- Krajčovič, Tibor
Artificial neural network for adaptive PID controller. In CIGÁNEK, J. -- KOZÁKOVÁ, A. 2018 Cybernetics & Informatics (K&I): elektronický zdroj 29th International Conference. Lazy pod Makytou, Slovakia. January 31-February 3, 2018. 1. vyd. Bratislava : Slovak Chemical Library, 2018, s. 1--4. ISBN 978-1-5386-4420-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Automated Change Propagation from Source Code to Sequence Diagrams
Rástočný, Karol -- Mlynčár, Andrej
Automated Change Propagation from Source Code to Sequence Diagrams. In TJOA, A M. -- BELLATRECHE, L. -- BIFFL, S. -- LEEUWEN, J V. -- WIEDERMANN, J. SOFSEM 2018: Theory and Practice of Computer Science, 44th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Krems, Austria, January 29 - February 2, 2018, Proceedings. 1. vyd. Cham: Springer, 2018, s. 168--179. ISBN 978-3-319-73116-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Automatic Assessment of SystemC Models
Michalko, Matej -- Jelemenská, Katarína
Automatic Assessment of SystemC Models. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 91 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Automatizovaný informačný a riadiaci systém prijímacieho konania na EF
Mladá, Inna -- Návrat, Pavol
Automatizovaný informačný a riadiaci systém prijímacieho konania na EF. Diplomová práca. Bratislava : 2018. 40 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Automatizovaný návrh logických kombinačných obvodov s integrovanými obvodmi MSI
Pištek, Peter -- Kolesár, Milan
Automatizovaný návrh logických kombinačných obvodov s integrovanými obvodmi MSI. Bakalárska práca. Bratislava : 2018. 47 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Autorita pre časovú pečiatku
Pavlík, Michal -- Chudá, Daniela
Autorita pre časovú pečiatku. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 39 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Common SDN control channel for seamless handover in 802.11
Bencel, Rastislav -- Košťál, Kristián -- Kotuliak, Ivan -- Ries, Michal
Common SDN control channel for seamless handover in 802.11. In WD 2018. 10th Wireless Days Conference, April 3-5, 2018, Dubai UAE. 1. vyd. IEEE, 2018, s. 34--36. ISBN 978-1-5386-5633-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Congestion Control in TCP/IP Networks
Nemsila, Maroš -- Kotočová, Margaréta
Congestion Control in TCP/IP Networks. Bakalárska práca. 2018. 55 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Contribution to Automated Generating of System Power-Management Specification
Macko, Dominik
Contribution to Automated Generating of System Power-Management Specification. In DDECS 2018. 21st IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems, April 25-27, 2018, Budapest, Hungary: Proceedings. 1. vyd. S. l.: IEEE, 2018, s. 27--32. ISBN 978-1-5386-5754-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Cvičné programy pre periférie PAS 465 a DIGIGRAF
Vavrová, Jana -- Burger, Ivan -- Čičák, Pavel
Cvičné programy pre periférie PAS 465 a DIGIGRAF. Diplomová práca. Bratislava : 2018. 52 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Dolovanie v dátach pomocou zhlukovacích metód
Michálek, Martin -- Bou Ezzeddine, Anna
Dolovanie v dátach pomocou zhlukovacích metód. Bakalárska práca. 2018. 48 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Exploring visual attention and saliency modeling for task-based visual analysis
Polatsek, Patrik -- Waldner, Manuela -- Viola, Ivan -- Kapec, Peter -- Benešová, Vanda
Exploring visual attention and saliency modeling for task-based visual analysis. Computers and Graphics, 72. s. 26--38.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Influence of Body Postures on Touch-Based Biometric User Authentication
Burda, Kamil -- Chudá, Daniela
Influence of Body Postures on Touch-Based Biometric User Authentication. In TJOA, A M. -- BELLATRECHE, L. -- BIFFL, S. -- LEEUWEN, J V. -- WIEDERMANN, J. SOFSEM 2018: Theory and Practice of Computer Science, 44th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Krems, Austria, January 29 - February 2, 2018, Proceedings. 1. vyd. Cham: Springer, 2018, s. 459--468. ISBN 978-3-319-73116-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
Informačná podpora procesov ochrany kultúrneho dedičstva metódou výskumného prototypovania
Perec, Peter -- Kapustík, Ivan
Informačná podpora procesov ochrany kultúrneho dedičstva metódou výskumného prototypovania. Diplomová práca. Bratislava: 2018. 64 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Interaktívne fórum s využitím najmodernejších web technológií (napr. Ajax, Flex atď.)
Paulovič, Aurel -- Drahoš, Peter
Interaktívne fórum s využitím najmodernejších web technológií (napr. Ajax, Flex atď.). Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 27 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Konverzia textových výstupov zo systému ISF do formátu MS Excel
Minárik, Andrej -- Krajčovič, Tibor
Konverzia textových výstupov zo systému ISF do formátu MS Excel. Bakalárska práca. Bratislava: 2018.
záverečná práca2018Podrobnosti
Multimediálne spracovanie fyzikálnych experimentov náučnou formou
Tutko, Peter -- Martonová, Alena
Multimediálne spracovanie fyzikálnych experimentov náučnou formou. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 42 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Optimalizácia fázovania svetelne riadenej križovatky
Lackovič, Ľubomír -- Bou Ezzeddine, Anna
Optimalizácia fázovania svetelne riadenej križovatky. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 43 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Portal to support development of software applications
Majchrák, Matúš -- Polášek, Ivan
Portal to support development of software applications. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 48 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Použitie Markovovho normálneho algoritmu a formálna manipulácia so symbolmi
Návrat, Pavol -- Molnár, Ľudovít
Použitie Markovovho normálneho algoritmu a formálna manipulácia so symbolmi. Diplomová práca. Bratislava : 2018. 59 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Poznámkovanie programov vo výučbovom systéme
Mihál, Vladimír -- Bieliková, Mária
Poznámkovanie programov vo výučbovom systéme. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 45 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Pripojenie obrazovkového displeja VIDEOTON 340 k minipočítaču WANG 3300
Hamran, Anton -- Murgaš, Ján -- Čičák, Pavel
Pripojenie obrazovkového displeja VIDEOTON 340 k minipočítaču WANG 3300. Diplomová práca. Bratislava: 2018. 61 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Programátor vybraných pamätí EPROM a jednočipových mikropočítačov
Benedikt, Lukáš -- Čičák, Pavel
Programátor vybraných pamätí EPROM a jednočipových mikropočítačov. Diplomová práca. Bratislava : 2018. 70 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Programový systém pre školský mikropočítač na simuláciu činnosti multiplexného kanála JSEP s využitím v pedagogickom procese
Ruttkay-Nedecký, Peter -- Čičák, Pavel
Programový systém pre školský mikropočítač na simuláciu činnosti multiplexného kanála JSEP s využitím v pedagogickom procese. Diplomová práca. Bratislava : 2018. 32 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Prostriedky pre podporu výučby predmetu ASP1
Vanek, Lukáš -- Čičák, Pavel
Prostriedky pre podporu výučby predmetu ASP1. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 60 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Quality of Services and Real-Time Transport
Nemeček, Juraj -- Kotočová, Margaréta
Quality of Services and Real-Time Transport. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 71 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Rozhodovanie sa hráčov pri vedení lopty
Urbanec, Maroš -- Kapustík, Ivan
Rozhodovanie sa hráčov pri vedení lopty. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 58 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Simulátor signálového mikroprocesora I 2920
Klement, Ladislav -- Čičák, Pavel
Simulátor signálového mikroprocesora I 2920. Diplomová práca. Bratislava : 2018. 101 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Simulátor spoločnej zbernice
Kopecký, Vladimír -- Čičák, Pavel
Simulátor spoločnej zbernice. Diplomová práca. Bratislava : 2018. 55 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Simulátor zbernice I. 41.
Habara, Igor -- Čičák, Pavel
Simulátor zbernice I. 41. Diplomová práca. Bratislava : 2018. 47 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Simulátor zbernice SCSI
Kohlmann, Róbert -- Čičák, Pavel
Simulátor zbernice SCSI. Diplomová práca. Bratislava : 2018. 55 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Simulátor zbernice VXI
Talaj, Peter -- Čičák, Pavel
Simulátor zbernice VXI. Diplomová práca. Bratislava: 2018. 53 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Smart grid load forecasting using online support vector regression
Vrablecová, Petra -- Bou Ezzeddine, Anna -- Rozinajová, Viera -- Šárik, Slavomír -- Sangaiah, Arun Kumar
Smart grid load forecasting using online support vector regression. Computers and electrical engineering, 65. s. 102--117.
články v časopisoch2018Podrobnosti
Úvod do softvérových jazykov, príklady a úlohy
Lacko, Peter -- Kompan, Michal
Úvod do softvérových jazykov, príklady a úlohy. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2018. 108 s. ISBN 978-80-227-4772-1.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2018Podrobnosti
Vizualizácia lokalizácie IP adries
Szabó, Rastislav -- Bernát, Dušan
Vizualizácia lokalizácie IP adries. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 58 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Vizualizácia ľudského oka s refrakciou svetla v šošovke
Pavlík, Adam -- Drahoš, Peter
Vizualizácia ľudského oka s refrakciou svetla v šošovke. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 50 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Vytvorenie inteligentného agenta subsymbolickým prístupom umelej inteligencie
Varga, Ľubomír -- Lacko, Peter
Vytvorenie inteligentného agenta subsymbolickým prístupom umelej inteligencie. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 45 s.
záverečná práca2018Podrobnosti
Získavanie metadát obsahu webových sídel
Michálek, Tomáš -- Šimko, Marián
Získavanie metadát obsahu webových sídel. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 34 s.
záverečná práca2018Podrobnosti