21. 10. 2020  1:00 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 321

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Agent pre stratégiu reálneho času s využitím automaticky anotovanej znalostnej bázy
Kasáš, Matúš -- Krištofík, Štefan
Agent pre stratégiu reálneho času s využitím automaticky anotovanej znalostnej bázy. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Aktívne učenie modelov strojového učenia
Drahovský, Tadeáš -- Srba, Ivan
Aktívne učenie modelov strojového učenia. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Aktívne učenie modelov strojového učenia so zapojením expertov
Kabáč, Michal -- Srba, Ivan
Aktívne učenie modelov strojového učenia so zapojením expertov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Algoritmus na detekciu anomálií vo volumetrických medicínskych dátach
Baláž, Tomáš -- Tamajka, Martin
Algoritmus na detekciu anomálií vo volumetrických medicínskych dátach. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza a porovnávanie biologických postupností metódami bez zarovnania
Balaj, Kristián -- Lucká, Mária
Analýza a porovnávanie biologických postupností metódami bez zarovnania. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza a vizualizácia energetických dát
Mišenčík, Šimon -- Rozinajová, Viera
Analýza a vizualizácia energetických dát. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza a vizualizácia energetických dát
Sagan, Samuel -- Rozinajová, Viera
Analýza a vizualizácia energetických dát. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza sentimentu textu s použitím hlbokého učenia
Domian, Jakub -- Lacko, Peter
Analýza sentimentu textu s použitím hlbokého učenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Analýza správania kryptopeňaženiek použitých pri ransomware
Lengyel, Gergely -- Kotuliak, Ivan
Analýza správania kryptopeňaženiek použitých pri ransomware. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Analýza správania v elektronickom obchode
Rafčíková, Katarína -- Kuric, Eduard
Analýza správania v elektronickom obchode. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Analýza správania vodiča rozptyľovaného mobilnou komunikáciou s využitím sledovania pohľadu
Smolová, Alexandra -- Konôpka, Martin
Analýza správania vodiča rozptyľovaného mobilnou komunikáciou s využitím sledovania pohľadu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Analýza stratégií vyvracania nepravdivých informácií
Mečír, Juraj -- Móro, Róbert
Analýza stratégií vyvracania nepravdivých informácií. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza štruktúr mikroskopických biomedicínskych dát s využitím hlbokého učenia
Macko, Jakub -- Hudec, Lukáš
Analýza štruktúr mikroskopických biomedicínskych dát s využitím hlbokého učenia. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Analýza údajov o študentoch
Maliniaková, Karin -- Pištek, Peter
Analýza údajov o študentoch. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza údajov o študentoch
Rajňáková, Veronika Magdaléna -- Pištek, Peter
Analýza údajov o študentoch. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza vplyvu druhov úloh na učenie programovania
Veselý, Jakub -- Tvarožek, Jozef
Analýza vplyvu druhov úloh na učenie programovania. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Analýza vplyvu zavedenia nových prvkov do mikrosiete
Nagyová, Kitti -- Vrablecová, Petra
Analýza vplyvu zavedenia nových prvkov do mikrosiete. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Analýza vzorov pohľadu na základe interakcie používateľa v navigačných úlohách
Kubanyi, Jakub -- Hlaváč, Patrik
Analýza vzorov pohľadu na základe interakcie používateľa v navigačných úlohách. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Androidový simulátor na testovanie automatov a formálnych gramatík
Lihan, Kamil -- Chudá, Daniela
Androidový simulátor na testovanie automatov a formálnych gramatík. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Anotačná aplikácia na označovanie nepravdivých informácií
Láštic, Filip -- Šimko, Jakub
Anotačná aplikácia na označovanie nepravdivých informácií. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Aplikácia prirodzených spôsobov interakcie pre virtuálnu realitu v kontexte modelovania UML
Macková, Kristína -- Vincúr, Juraj
Aplikácia prirodzených spôsobov interakcie pre virtuálnu realitu v kontexte modelovania UML. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Aplikácia strojového učenia pre analýzu spektra molekuly
Szabó, Richard -- Malkin Ondik, Irina
Aplikácia strojového učenia pre analýzu spektra molekuly. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Application of machine learning techniques to the prediction of sigma_iso(29Si) and sigma_iso (27Al) in zeolites
Dragún, Dominik -- Malkin Ondik, Irina
Application of machine learning techniques to the prediction of sigma_iso(29Si) and sigma_iso (27Al) in zeolites. In XIIIth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry, Mariapfarr, Austria, 1.-6.3.2020. Institute of Inorganic Chemistry, 2020: 2020, s. 33. ISBN 978-80-973578-0-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Autentifikácia klientov v kybernetickom priestore prostredníctvom mobilných zariadení
Poperník, Adam -- Pištek, Peter
Autentifikácia klientov v kybernetickom priestore prostredníctvom mobilných zariadení. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Autentizácia modulov v Internete vecí
Mišaga, Lukáš -- Hudec, Ladislav
Autentizácia modulov v Internete vecí. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Automatic Text Generation in Slovak Language
Vasko, Dominik -- Pecár, Samuel -- Šimko, Marián
Automatic Text Generation in Slovak Language. In SOFSEM 2020: Theory and Practice of Computer Science, 46th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics, SOFSEM 2020, Limassol, Cyprus, January 20–24, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2020, s. 639. ISBN 978-3-030-38918-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Automatická detekcia falošných správ na základe analýzy správania čitateľa
Sitárová, Daniela -- Šimko, Jakub
Automatická detekcia falošných správ na základe analýzy správania čitateľa. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Automatická detekcia problémov použiteľnosti
Otruba, Marek -- Šimko, Jakub
Automatická detekcia problémov použiteľnosti. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Automatická registrácia medicínskych dát za účelom diagnostiky Alzheimerovej choroby
Bari, Ladislav -- Hudec, Lukáš
Automatická registrácia medicínskych dát za účelom diagnostiky Alzheimerovej choroby. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Automatizovaná analýza sentimentu zo slovenských textov
Galeštok, Richard -- Blšták, Miroslav
Automatizovaná analýza sentimentu zo slovenských textov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Automatizované generovanie funkčných SBST testov RISC procesorov
Juhásová, Nadežda -- Hudec, Ján
Automatizované generovanie funkčných SBST testov RISC procesorov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Automatizované vyhodnocovanie používateľského zážitku na Webe v reálnom čase
Nagy, Adrián -- Kuric, Eduard
Automatizované vyhodnocovanie používateľského zážitku na Webe v reálnom čase. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Automatizované zabezpečovanie koncových staníc
Stanimirovič, Nikola -- Laštinec, Ján
Automatizované zabezpečovanie koncových staníc. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Autorstvo zdrojového kódu
Balashov, Pavel -- Petrík, Juraj
Autorstvo zdrojového kódu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Behavior-based customer demography prediction in e-commerce
Urbančoková, Veronika -- Kompan, Michal -- Trebulová, Zuzana -- Bieliková, Mária
Behavior-based customer demography prediction in e-commerce. Journal of Electronic Commerce Research, 21. s. 96--112.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Bezpečná komunikácia v Internete vecí
Malík, Marek -- Hudec, Ladislav
Bezpečná komunikácia v Internete vecí. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Bezpečnosť softvérovo definovaných sietí
Žilla, Adam -- Helebrandt, Pavol
Bezpečnosť softvérovo definovaných sietí. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Bezpečnosť v Internete vecí
Širka, Stanislav -- Erdelyi, Jaroslav
Bezpečnosť v Internete vecí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Biologicky inšpirovaný algoritmus v jazyku R
Bubán, Michal -- Lóderer, Marek
Biologicky inšpirovaný algoritmus v jazyku R. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Biologicky inšpirovaný algoritmus v jazyku R
Fano, Adam -- Lóderer, Marek
Biologicky inšpirovaný algoritmus v jazyku R. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Blockchain a Smart kontrakty
Hoffmann, Filip -- Košťál, Kristián
Blockchain a Smart kontrakty. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Blockchain a Smart kontrakty
Numyalai, Sultan -- Košťál, Kristián
Blockchain a Smart kontrakty. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Communication Management in Multiclient System Using SMS Gateway
Pištek, Peter -- Hudec, Martin
Communication Management in Multiclient System Using SMS Gateway. In CAGÁŇOVÁ, D. -- HORŇÁKOVÁ, N. Mobility Internet of Things 2018. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020, s. 17--29. ISBN 978-3-030-30910-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Decision Support in Medical Data Using 3D Decision Tree Visualisation
Mrva, Jakub -- Neupauer, Štefan -- Hudec, Lukáš -- Ševcech, Jakub -- Kapec, Peter
Decision Support in Medical Data Using 3D Decision Tree Visualisation. In Proceedings, The 7th IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering - EHB 2019, Iasi, Romania, November 21-23, 2019. [S. l.]: IEEE, 2020, s. 1--4. ISBN 978-1-7281-2603-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Defragmentácia priestoru využitím distribuovaného algoritmu
Kubík, Richard -- Bernát, Dušan
Defragmentácia priestoru využitím distribuovaného algoritmu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Depth Perception Tendencies on a Widescreen Display: An Experimental Study
Laco, Miroslav -- Polatsek, Patrik -- Benešová, Vanda
Depth Perception Tendencies on a Widescreen Display: An Experimental Study. In Proceedings SPIE 11433, Twelfth International Conference on Machine Vision (ICMV 2019), 2019, Amsterdam, The Netherlands. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2020, s. 1--8. ISBN 9781510636439 (print).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Design of abdominal retractor
Čambal, Marek -- Hučko, Branislav -- Zemanová, Mária -- Čekan, Michal -- Horvát, František -- Chlebo, Ondrej -- Bachratý, Michal -- Hrbatý, Boris -- Labaš, Peter
Design of abdominal retractor. Bratislava Medical Journal, 121. s. 370--372.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Detekcia a prevencia sieťových útokov v softvérovo definovaných sieťach
Gábriš, Daniel -- Grežo, Rudolf
Detekcia a prevencia sieťových útokov v softvérovo definovaných sieťach. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Detekcia aktívneho zneužívania uniknutých osobných údajov
Dancs, Dominik -- Skalný, Ján
Detekcia aktívneho zneužívania uniknutých osobných údajov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Detekcia aktívneho zneužívania uniknutých osobných údajov
Trnovcová, Karolína -- Skalný, Ján
Detekcia aktívneho zneužívania uniknutých osobných údajov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Detekcia anomálií vo veľkých dátach
Baláž, Martin -- Bou Ezzeddine, Anna
Detekcia anomálií vo veľkých dátach. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Detekcia emócií v texte pomocou hlbokých neurónových sietí
Meňhert, Lukáš -- Lacko, Peter
Detekcia emócií v texte pomocou hlbokých neurónových sietí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Detekcia falošných správ v oblasti medicíny s využitím analýzy dát a strojového učenia
Žatková, Veronika -- Srba, Ivan
Detekcia falošných správ v oblasti medicíny s využitím analýzy dát a strojového učenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Detekcia hejtovania v online diskusiách s využitím analýzy dát a strojového učenia
Barabás, Matúš -- Srba, Ivan
Detekcia hejtovania v online diskusiách s využitím analýzy dát a strojového učenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Detekcia manipulovania na Webe
Maňak, Michal -- Šimko, Marián
Detekcia manipulovania na Webe. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Detekcia nedôveryhodných informácií na internete
Kaštiak, Richard -- Farkaš, Michal
Detekcia nedôveryhodných informácií na internete. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Detekcia nedôveryhodných informácií na internete
Kazimírová, Klára -- Farkaš, Michal
Detekcia nedôveryhodných informácií na internete. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Detekcia negácie v texte s využitím strojového učenia
Chodorčuk, Erik -- Polášek, Ivan
Detekcia negácie v texte s využitím strojového učenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Detekcia nepriateľského prevzatia domény
Suchoň, Martin -- Skalný, Ján
Detekcia nepriateľského prevzatia domény. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Detekcia nepriateľského prevzatia domény
Zakariásová, Simona -- Skalný, Ján
Detekcia nepriateľského prevzatia domény. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Detekcia propagandy v novinových článkoch
Martinkovič, Matej -- Pecár, Samuel
Detekcia propagandy v novinových článkoch. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Detekcia spamerov na sociálnych sieťach
Čipelová, Veronika -- Malkin Ondik, Irina
Detekcia spamerov na sociálnych sieťach. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Detekcia spamerov na sociálnych sieťach
Pinkeová, Bettina -- Malkin Ondik, Irina
Detekcia spamerov na sociálnych sieťach. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Detekcia textových falošných správ v sociálnych sieťach
Jendrejčák, Tomáš -- Chudá, Daniela
Detekcia textových falošných správ v sociálnych sieťach. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Detekcia zmien behaviorálnych biometrických charakteristík mobilných zariadení
Rajníková, Mária -- Chudá, Daniela
Detekcia zmien behaviorálnych biometrických charakteristík mobilných zariadení. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Diagnostika a predikcia vývoja Alzheimerovej choroby metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí.
Staňo, Martin -- Benešová, Vanda
Diagnostika a predikcia vývoja Alzheimerovej choroby metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Diagnostika zdravotného stavu pomocou údajov z monitorovania človeka
Lauko, Juraj -- Jelemenská, Katarína
Diagnostika zdravotného stavu pomocou údajov z monitorovania človeka. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Distribúcia video obsahu pomocou MPEG-DASH
Bende, Tomáš -- Boros, Tomáš
Distribúcia video obsahu pomocou MPEG-DASH. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Dodatočné autentifikovanie používateľa pomocou biometrických charakteristík pod Android platformou
Štofaňák, Peter -- Chudá, Daniela
Dodatočné autentifikovanie používateľa pomocou biometrických charakteristík pod Android platformou. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Does Live Regression Testing Help?
Bruchatý, Marek -- Rástočný, Karol
Does Live Regression Testing Help?. In SOFSEM 2020: Theory and Practice of Computer Science, 46th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics, SOFSEM 2020, Limassol, Cyprus, January 20–24, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2020, s. 699--709. ISBN 978-3-030-38918-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Dolovanie dramatických vzorov v dramatických situáciách
Honíšek, Patrik -- Vranić, Valentino
Dolovanie dramatických vzorov v dramatických situáciách. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Efektívna enumerácia zvolených charakteristík grafov
Hroš, Roman -- Bernát, Dušan
Efektívna enumerácia zvolených charakteristík grafov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Efektívny a bezpečný prenos údajov v e-Health doméne
Kalina, Martin -- Erdelyi, Jaroslav
Efektívny a bezpečný prenos údajov v e-Health doméne. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Efektívny a bezpečný prenos údajov v e-Health doméne
Lenický, Ján -- Erdelyi, Jaroslav
Efektívny a bezpečný prenos údajov v e-Health doméne. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Efektívny a bezpečný prenos údajov v e-Health doméne
Hradský, Martin -- Erdelyi, Jaroslav
Efektívny a bezpečný prenos údajov v e-Health doméne. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Effects of individual's emotions on saliency and visual search
Laco, Miroslav -- Polatsek, Patrik -- Dekrét, Šimon -- Benešová, Vanda -- Baránková, Martina -- Strnadelová, Bronislava -- Koroniová, Jana -- Gábliková, Mária
Effects of individual's emotions on saliency and visual search. The Visual Computer,
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Elektronický volebný systém založený na blockchaine
Bujna, Tomáš -- Bencel, Rastislav
Elektronický volebný systém založený na blockchaine. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Explainable 3D convolutional neural network using GMM encoding
Staňo, Martin -- Benešová, Vanda -- Marták, Lukáš Samuel
Explainable 3D convolutional neural network using GMM encoding. In Proceedings SPIE 11433, Twelfth International Conference on Machine Vision (ICMV 2019), 2019, Amsterdam, The Netherlands. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2020, s. 1--5. ISBN 9781510636439 (print).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Extrakcia vzťahov zo slovenských textov
Lackanič, Jakub -- Blšták, Miroslav
Extrakcia vzťahov zo slovenských textov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Feature selection as a tool for analyzing the dominant contributions to J(125Te,125Te) spin-spin coupling
Szabó, Richard -- Malkin Ondik, Irina
Feature selection as a tool for analyzing the dominant contributions to J(125Te,125Te) spin-spin coupling. In XIIIth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry, Mariapfarr, Austria, 1.-6.3.2020. Institute of Inorganic Chemistry, 2020: 2020, s. 20. ISBN 978-80-973578-0-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Forenzná analýza a bezpečnosť na zariadeniach s operačným systémom Android
Chlepková, Michaela -- Hudec, Ján
Forenzná analýza a bezpečnosť na zariadeniach s operačným systémom Android. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Forenzná analýza sieťovej komunikácie
Andráš, Radovan -- Pištek, Peter
Forenzná analýza sieťovej komunikácie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Forenzné nástroje na zbieranie digitálnych dôkazov
Yanko, Mykola -- Pištek, Peter
Forenzné nástroje na zbieranie digitálnych dôkazov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Forenzný nástroj pre prácu so súborovým systémom EXT4
Gloznek, Tomáš -- Pištek, Peter
Forenzný nástroj pre prácu so súborovým systémom EXT4. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Generovanie jednotkových testov založené na modeloch softvéru
Maronová, Viera -- Rástočný, Karol
Generovanie jednotkových testov založené na modeloch softvéru. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Generovanie poézie pomocou hlbokých neurónových sietí
Ocelík, Peter -- Farkaš, Michal
Generovanie poézie pomocou hlbokých neurónových sietí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Generovanie textu pomocou hlbokých neurónových sietí
Varga, Dávid -- Farkaš, Michal
Generovanie textu pomocou hlbokých neurónových sietí. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Generovanie vtipov pomocou hlbokých neurónových sietí
Pejchalová, Lenka -- Farkaš, Michal
Generovanie vtipov pomocou hlbokých neurónových sietí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Genetické algoritmy a skupinová inteligencia
Bedej, Tomáš -- Hudec, Ján
Genetické algoritmy a skupinová inteligencia. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Genetické algoritmy a skupinová inteligencia
Knežo, Jakub -- Hudec, Ján
Genetické algoritmy a skupinová inteligencia. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Grafické používateľské rozhranie pre logický analyzátor
Šouc, Samuel -- Krajčovič, Tibor
Grafické používateľské rozhranie pre logický analyzátor. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Hľadanie zmien v genetickom kóde pomocou biologicky inšpirovaných algoritmov
Balga, Miroslav -- Lucká, Mária
Hľadanie zmien v genetickom kóde pomocou biologicky inšpirovaných algoritmov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Hlboké neurónové siete a metódy počítačového videnia aplikované pre medicínske dáta
Grofčík, Pavol -- Benešová, Vanda
Hlboké neurónové siete a metódy počítačového videnia aplikované pre medicínske dáta. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Hlboké neurónové siete pre spracovanie medicínskych dermatoskopických dát
Bernáth, Zsuzsanna -- Benešová, Vanda
Hlboké neurónové siete pre spracovanie medicínskych dermatoskopických dát. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Hra pre výučbu softvérového inžinierstva
Vaško, Milan -- Šimko, Jakub
Hra pre výučbu softvérového inžinierstva. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Charakterizovanie šírenia medicínskych tvrdení s využitím analýzy dát
Lenkeyová, Ivana -- Srba, Ivan
Charakterizovanie šírenia medicínskych tvrdení s využitím analýzy dát. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Charakterizovanie šírenia medicínskych tvrdení s využitím analýzy dát
Löbbová, Laura -- Srba, Ivan
Charakterizovanie šírenia medicínskych tvrdení s využitím analýzy dát. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Identifikácia a rozpoznávanie správania sa vodiča
Drha, Matej -- Kunštár, Vladimír
Identifikácia a rozpoznávanie správania sa vodiča. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Identifikácia a rozpoznávanie správania sa vodiča
Marinčič, Jakub -- Kunštár, Vladimír
Identifikácia a rozpoznávanie správania sa vodiča. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Identifikácia bezpečnostných rizík a analýza dát z prostredia počítačových sietí
Csengődy, Zoltán -- Grežo, Rudolf
Identifikácia bezpečnostných rizík a analýza dát z prostredia počítačových sietí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Identifikácia falošných správ na Webe
Balážová, Michaela -- Kompan, Michal
Identifikácia falošných správ na Webe. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Identifikácia predmetu vyjadrení v rámci analýzy sentimentu
Štuller, Adam -- Šimko, Marián
Identifikácia predmetu vyjadrení v rámci analýzy sentimentu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Identifikovanie efektívneho typu prezentácie na základe charakteristík používateľa
Vlk, Patrik -- Tvarožek, Jozef
Identifikovanie efektívneho typu prezentácie na základe charakteristík používateľa. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Inferencia charakteristík používateľa na základe sekvencií pohľadu
Gedera, Samuel -- Móro, Róbert
Inferencia charakteristík používateľa na základe sekvencií pohľadu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Informatické nástroje analýzy génovych expresií
Bedejová, Katarína -- Lucká, Mária
Informatické nástroje analýzy génovych expresií. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Inovatívne vývojové prostredie v 3D priestore
Števlík, Dominik -- Kapec, Peter
Inovatívne vývojové prostredie v 3D priestore. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Inštančná segmentácia medicínskych dát
Knapová, Kristína -- Malík, Peter
Inštančná segmentácia medicínskych dát. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Inteligentné algoritmy v bankovníctve
Mrva, Jakub -- Bou Ezzeddine, Anna
Inteligentné algoritmy v bankovníctve. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Inteligentné algoritmy v bioinformatike
Naništa, Boris -- Bou Ezzeddine, Anna
Inteligentné algoritmy v bioinformatike. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Interaktívna prezentácia detekcie klamlivých správ v sociálnych sieťach
Perdek, Jakub -- Stupavský, Igor
Interaktívna prezentácia detekcie klamlivých správ v sociálnych sieťach. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Interaktívna vizualizácia dát
Daniš, Ľuboš -- Kapec, Peter
Interaktívna vizualizácia dát. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Interaktívna vizualizácia dát vo virtuálnej realite
Karas, Marek -- Kapec, Peter
Interaktívna vizualizácia dát vo virtuálnej realite. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Internet vecí v každodennom živote
Otreshko, Volodymyr -- Kováčik, Tomáš
Internet vecí v každodennom živote. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Internet vecí v každodennom živote
Minárik, Daniel -- Kováčik, Tomáš
Internet vecí v každodennom živote. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Interpretabilita rozhodovania neurónových sietí pri rozpoznávaní objektov a textúr
Sakalík, Peter -- Hudec, Lukáš
Interpretabilita rozhodovania neurónových sietí pri rozpoznávaní objektov a textúr. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Interpretable diagnosis of breast cancer from histological images using Siamese neural networks
Hrádeľ, Dominik -- Hudec, Lukáš -- Benešová, Vanda
Interpretable diagnosis of breast cancer from histological images using Siamese neural networks. In Proceedings SPIE 11433, Twelfth International Conference on Machine Vision (ICMV 2019), 2019, Amsterdam, The Netherlands. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2020, s. 1--9. ISBN 9781510636439 (print).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Interpretovateľná diagnostika Alzheimerovej choroby s využitím hlbokého učenia
Pavlík, Peter -- Tamajka, Martin
Interpretovateľná diagnostika Alzheimerovej choroby s využitím hlbokého učenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Klasifikácia neštruktúrovaných textov
Sedlář, Jakub -- Andrejčíková, Nadežda
Klasifikácia neštruktúrovaných textov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Klasifikácia premenných hviezd na základe astronomických časových radov
Pečíková, Bronislava -- Šaloun, Petr
Klasifikácia premenných hviezd na základe astronomických časových radov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Klasifikácie ofenzívneho obsahu v prostredí sociálnych sietí
Janeček, Dušan -- Šurek, Marek
Klasifikácie ofenzívneho obsahu v prostredí sociálnych sietí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Kognitívne testy s využitím rozšírenej a virtuálnej reality
Svitok, Vladimír -- Turi Nagy, Martin
Kognitívne testy s využitím rozšírenej a virtuálnej reality. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Kompresia animácie 3D modelu na základe kostry a displacement textúry
Fúsek, Andrej -- Madaras, Martin
Kompresia animácie 3D modelu na základe kostry a displacement textúry. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Komunikácia medzi blockchain sieťami
Pavelka, Dávid -- Košťál, Kristián
Komunikácia medzi blockchain sieťami. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Konzumácia a detekcia dezinformácií ľuďmi
Rybárik, Sandro -- Šimko, Jakub
Konzumácia a detekcia dezinformácií ľuďmi. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Kto to napísal?
Huďan, Ján -- Petrík, Juraj
Kto to napísal?. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Kultúrne dedičstvo v dátach
Kosár, Tamás -- Andrejčíková, Nadežda
Kultúrne dedičstvo v dátach. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Manažment zmien v agilnom vývoji softvéru
Melicherík, Patrik -- Rástočný, Karol
Manažment zmien v agilnom vývoji softvéru. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Manažment zmien v databázových systémoch
Kováč, Daniel -- Rástočný, Karol
Manažment zmien v databázových systémoch. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Mapovanie v softvérovo definovaných sieťach
Kovalčík, Tomáš -- Helebrandt, Pavol
Mapovanie v softvérovo definovaných sieťach. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Meranie a zlepšovanie každodenných algoritmických zručností
Tománek, Patrik -- Tvarožek, Jozef
Meranie a zlepšovanie každodenných algoritmických zručností. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Meranie a zlepšovanie každodenných algoritmických zručností
Valová, Alena -- Tvarožek, Jozef
Meranie a zlepšovanie každodenných algoritmických zručností. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Meranie a zlepšovanie každodenných zručností v umelej inteligencii
Hiadlovská, Simona -- Tvarožek, Jozef
Meranie a zlepšovanie každodenných zručností v umelej inteligencii. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Metaodporúčanie: Adaptívny výber algoritmov personalizovaného odporúčania
Blanárik, Patrik -- Kompan, Michal
Metaodporúčanie: Adaptívny výber algoritmov personalizovaného odporúčania. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Metódy hľadania podobnosti veľkých postupností
Bazger, Martin -- Lucká, Mária
Metódy hľadania podobnosti veľkých postupností. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
MipSim 2.0 - Nová generácia simulovania prúdového spracovania inštrukcií
Petráš, Matej -- Pištek, Peter
MipSim 2.0 - Nová generácia simulovania prúdového spracovania inštrukcií. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Mobilná aplikácia na ovládanie Smart kontraktov
Jantová, Tamara -- Košťál, Kristián
Mobilná aplikácia na ovládanie Smart kontraktov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Mobilná aplikácia na podporu sociálne znevýhodnených osôb
Kokol, Matej -- Jelemenská, Katarína
Mobilná aplikácia na podporu sociálne znevýhodnených osôb. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Mobilná aplikácia na zdieľanie informácií o bezpečnosti na výlete
Szarka, Roland -- Hudec, Ján
Mobilná aplikácia na zdieľanie informácií o bezpečnosti na výlete. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Model učenia programovania
Talian, Adam -- Tvarožek, Jozef
Model učenia programovania. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Modelovanie používateľa pomocou behaviorálnych biometrických charakteristík na mobilných zariadeniach
Jurkáček, Peter -- Burda, Kamil
Modelovanie používateľa pomocou behaviorálnych biometrických charakteristík na mobilných zariadeniach. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Modelovanie preferencií používateľa na Webe
Rusňák, Anton -- Rác, Miroslav
Modelovanie preferencií používateľa na Webe. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Modelovanie preferencií používateľa v čase
Kavuliak, Daniel -- Rác, Miroslav
Modelovanie preferencií používateľa v čase. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Modelovanie v prostredí inteligentných energetických sietí
Kamenský, Jozef -- Lucká, Mária
Modelovanie v prostredí inteligentných energetických sietí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Multi-chain architektúra pre blockchain siete
Košťál, Kristián -- Kotuliak, Ivan
Multi-chain architektúra pre blockchain siete. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Multilingválne neurónové siete
Atalovič, Michal -- Pikuliak, Matúš
Multilingválne neurónové siete. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Multi-modal brain tumor segmentation utilizing convolutional neural networks
Jakab, Marek -- Števuliak, Marek -- Benešová, Vanda
Multi-modal brain tumor segmentation utilizing convolutional neural networks. In Proceedings SPIE 11433, Twelfth International Conference on Machine Vision (ICMV 2019), 2019, Amsterdam, The Netherlands. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2020, s. 1--8. ISBN 9781510636439 (print).
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Náhľad a evaluácia rekonštrukcie 3D modelu zo skenov
Ďurana, František -- Madaras, Martin
Náhľad a evaluácia rekonštrukcie 3D modelu zo skenov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Navigácia pomocou konceptových máp v informačnom priestore vzdelávacích objektov
Ščasný, Andrej -- Šimko, Marián
Navigácia pomocou konceptových máp v informačnom priestore vzdelávacích objektov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a implementácia kritického systému na riadenie experimentu
Labát, Igor -- Valiček, Michal
Návrh a implementácia kritického systému na riadenie experimentu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh a implementácia univerzálneho protokolu na preberanie dát
Dubec, Jakub -- Bencel, Rastislav
Návrh a implementácia univerzálneho protokolu na preberanie dát. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Návrh komponentu blockchain siete
Virostek, Nikolas -- Kotuliak, Ivan
Návrh komponentu blockchain siete. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Objavovanie vzorov pohľadu pri navigačných úlohách na Webe
Lelkes, Ladislav -- Hlaváč, Patrik
Objavovanie vzorov pohľadu pri navigačných úlohách na Webe. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Objektovo-orientovaná abstrakcia podporovaná udalosťami riadenou konceptualizáciou domény
Kohút, Radovan -- Lang, Ján
Objektovo-orientovaná abstrakcia podporovaná udalosťami riadenou konceptualizáciou domény. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Odhad digitálnej gramotnosti používateľa s využitím sledovania pohľadu
Písecký, Peter -- Kuric, Eduard
Odhad digitálnej gramotnosti používateľa s využitím sledovania pohľadu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Odhaľovanie anti-virtualizačného správania Android aplikácií
Kužma, Matej -- Hudec, Ján
Odhaľovanie anti-virtualizačného správania Android aplikácií. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Odhaľovanie dômyselných plagiátov
Hunák, Michal -- Blšták, Miroslav
Odhaľovanie dômyselných plagiátov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Odhaľovanie nenávistného prejavu na webe
Pisarčík, Andrej -- Šimko, Marián
Odhaľovanie nenávistného prejavu na webe. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Odhaľovanie vzorov správania z postupnosti pohľadu pri navigácií používateľa na Webe
Melicherčík, Jozef -- Hlaváč, Patrik
Odhaľovanie vzorov správania z postupnosti pohľadu pri navigácií používateľa na Webe. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Ohodnocovanie biometrických charakteristík na základe gest rukami
Klučková, Simona -- Burda, Kamil
Ohodnocovanie biometrických charakteristík na základe gest rukami. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Ohodnocovanie biometrických charakteristík z ovládacích zariadení
Ferančík, Šimon -- Burda, Kamil
Ohodnocovanie biometrických charakteristík z ovládacích zariadení. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Ochrana súkromia na Internete a spôsoby správy osobných údajov
Murín, Matej -- Chudá, Daniela
Ochrana súkromia na Internete a spôsoby správy osobných údajov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Optimalizácia nakladania s energiou v mikrosieti
Antal, Ján -- Vrablecová, Petra
Optimalizácia nakladania s energiou v mikrosieti. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Optimalizácia prechodu stanice v bezdrôtovom prostredí
Kubica, Jakub -- Bencel, Rastislav
Optimalizácia prechodu stanice v bezdrôtovom prostredí. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Optimalizácia spotreby elektrickej energie v mikrogridoch
Kubík, Dávid -- Lóderer, Marek
Optimalizácia spotreby elektrickej energie v mikrogridoch. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Optimalizácia spotreby energie HVAC systémov s využitím neurónových sietí
Majerech, Juraj -- Lacko, Peter
Optimalizácia spotreby energie HVAC systémov s využitím neurónových sietí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Optimalizácia spotreby energie pomocou veľkokapacitných batérií
Gašperová, Dominika -- Lóderer, Marek
Optimalizácia spotreby energie pomocou veľkokapacitných batérií. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Optimalizácia športového výkonu sledovaním fyziologických parametrov človeka
Uhnáková, Veronika -- Jelemenská, Katarína
Optimalizácia športového výkonu sledovaním fyziologických parametrov človeka. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Optimalizácia údajov pri biomonitoringu
Vlha, Marek -- Jelemenská, Katarína
Optimalizácia údajov pri biomonitoringu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Optimalizácia v oblasti energetiky
Manina, Jakub -- Pomffyová, Miriama
Optimalizácia v oblasti energetiky. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Optimization of network monitoring
Palúchová, Ivana -- Čičák, Pavel
Optimization of network monitoring. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Paralelizácia extrakcie kostier aplikovaná na 3D modely a mračná bodov
Hamran, Nikolas -- Madaras, Martin
Paralelizácia extrakcie kostier aplikovaná na 3D modely a mračná bodov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Paralelizácia segmentácie organizovaných mračien bodov na GPU pomocou CUDA
Jurkech, Miroslav -- Madaras, Martin
Paralelizácia segmentácie organizovaných mračien bodov na GPU pomocou CUDA. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Paralelné spracovanie mnohorozmerných údajov
Židuliak, Patrik -- Ševcech, Jakub
Paralelné spracovanie mnohorozmerných údajov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Periférne vnímanie vizuálnych podnetov v distribuovanom vývoji softvéru
Hózová, Gabriela -- Vranić, Valentino
Periférne vnímanie vizuálnych podnetov v distribuovanom vývoji softvéru. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Personalizované odporúčanie na Webe
Kanát, Oliver -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie na Webe. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Personalizované odporúčanie na Webe
Kollár, Maroš -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie na Webe. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Personalizované odporúčanie pre informačný bulletin
Koprla, Ľubomír -- Kompan, Michal
Personalizované odporúčanie pre informačný bulletin. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Personalizované odporúčanie s problémom studeného štartu
Fekete, Viktória -- Gašpar, Peter
Personalizované odporúčanie s problémom studeného štartu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Personalizované odporúčanie s využitím krátkodobých záujmov
Kovalík, Dávid -- Gašpar, Peter
Personalizované odporúčanie s využitím krátkodobých záujmov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Personalizované odporúčanie zohľadňujúce zmeny v správaní používateľa
Končál, Matej -- Gašpar, Peter
Personalizované odporúčanie zohľadňujúce zmeny v správaní používateľa. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Personalizované zoradenie prístupov k odporúčaniu
Zaťko, Andrej -- Gašpar, Peter
Personalizované zoradenie prístupov k odporúčaniu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
PESL: System-Level Estimation of Power-Management Effect on Dynamic Energy Consumption
Erdelyi, Jaroslav -- Macko, Dominik -- Jelemenská, Katarína
PESL: System-Level Estimation of Power-Management Effect on Dynamic Energy Consumption. Electronics, 9. s. 1--13.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Počítačové videnie pre spracovanie medicínskych obrazových dát z onkologických vyšetrení
Trnavská, Ľubomíra -- Benešová, Vanda
Počítačové videnie pre spracovanie medicínskych obrazových dát z onkologických vyšetrení. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Podobnosť sekvencií pohľadu
Oškera, Lukáš -- Móro, Róbert
Podobnosť sekvencií pohľadu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Podpora kolaboratívnej tvorby otázok a úloh
Jozefek, Michal -- Lang, Ján
Podpora kolaboratívnej tvorby otázok a úloh. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Podpora návrhu softvéru pomocou generovania a vizualizácie sekvenčných diagramov z prípadov použitia
Bekeš, František -- Polášek, Ivan
Podpora návrhu softvéru pomocou generovania a vizualizácie sekvenčných diagramov z prípadov použitia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Podpora porozumenia softvéru pomocou prepojenia modelov a vizualizácie
Lam Tuan, Dung -- Polášek, Ivan
Podpora porozumenia softvéru pomocou prepojenia modelov a vizualizácie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Podpora vývoja číslicových systémov pomocou modelovania a vizualizácie
Orlovský, Krištof -- Kohútka, Lukáš
Podpora vývoja číslicových systémov pomocou modelovania a vizualizácie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Podpora vývoja softvéru pomocou modelov a vizualizácie v rozšírenej realite
Ostrodický, Michal -- Polášek, Ivan
Podpora vývoja softvéru pomocou modelov a vizualizácie v rozšírenej realite. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
POI Recommendation Based on Locality-Specific Seasonality and Long-Term Trends
Štefancová, Elena -- Srba, Ivan
POI Recommendation Based on Locality-Specific Seasonality and Long-Term Trends. In SOFSEM 2020: Theory and Practice of Computer Science, 46th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics, SOFSEM 2020, Limassol, Cyprus, January 20–24, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2020, s. 338--349. ISBN 978-3-030-38918-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Pokročilé testovanie softvéru počas vývoja
Brach, William -- Rástočný, Karol
Pokročilé testovanie softvéru počas vývoja. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Polymer based abdominal retractor according to existing design parameters
Hučko, Branislav -- Čekan, Michal -- Horvát, František -- Bachratý, Michal -- Čambal, Marek
Polymer based abdominal retractor according to existing design parameters. In DELGADO SOBRINO, D R. -- VELÍŠEK, K. Novel Trends in Production Devices and Systems VI. NTPDS VI. Zürich: Trans Tech Publications, 2020, s. 312--320. ISBN 978-3-0357-1726-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Porovnanie rôznych prístupov v implementácii metód kontroly toku programu na ich vlastnosti
Blanárik, Matej -- Valiček, Michal
Porovnanie rôznych prístupov v implementácii metód kontroly toku programu na ich vlastnosti. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Použitie učenia s odmenou a trestom pri tvorbe stratégií agenta v multiagentovom prostredí
Madzik, Lukáš -- Lacko, Peter
Použitie učenia s odmenou a trestom pri tvorbe stratégií agenta v multiagentovom prostredí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Použitie umelej inteligencie pri riešení optimalizačného problému
Junas, Tomáš -- Lacko, Peter
Použitie umelej inteligencie pri riešení optimalizačného problému. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Použitie umelej inteligencie pri riešení optimalizačného problému
Slonskyi, Roman -- Lacko, Peter
Použitie umelej inteligencie pri riešení optimalizačného problému. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Predikcia a optimalizácia v prostredí mikrogridu
Vašš, Maroš -- Lucká, Mária
Predikcia a optimalizácia v prostredí mikrogridu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Predikcia cenovej hladiny Bitcoinu
Križan, Peter -- Loebl, Jaroslav
Predikcia cenovej hladiny Bitcoinu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Predikcia časových radov pomocou neurónových sietí
Kabáč, Maroš -- Mocko, Martin
Predikcia časových radov pomocou neurónových sietí. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Predikcia popularity ponúk v prostredí elektronického obchodu
Valčičák, Miroslav -- Kompan, Michal
Predikcia popularity ponúk v prostredí elektronického obchodu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Predikcia popularity v elektronickom obchode
Machajdík, Daniel -- Kompan, Michal
Predikcia popularity v elektronickom obchode. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Predikcia poradia odporúčaní
Manduch, Lukáš -- Gašpar, Peter
Predikcia poradia odporúčaní. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Predikcia rozvoja Alzheimerovej choroby s využitím hlbokého učenia
Mikuš, Matej -- Tamajka, Martin
Predikcia rozvoja Alzheimerovej choroby s využitím hlbokého učenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Predikcia správania používateľa v e-obchode
Cák, Milan -- Kuric, Eduard
Predikcia správania používateľa v e-obchode. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Predikcia správania používateľov v elektronickom obchode
Brečka, Matej -- Kompan, Michal
Predikcia správania používateľov v elektronickom obchode. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Prenositeľnosť modelov klasifikujúcich nenávistný prejav s využitím hlbokých neurónových sietí
Kňaze, Adam -- Pikuliak, Matúš
Prenositeľnosť modelov klasifikujúcich nenávistný prejav s využitím hlbokých neurónových sietí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Prepájanie zdrojov medicínskych informácií
Babjak, Tomáš -- Móro, Róbert
Prepájanie zdrojov medicínskych informácií. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Pretínajúce softvérové znalosti
Baráth, Juraj -- Vranić, Valentino
Pretínajúce softvérové znalosti. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Prístup používateľov s rôznymi oprávneniami k dátam v technológii blockchain
Kováč, Rastislav -- Bencel, Rastislav
Prístup používateľov s rôznymi oprávneniami k dátam v technológii blockchain. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Prototyp úložiska pre elektronicky podpísané dokumenty s dlhodobým overením vo formáte ASiC-E XAdES
Šimová, Ivana -- Kuchár, Róbert
Prototyp úložiska pre elektronicky podpísané dokumenty s dlhodobým overením vo formáte ASiC-E XAdES. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Registrácia volumetrickych dát mozgu s využitím hlbokého učenia posilňovaním
Olejník, Jozef -- Kompánek, Matej
Registrácia volumetrickych dát mozgu s využitím hlbokého učenia posilňovaním. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Rekonštrukcia textu pomocou neurónových sietí
Nechala, Daniel -- Pikuliak, Matúš
Rekonštrukcia textu pomocou neurónových sietí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Rekurentné vzťahy v grafických objektoch
Kučečka, Jakub -- Nagyová, Ingrid
Rekurentné vzťahy v grafických objektoch. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Riadenie smerovania dátových tokov v multipath sieťach
Lančarič, Viktor -- Galinski, Marek
Riadenie smerovania dátových tokov v multipath sieťach. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Riadenie výučby s obmedzenými zdrojmi
Jedinák, Ondrej -- Lang, Ján
Riadenie výučby s obmedzenými zdrojmi. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Riadenie závlahy rastlín IoT
Gurka, Timotej -- Kučák, Štefan
Riadenie závlahy rastlín IoT. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Rozhodovanie v stratégií v reálnom čase metódou strojového učenia
Tran Duc, David -- Krištofík, Štefan
Rozhodovanie v stratégií v reálnom čase metódou strojového učenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Rozkladanie záťaže ako upravený batohový problém
Pavkovček, Filip -- Galinski, Marek
Rozkladanie záťaže ako upravený batohový problém. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Rozpoznávanie objektov a textúr metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí
Beňo, Viktor -- Benešová, Vanda
Rozpoznávanie objektov a textúr metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Scalable Real-Time Confusion Detection for Personalized Onboarding Guides
Hucko, Michal -- Móro, Róbert -- Bieliková, Mária
Scalable Real-Time Confusion Detection for Personalized Onboarding Guides. In Web Engineering. 20th International Conference, ICWE 2020, Helsinki, Finland, June 9–12, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2020, s. 261--276. ISBN 978-3-030-50577-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Segmentácia anatomických orgánov v rádiologických obrazových dátach metódami počítačového videnia
Mocák, Richard -- Benešová, Vanda
Segmentácia anatomických orgánov v rádiologických obrazových dátach metódami počítačového videnia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Sieťové architektúry, služby a aplikácie
Podhradský, Pavol -- Medvecký, Martin -- Trúchly, Peter -- Vargic, Radoslav -- Londák, Juraj -- Kadlic, Radovan -- Schumann, Sebastian -- Salazar, Jordi -- Silvestre, Santiago -- Levický, Dušan -- Polakovič, Adam
Sieťové architektúry, služby a aplikácie. Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2020. 120 s. ISBN 978-80-227-5000-4.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020
Podrobnosti
Simulácia mikrosiete
Polkorábová, Diana -- Vrablecová, Petra
Simulácia mikrosiete. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Simulácia skenovania a rekonštrukcie 3D objektov vo virtuálnom prostredí
Slíž, Boris -- Madaras, Martin
Simulácia skenovania a rekonštrukcie 3D objektov vo virtuálnom prostredí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Simulátor inteligentného domu
Beňovičová, Adriana -- Krajčovič, Tibor
Simulátor inteligentného domu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Simulátor slovnej doskovej hry
Lačný, Lukáš -- Šimko, Marián
Simulátor slovnej doskovej hry. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Simulátor slovnej doskovej hry
Adler, Nikodém -- Šimko, Marián
Simulátor slovnej doskovej hry. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Skorá detekcia falošných správ s veľkým dopadom pomocou strojového učenia
Janeček, Kamil -- Srba, Ivan
Skorá detekcia falošných správ s veľkým dopadom pomocou strojového učenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Skúmanie interakcie človeka s aplikáciou obohatenou automatickým poradcom
Války, Matej -- Bieliková, Mária
Skúmanie interakcie človeka s aplikáciou obohatenou automatickým poradcom. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Sledovanie a udržanie organizačných vzorov na základe ich prejavov v artefaktoch vývoja softvéru
Karakaš, Nikola -- Vranić, Valentino
Sledovanie a udržanie organizačných vzorov na základe ich prejavov v artefaktoch vývoja softvéru. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry
Baári, Dávid -- Vincúr, Juraj
Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry
Ivan, Miroslav -- Vincúr, Juraj
Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry
Kecskés, Dávid -- Konôpka, Martin
Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Smerníkové operácie pri práci s jednorozmerným poľom
Kocúrik, Marek -- Nagyová, Ingrid
Smerníkové operácie pri práci s jednorozmerným poľom. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Softvérovo implementovaná detekcia chýb v toku programu
Vrabľová, Jana -- Valiček, Michal
Softvérovo implementovaná detekcia chýb v toku programu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Spracovanie medicínskych dát za účelom diagnostiky Alzheimerovej choroby
Pohl, Tomáš -- Jakab, Marek
Spracovanie medicínskych dát za účelom diagnostiky Alzheimerovej choroby. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Spracovanie medicínskych vizuálnych dát metódami umelej inteligencie.
Lackovič, Jakub -- Benešová, Vanda
Spracovanie medicínskych vizuálnych dát metódami umelej inteligencie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Spracovanie obrazových dát metódami umelej inteligencie
Horniak, Matej -- Jakab, Marek
Spracovanie obrazových dát metódami umelej inteligencie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Spracovanie obrazových medicínskych dát metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí
Popovcová, Zuzana -- Benešová, Vanda
Spracovanie obrazových medicínskych dát metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Spracovanie obrazových medicínskych dát metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí
Šulavík, Andrej -- Benešová, Vanda
Spracovanie obrazových medicínskych dát metódami počítačového videnia a hlbokých neurónových sietí. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Spracovanie obrazu metódami umelej inteligencie
Šípoš, Peter -- Jakab, Marek
Spracovanie obrazu metódami umelej inteligencie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami
Sádecký, Šimon -- Lacko, Peter
Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami
Šalko, Matej -- Lacko, Peter
Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Spracovanie volumetrických medicínskych dát metódami umelej inteligencie pre podporu lekárskej diagnostiky
Krčmář, Ján -- Benešová, Vanda
Spracovanie volumetrických medicínskych dát metódami umelej inteligencie pre podporu lekárskej diagnostiky. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Správa jednotkových testov
Ďurej, Juraj -- Rástočný, Karol
Správa jednotkových testov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Správanie používateľov na webe: predikcia retencie
Schwartz, Matej -- Kompan, Michal
Správanie používateľov na webe: predikcia retencie. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Sprostredkovanie informácií akademického informačného systému mobilnou aplikáciou
Anda, Lukáš -- Šimko, Jakub
Sprostredkovanie informácií akademického informačného systému mobilnou aplikáciou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Sprostredkovanie informácií akademického informačného systému mobilnou aplikáciou
Hlavatík, Peter -- Šimko, Jakub
Sprostredkovanie informácií akademického informačného systému mobilnou aplikáciou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Stratégie prenosu obrazovej informácie v interaktívnych rádiologických aplikáciách
Nguyenová, Michaela -- Unger, Milan
Stratégie prenosu obrazovej informácie v interaktívnych rádiologických aplikáciách. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Sumarizácia novinových článkov pomocou metód strojového učenia
Sojka, Matej -- Šurek, Marek
Sumarizácia novinových článkov pomocou metód strojového učenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Sumarizácia textu pomocou neurónových sietí
Dolnák, Michal -- Lacko, Peter
Sumarizácia textu pomocou neurónových sietí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Survey: Classification of the IoT Technologies for Better Selection to Real Use
Kaňuch, Peter -- Macko, Dominik -- Hudec, Ladislav
Survey: Classification of the IoT Technologies for Better Selection to Real Use. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020. 6 s.
zborník
2020
Podrobnosti
Súvis biometrických charakteristík medzi ovládacími zariadeniami
Paľa, Erik -- Burda, Kamil
Súvis biometrických charakteristík medzi ovládacími zariadeniami. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Systém pre uchovávanie informácií o vozidlách s využitím technológie blockchain
Starý, Filip -- Bencel, Rastislav
Systém pre uchovávanie informácií o vozidlách s využitím technológie blockchain. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Systém so zvýšenou spoľahlivosťou pre správu inteligentnej budovy
Sabo, Miroslav -- Krajčovič, Tibor
Systém so zvýšenou spoľahlivosťou pre správu inteligentnej budovy. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Technologický model inteligentnej domácnosti pre IoT
Janec, Nikolas -- Krajčovič, Tibor
Technologický model inteligentnej domácnosti pre IoT. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Telerealita alebo virtuálny teleport
Libiak, Adrián -- Rozinaj, Gregor
Telerealita alebo virtuálny teleport. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Test Data Generation for MC/DC Criterion using Reinforcement Learning
Čegiň, Ján -- Rástočný, Karol
Test Data Generation for MC/DC Criterion using Reinforcement Learning. In 2020 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW). IEEE, 2020: 2020, s. 354--358. ISBN 978-1-7281-1075-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
The Residual Variable in Decision Diagrams
Lúčanský, Ján -- Pištek, Peter -- Maruniak, Marián
The Residual Variable in Decision Diagrams. Acta Polytechnica Hungarica, 17. s. 189--208.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Tool for Diagnosis of Stochastic Automata
Krištofík, Štefan -- Flochová, Jana
Tool for Diagnosis of Stochastic Automata. In EBCCSP 2020. Piscataway, USA: IEEE, 2020, s. 1--3. ISBN 978-1-7281-9580-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Transparentné smerovanie požiadaviek v distribučnej sieti pomocou softvérovo definovaných sietí
Boros, Tomáš -- Kotuliak, Ivan
Transparentné smerovanie požiadaviek v distribučnej sieti pomocou softvérovo definovaných sietí. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Trénovanie hráča simulovaného robotického futbalu
Urbán, Rastislav -- Kapustík, Ivan
Trénovanie hráča simulovaného robotického futbalu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Trénovanie neurónových sietí s využitím zmiešanej presnosti čísel
Machata, Lukáš -- Maťašovský, Slavomír
Trénovanie neurónových sietí s využitím zmiešanej presnosti čísel. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Trénovanie neurónových sietí s využitím zmiešanej presnosti čísel
Petrovič, Marek -- Maťašovský, Slavomír
Trénovanie neurónových sietí s využitím zmiešanej presnosti čísel. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Tvorba jednostránkovej aplikácie v jazyku Elm
Bedej, Juraj -- Kapustík, Ivan
Tvorba jednostránkovej aplikácie v jazyku Elm. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Tvorba jednostránkovej aplikácie v jazyku Elm
Strigáč, Adam -- Kapustík, Ivan
Tvorba jednostránkovej aplikácie v jazyku Elm. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Tvorba jednostránkovej aplikácie v jazyku Elm
Németh, Márton -- Kapustík, Ivan
Tvorba jednostránkovej aplikácie v jazyku Elm. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Tvorba jednostránkovej aplikácie v jazyku Elm
Bohňa, Milan -- Kapustík, Ivan
Tvorba jednostránkovej aplikácie v jazyku Elm. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Učenie sa hráča simulovaného robotického futbalu
Spevák, Erik -- Kapustík, Ivan
Učenie sa hráča simulovaného robotického futbalu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Učenie simulovaného agenta s pomocou hlbokého učenia posilňovaním
Petričko, Andrej -- Lacko, Peter
Učenie simulovaného agenta s pomocou hlbokého učenia posilňovaním. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Uchopovač chirurgických hákov: úžitkový vzor č. 8679
Chlebo, Ondrej -- Horvát, František -- Čekan, Michal -- Hučko, Branislav -- Bachratý, Michal
Uchopovač chirurgických hákov: úžitkový vzor č. 8679. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 5 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020
Podrobnosti
Umelý imunitný systém v informatike
Mikula, Lukáš -- Bou Ezzeddine, Anna
Umelý imunitný systém v informatike. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Umelý imunitný systém v informatike
Yamkovyi, Robert -- Bou Ezzeddine, Anna
Umelý imunitný systém v informatike. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Using SMS for Communication with IoT Devices
Pištek, Peter -- Hudec, Martin
Using SMS for Communication with IoT Devices. Mobile Networks and Applications, 25. s. 896.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Viacúčelový uchopovač chirurgických nástrojov: úžitkový vzor č. 8658
Horvát, František -- Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal -- Hučko, Branislav -- Bachratý, Michal
Viacúčelový uchopovač chirurgických nástrojov: úžitkový vzor č. 8658. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 7 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Visualizing Relationships Between Organizational Patterns
Toldy, Kristián -- Sulaiman Khail, Waheedullah
Visualizing Relationships Between Organizational Patterns. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Vizualizácia a vysvetliteľnost hlbokého učenia
Kročka, Michael -- Kapec, Peter
Vizualizácia a vysvetliteľnost hlbokého učenia. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vizualizácia a vysvetliteľnost hlbokého účenia
Juhásová, Katarína -- Kapec, Peter
Vizualizácia a vysvetliteľnost hlbokého účenia. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vizualizácia evolúcie softvéru v trojrozmernom priestore
Redžepovič, Martin -- Kapec, Peter
Vizualizácia evolúcie softvéru v trojrozmernom priestore. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vizualizácia softvéru pomocou XR technológií
Graf, Lukáš -- Vincúr, Juraj
Vizualizácia softvéru pomocou XR technológií. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vizualizácia vyhľadania k-teho najväčšieho prvku
Kapusta, Andrej -- Nagyová, Ingrid
Vizualizácia vyhľadania k-teho najväčšieho prvku. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vizuálna pozornosť používateľa pri vizualizácii dát vo virtuálnej realite
Kuľbak, Daniel -- Kapec, Peter
Vizuálna pozornosť používateľa pri vizualizácii dát vo virtuálnej realite. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vnorený systém s operačným systémom reálneho času
Ďurina, Michal -- Laštinec, Ján
Vnorený systém s operačným systémom reálneho času. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv biometrických charakteristík používateľa na autentifikáciu pod smartfónovou platformou
Krajčirik, Denis -- Chudá, Daniela
Vplyv biometrických charakteristík používateľa na autentifikáciu pod smartfónovou platformou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv biometrických charakteristík používateľa na autentifikáciu pod smartfónovou platformou
Lapšanský, Štefan -- Chudá, Daniela
Vplyv biometrických charakteristík používateľa na autentifikáciu pod smartfónovou platformou. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv rôznych parametrov na predikciu meškania vlakov
Broniš, Tadeáš -- Pištek, Peter
Vplyv rôznych parametrov na predikciu meškania vlakov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv špecifických aspektov trojdimenzionálneho prostredia na vizuálnu pozornosť človeka
Polláková, Jana -- Laco, Miroslav
Vplyv špecifických aspektov trojdimenzionálneho prostredia na vizuálnu pozornosť človeka. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Všeobecná inštančná segmentácia objektov pomocou hlbokých neurónových sietí
Malík, Peter -- Malík, Peter
Všeobecná inštančná segmentácia objektov pomocou hlbokých neurónových sietí. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vyhľadávanie pomocou otázok
Ondrejička, Marko -- Blšták, Miroslav
Vyhľadávanie pomocou otázok. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vyhodnocovanie úrovne stresu z fyziologických údajov človeka
Petráš, Ján -- Jelemenská, Katarína
Vyhodnocovanie úrovne stresu z fyziologických údajov človeka. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vylepšenie riadenia zdrojov v softvérovo definovaných sieťach
Galinski, Marek -- Kotuliak, Ivan
Vylepšenie riadenia zdrojov v softvérovo definovaných sieťach. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vylepšovanie používateľského zážitku Android aplikácií
Bielený, Vladimír -- Kuric, Eduard
Vylepšovanie používateľského zážitku Android aplikácií. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vylepšovanie používateľského zážitku Android aplikácií
Macek, Kamil -- Kuric, Eduard
Vylepšovanie používateľského zážitku Android aplikácií. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Výskum Alzheimerovej choroby za účelom jej diagnostiky s využitím hlbokého učenia
Včelková, Veronika -- Jakab, Marek
Výskum Alzheimerovej choroby za účelom jej diagnostiky s využitím hlbokého učenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Vysvetliteľná metóda odhaľovania falošných správ
Hucko, Andrej -- Móro, Róbert
Vysvetliteľná metóda odhaľovania falošných správ. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vytváranie modelu súpera v stratégií reálneho času
Neupauer, Štefan -- Krištofík, Štefan
Vytváranie modelu súpera v stratégií reálneho času. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vytváranie profilov odberov elektrickej energie
Kaprál, Milan -- Grmanová, Gabriela
Vytváranie profilov odberov elektrickej energie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vytváranie profilov odberov elektrickej energie
Mensatorisová, Denisa -- Grmanová, Gabriela
Vytváranie profilov odberov elektrickej energie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie elektromobilov ako úložiska energie
Hoferica, Andrej -- Vrablecová, Petra
Využitie elektromobilov ako úložiska energie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Využitie grafových modelov pre personalizované odporúčanie na Webe
Kalafut, Matúš -- Kompan, Michal
Využitie grafových modelov pre personalizované odporúčanie na Webe. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vývoj bezpečných aplikácií pre mobilné zariadenia
Kačmár, Dominik -- Laštinec, Ján
Vývoj bezpečných aplikácií pre mobilné zariadenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vývoj mobilnej aplikácie
Spusta, Peter -- Kunštár, Vladimír
Vývoj mobilnej aplikácie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Vývoj softvéru s využitím technológie obohatenej reality
Hučko, Jakub -- Vincúr, Juraj
Vývoj softvéru s využitím technológie obohatenej reality. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vzdelávacie prostredie programovania vo virtuálnej realite
Dolhá, Dominika -- Vincúr, Juraj
Vzdelávacie prostredie programovania vo virtuálnej realite. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vzdialené testovanie a vyhodnocovanie používateľského zážitku s použitím dát o pohybe myšou
Višvarda, Martin -- Kuric, Eduard
Vzdialené testovanie a vyhodnocovanie používateľského zážitku s použitím dát o pohybe myšou. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Webová aplikácia ako pomôcka pre výučbu logických obvodov
Frankovičová, Ivana -- Krištofík, Štefan
Webová aplikácia ako pomôcka pre výučbu logických obvodov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Webová aplikácia ako pomôcka pre výučbu logických obvodov
Šoška, Michal -- Krištofík, Štefan
Webová aplikácia ako pomôcka pre výučbu logických obvodov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Webová aplikácia pre podporu výučby jazyka SQL
Janeček, Matej -- Barla, Michal
Webová aplikácia pre podporu výučby jazyka SQL. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Webový systém na testovanie konfigurácií sieťových zariadení
Holý, Matej -- Macko, Dominik
Webový systém na testovanie konfigurácií sieťových zariadení. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Zabezpečenie elektronického lístkového systému počas jeho životného cyklu
Brandýs, Patrik -- Hudec, Ladislav
Zabezpečenie elektronického lístkového systému počas jeho životného cyklu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Zariadenie na meranie síl pri operačných zákrokoch : /: úžitkový vzor č. 8650
Hučko, Branislav -- Horvát, František -- Chlebo, Ondrej -- Čekan, Michal -- Bachratý, Michal
Zariadenie na meranie síl pri operačných zákrokoch : /: úžitkový vzor č. 8650. Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 6 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie
2020
Podrobnosti
Zbieranie citlivých dát pomocou forenznej analýzy operačného systému Android
Dian, Filip -- Hudec, Ján
Zbieranie citlivých dát pomocou forenznej analýzy operačného systému Android. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Zbieranie digitálnych dôkazov v doméne internetových prehliadačov
Chmara, Adam -- Pištek, Peter
Zbieranie digitálnych dôkazov v doméne internetových prehliadačov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Zbieranie informácii biomonitoringu
Čierny, Adam -- Jelemenská, Katarína
Zbieranie informácii biomonitoringu. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Zefektívnenie komunikácie zariadení využívajúcich technológiu LoRa pre aplikácie v zdravotníctve
Valach, Alexander -- Macko, Dominik
Zefektívnenie komunikácie zariadení využívajúcich technológiu LoRa pre aplikácie v zdravotníctve. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Zefektívnenie verejnej správy s použitím webovej aplikácie
Piovarči, Denis -- Kováčik, Tomáš
Zefektívnenie verejnej správy s použitím webovej aplikácie. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Zhlukovanie cytometrických dát
Hroncová, Nikoleta -- Grmanová, Gabriela
Zhlukovanie cytometrických dát. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Získavanie popisných prvkov polyfónnej hudby s využitím strojového učenia
Fabiš, Michal -- Marták, Lukáš Samuel
Získavanie popisných prvkov polyfónnej hudby s využitím strojového učenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Zjednodušenie špecifikácie riadenia spotreby na úrovni RTL
Groma, Matej -- Macko, Dominik
Zjednodušenie špecifikácie riadenia spotreby na úrovni RTL. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Zobrazenie pomocou sledovania lúčov s filtrovaním v reálnom čase
Kurčák, Ľubomír -- Drahoš, Peter
Zobrazenie pomocou sledovania lúčov s filtrovaním v reálnom čase. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Zovšeobecniteľnosť metód identifikácie charakteristík používateľa s využitím sledovania pohľadu
Vnenčák, Ján -- Móro, Róbert
Zovšeobecniteľnosť metód identifikácie charakteristík používateľa s využitím sledovania pohľadu. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti