3. 6. 2020  8:38 Karolína
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 14

PublikácieDruh výsledku
Rok
Podrobnosti
Application of machine learning techniques to the prediction of sigma_iso(29Si) and sigma_iso (27Al) in zeolites
Dragún, Dominik -- Malkin Ondik, Irina
Application of machine learning techniques to the prediction of sigma_iso(29Si) and sigma_iso (27Al) in zeolites. In XIIIth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry, Mariapfarr, Austria, 1.-6.3.2020. Institute of Inorganic Chemistry, 2020: 2020, s. 33. ISBN 978-80-973578-0-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Automatic Text Generation in Slovak Language
Vasko, Dominik -- Pecár, Samuel -- Šimko, Marián
Automatic Text Generation in Slovak Language. In SOFSEM 2020: Theory and Practice of Computer Science, 46th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics, SOFSEM 2020, Limassol, Cyprus, January 20–24, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2020, s. 639. ISBN 978-3-030-38918-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Blockchain E-Voting Done Right: Privacy and Transparency with Public Blockchain
Košťál, Kristián -- Bencel, Rastislav -- Ries, Michal -- Kotuliak, Ivan
Blockchain E-Voting Done Right: Privacy and Transparency with Public Blockchain. In 2019 IEEE 10th International Conference on Software Engineering and Service Science (ICSESS), 18-20 October 2019, Beijing, China.: Proceedings. 1. vyd. S. l.: IEEE, 2020, s. 592.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Communication Management in Multiclient System Using SMS Gateway
Pištek, Peter -- Hudec, Martin
Communication Management in Multiclient System Using SMS Gateway. In CAGÁŇOVÁ, D. -- HORŇÁKOVÁ, N. Mobility Internet of Things 2018. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2020, s. 17--29. ISBN 978-3-030-30910-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Decision Support in Medical Data Using 3D Decision Tree Visualisation
Mrva, Jakub -- Neupauer, Štefan -- Hudec, Lukáš -- Ševcech, Jakub -- Kapec, Peter
Decision Support in Medical Data Using 3D Decision Tree Visualisation. In Proceedings, The 7th IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering - EHB 2019, Iasi, Romania, November 21-23, 2019. [S. l.]: IEEE, 2020, s. 1--4. ISBN 978-1-7281-2603-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Depth Perception Tendencies on a Widescreen Display: An Experimental Study
Laco, Miroslav -- Polatsek, Patrik -- Benešová, Vanda
Depth Perception Tendencies on a Widescreen Display: An Experimental Study. In Proceedings SPIE 11433, Twelfth International Conference on Machine Vision (ICMV 2019), 2019, Amsterdam, The Netherlands. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2020, s. 1--8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Does Live Regression Testing Help?
Bruchatý, Marek -- Rástočný, Karol
Does Live Regression Testing Help?. In SOFSEM 2020: Theory and Practice of Computer Science, 46th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics, SOFSEM 2020, Limassol, Cyprus, January 20–24, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2020, s. 699--709. ISBN 978-3-030-38918-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Feature selection as a tool for analyzing the dominant contributions to J(125Te,125Te) spin-spin coupling
Szabó, Richard -- Malkin Ondik, Irina
Feature selection as a tool for analyzing the dominant contributions to J(125Te,125Te) spin-spin coupling. In XIIIth Workshop on Modern Methods in Quantum Chemistry, Mariapfarr, Austria, 1.-6.3.2020. Institute of Inorganic Chemistry, 2020: 2020, s. 20. ISBN 978-80-973578-0-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Interpretable diagnosis of breast cancer from histological images using Siamese neural networks
Hrádeľ, Dominik -- Hudec, Lukáš -- Benešová, Vanda
Interpretable diagnosis of breast cancer from histological images using Siamese neural networks. In Proceedings SPIE 11433, Twelfth International Conference on Machine Vision (ICMV 2019), 2019, Amsterdam, The Netherlands. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2020, s. 1--9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Multi-modal brain tumor segmentation utilizing convolutional neural networks
Jakab, Marek -- Števuliak, Marek -- Benešová, Vanda
Multi-modal brain tumor segmentation utilizing convolutional neural networks. In Proceedings SPIE 11433, Twelfth International Conference on Machine Vision (ICMV 2019), 2019, Amsterdam, The Netherlands. Bellingham: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2020, s. 1--8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
POI Recommendation Based on Locality-Specific Seasonality and Long-Term Trends
Štefancová, Elena -- Srba, Ivan
POI Recommendation Based on Locality-Specific Seasonality and Long-Term Trends. In SOFSEM 2020: Theory and Practice of Computer Science, 46th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics, SOFSEM 2020, Limassol, Cyprus, January 20–24, 2020, Proceedings. Cham: Springer, 2020, s. 338--349. ISBN 978-3-030-38918-5.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti
Test Data Generation for MC/DC Criterion using Reinforcement Learning
Čegiň, Ján -- Rástočný, Karol
Test Data Generation for MC/DC Criterion using Reinforcement Learning. In 2020 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW). IEEE, 2020: 2020, ISBN 978-1-7281-1075-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
The Residual Variable inDecision Diagrams
Lúčanský, Ján -- Pištek, Peter -- Maruniak, Marián
The Residual Variable inDecision Diagrams. Acta Polytechnica Hungarica, 17. s. 189--208.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Transparentné smerovanie požiadaviek v distribučnej sieti pomocou softvérovo definovaných sietí
Boros, Tomáš -- Kotuliak, Ivan
Transparentné smerovanie požiadaviek v distribučnej sieti pomocou softvérovo definovaných sietí. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti