19. 6. 2018  12:24 Alfréd
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HELEBRANDT, P. Architecture for Core Networks Utilizing Software. Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia, 8. s. 56--61.

Originálny názov: Architecture for Core Networks Utilizing Software
Slovenský názov:
Autor: Ing. Pavol Helebrandt, PhD. (100%)
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia
Číslo zväzku (ročník): 8
Od strany: 56
Do strany: 61
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania: 2017
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Helebrandt, PhD.
Posledná zmena: 03. 02. 2018, 22:21 (???)


Bližšie určenie zdroja:

Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia.

Originálny názov: Information Sciences and Technologies. Bulletin of the ACM Slovakia
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 03. 02. 2018, 22:21 (???)