19. 6. 2018  12:36 Alfréd
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SZABÓ, R. -- BERNÁT, D. Vizualizácia lokalizácie IP adries. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 58 s.

Originálny názov: Vizualizácia lokalizácie IP adries
Anglický názov:
Český názov:
Autor: Ing. Rastislav Szabó
Ing. Dušan Bernát
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2018
Počet strán: 58
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: lokalizácia
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Rastislav Szabó
Posledná zmena: 17. 02. 2018, 22:20 (???)