19. 6. 2018  12:25 Alfréd
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

URBANEC, M. -- KAPUSTÍK, I. Rozhodovanie sa hráčov pri vedení lopty. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 58 s.

Originálny názov: Rozhodovanie sa hráčov pri vedení lopty
Anglický názov:
Český názov:
Autor: Ing. Maroš Urbanec
Ing. Ivan Kapustík
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2018
Počet strán: 58
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: stu_us_auth*0050648
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Maroš Urbanec
Posledná zmena: 17. 02. 2018, 22:20 (???)