19. 6. 2018  12:27 Alfréd
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠILLÍK, M. -- POVAŽANOVÁ, A. Abstraktné údajové typy v Jave. Bakalárska práca. 2018. 55 s.

Originálny názov: Abstraktné údajové typy v Jave
Anglický názov:
Český názov:
Autor: Ing. Milan Šillík
Ing. Anna Považanová
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2018
Počet strán: 55
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Java
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Milan Šillík
Posledná zmena: 17. 02. 2018, 22:20 (???)