19. 6. 2018  12:35 Alfréd
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MICHÁLEK, M. -- BOU EZZEDDINE, A. Dolovanie v dátach pomocou zhlukovacích metód. Bakalárska práca. 2018. 48 s.

Originálny názov: Dolovanie v dátach pomocou zhlukovacích metód
Anglický názov:
Český názov:
Autor: Ing. Martin Michálek
RNDr. Anna Bou Ezzeddine, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2018
Počet strán: 48
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: dolovanie v dátach
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Michálek
Posledná zmena: 17. 02. 2018, 22:20 (???)