19. 6. 2018  12:25 Alfréd
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TUTKO, P. -- MARTONOVÁ, A. Multimediálne spracovanie fyzikálnych experimentov náučnou formou. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 42 s.

Originálny názov: Multimediálne spracovanie fyzikálnych experimentov náučnou formou
Anglický názov:
Český názov:
Autor: Peter Tutko
Mgr. Alena Martonová, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2018
Počet strán: 42
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Programovanie výuky, fyzika
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Mgr. Alena Martonová, PhD.
Posledná zmena: 17. 02. 2018, 22:20 (???)