19. 6. 2018  12:25 Alfréd
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VARGA, Ľ. -- LACKO, P. Vytvorenie inteligentného agenta subsymbolickým prístupom umelej inteligencie. Bakalárska práca. Bratislava: 2018. 45 s.

Originálny názov: Vytvorenie inteligentného agenta subsymbolickým prístupom umelej inteligencie
Anglický názov:
Český názov:
Autor: Ing. Ľubomír Varga
doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2018
Počet strán: 45
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2018
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ľubomír Varga
Posledná zmena: 17. 02. 2018, 22:20 (???)