19. 8. 2019  1:26 Lýdia
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠAJGALÍK, M. -- BARLA, M. -- BIELIKOVÁ, M. Searching for discriminative words in multidimensional continuous feature space. Computer speech and language, 53. s. 276--301.

Originální název: Searching for discriminative words in multidimensional continuous feature space
Slovenský název:
Autor: Ing. Márius Šajgalík, PhD. (34%)
Ing. Michal Barla, PhD. (33%)
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (33%)
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Computer speech and language
Číslo svazku (ročník): 53
Od strany: 276
Do strany: 301
Počet stran: 26
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Márius Šajgalík, PhD.
Poslední změna: 20. 10. 2018, 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Computer speech and language. 2019.

Originální název: Computer speech and language
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 29. 10. 2018, 09:53 (Import dat z knihovny)