17. 8. 2019  17:32 Milica
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠAJGALÍK, M. -- BARLA, M. -- BIELIKOVÁ, M. Searching for discriminative words in multidimensional continuous feature space. Computer speech and language, 53. s. 276--301.

Originálny názov: Searching for discriminative words in multidimensional continuous feature space
Slovenský názov:
Autor: Ing. Márius Šajgalík, PhD. (34%)
Ing. Michal Barla, PhD. (33%)
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (33%)
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Computer speech and language
Číslo zväzku (ročník): 53
Od strany: 276
Do strany: 301
Počet strán: 26
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Márius Šajgalík, PhD.
Posledná zmena: 20. 10. 2018, 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Computer speech and language. 2019.

Originálny názov: Computer speech and language
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 29. 10. 2018, 09:53 (Import dát z knižnice)