14. 10. 2019  15:54 Boris
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠIMKO, M. -- BIELIKOVÁ, M. Lightweight domain modeling for adaptive web-based educational system. Journal of Intelligent Information Systems, 52. s. 1.

Originální název: Lightweight domain modeling for adaptive web-based educational system
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Marián Šimko, PhD. (50%)
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (50%)
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Intelligent Information Systems
Číslo svazku (ročník): 52
Od strany: 1
Do strany: 1
Počet stran: 1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Marián Šimko, PhD.
Poslední změna: 02.02.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Intelligent Information Systems. 2019.

Originální název: Journal of Intelligent Information Systems
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 02.02.2019 22:21 (Import dat z knihovny)