16. 10. 2019  21:13 Vladimíra
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠIMKO, M. -- BIELIKOVÁ, M. Lightweight domain modeling for adaptive web-based educational system. Journal of Intelligent Information Systems, 52. s. 1.

Originálny názov: Lightweight domain modeling for adaptive web-based educational system
Slovenský názov:
Autor: doc. Ing. Marián Šimko, PhD. (50%)
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (50%)
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Intelligent Information Systems
Číslo zväzku (ročník): 52
Od strany: 1
Do strany: 1
Počet strán: 1
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Marián Šimko, PhD.
Posledná zmena: 02.02.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Intelligent Information Systems. 2019.

Originálny názov: Journal of Intelligent Information Systems
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 02.02.2019 22:21 (Import dát z knižnice)