14. 10. 2019  17:32 Boris
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LABAJ, M. -- RÁSTOČNÝ, K. -- CHUDÁ, D. Towards Automatic Comparison of Cloud Service Security Certifications. In SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings. Cham: Springer, 2019, s. 297--309. ISBN 9783030108007.

Originální název: Towards Automatic Comparison of Cloud Service Security Certifications
Slovenský název:
Autor: Ing. Martin Labaj (34%)
Ing. Karol Rástočný, PhD. (33%)
doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. (33%)
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings
Podnázev:
Od strany: 297
Do strany: 309
Počet stran: 13
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: ontológia, spracovanie prirodzeného jazyka, certifikácia služby Cloud, certifikačná schéma
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Martin Labaj
Poslední změna: 09.02.2019 22:22 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings. Cham: Springer, 2019. ISBN 9783030108007.

Originální název: SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 9783030108007
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Cham
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 09.02.2019 22:22 (Import dat z knihovny)