25. 6. 2019  23:37 Tadeáš
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PIKULIAK, M. -- ŠIMKO, M. -- BIELIKOVÁ, M. Towards Combining Multitask and Multilingual Learning. In SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings. Cham: Springer, 2019, s. 435--446. ISBN 9783030108007.

Originální název: Towards Combining Multitask and Multilingual Learning
Slovenský název:
Autor: Ing. Matúš Pikuliak (34%)
doc. Ing. Marián Šimko, PhD. (33%)
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (33%)
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings
Podnázev:
Od strany: 435
Do strany: 446
Počet stran: 12
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Klíčová slova: slovenština: Deep natural language processing, Transfer learning, Multilingual learning, spracovanie prirodzeného jazyka
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Matúš Pikuliak
Poslední změna: 09. 02. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings. Cham: Springer, 2019. ISBN 9783030108007.

Originální název: SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 9783030108007
Nakladatel: Springer
Místo vydání: Cham
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 09. 02. 2019, 22:22 (Import dat z knihovny)