26. 6. 2019  14:06 Adriána
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PIKULIAK, M. -- ŠIMKO, M. -- BIELIKOVÁ, M. Towards Combining Multitask and Multilingual Learning. In SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings. Cham: Springer, 2019, s. 435--446. ISBN 9783030108007.

Originálny názov: Towards Combining Multitask and Multilingual Learning
Slovenský názov:
Autor: Ing. Matúš Pikuliak (34%)
doc. Ing. Marián Šimko, PhD. (33%)
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (33%)
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings
Podnázov:
Od strany: 435
Do strany: 446
Počet strán: 12
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: Deep natural language processing, Transfer learning, Multilingual learning, spracovanie prirodzeného jazyka
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Matúš Pikuliak
Posledná zmena: 09. 02. 2019, 22:22 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings. Cham: Springer, 2019. ISBN 9783030108007.

Originálny názov: SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 9783030108007
Vydavateľ: Springer
Miesto vydania: Cham
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 09. 02. 2019, 22:22 (Import dát z knižnice)