14. 10. 2019  3:14 Boris
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BERGER, P. -- KOMPAN, M. User Modelling for Churn Prediction in E-commerce. IEEE Intelligent Systems, s. 1--6.

Originální název: User Modelling for Churn Prediction in E-commerce
Slovenský název:
Autor: Ing. Patrik Berger (50%)
doc. Ing. Michal Kompan, PhD. (50%)
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: IEEE Intelligent Systems
Číslo svazku (ročník):
Od strany: 1
Do strany: 6
Počet stran: 6
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Berger
Poslední změna: 09.02.2019 22:24 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

IEEE Intelligent Systems. 2019.

Originální název: IEEE Intelligent Systems
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 16.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)