19. 9. 2019  10:31 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LAURINEC, P. -- LÓDERER, M. -- LUCKÁ, M. -- ROZINAJOVÁ, V. Density-based unsupervised ensemble learning methods for time series forecasting of aggregated or clustered electricity consumption. Journal of Intelligent Information Systems, s. 1--21.

Originální název: Density-based unsupervised ensemble learning methods for time series forecasting of aggregated or clustered electricity consumption
Slovenský název:
Autor: Mgr. Peter Laurinec, PhD. (25%)
Ing. Marek Lóderer (25%)
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. (25%)
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. (25%)
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Journal of Intelligent Information Systems
Číslo svazku (ročník):
Od strany: 1
Do strany: 21
Počet stran: 21
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Peter Laurinec, PhD.
Poslední změna: 27.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Journal of Intelligent Information Systems. 2019.

Originální název: Journal of Intelligent Information Systems
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 27.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)