17. 10. 2019  15:47 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LAURINEC, P. -- LÓDERER, M. -- LUCKÁ, M. -- ROZINAJOVÁ, V. Density-based unsupervised ensemble learning methods for time series forecasting of aggregated or clustered electricity consumption. Journal of Intelligent Information Systems, s. 1--21.

Originálny názov: Density-based unsupervised ensemble learning methods for time series forecasting of aggregated or clustered electricity consumption
Slovenský názov:
Autor: Mgr. Peter Laurinec, PhD. (25%)
Ing. Marek Lóderer (25%)
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. (25%)
doc. Ing. Viera Rozinajová, PhD. (25%)
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Journal of Intelligent Information Systems
Číslo zväzku (ročník):
Od strany: 1
Do strany: 21
Počet strán: 21
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Mgr. Peter Laurinec, PhD.
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Journal of Intelligent Information Systems. 2019.

Originálny názov: Journal of Intelligent Information Systems
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)