18. 9. 2019  17:58 Eugénia
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FLOCHOVÁ, J. -- PIVARČEK, J. Traffic lights control based on timed automata. In CoDIT 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 1--3. ISBN 978-1-7281-0521-5.

Originální název: Traffic lights control based on timed automata
Slovenský název:
Autor: Ing. Jana Flochová, PhD. (50%)
Ing. Ján Pivarček (50%)
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: CoDIT 2019
Podnázev:
Od strany: 1
Do strany: 3
Počet stran: 3
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Jana Flochová, PhD.
Poslední změna: 04.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

CoDIT 2019. Danvers: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-0521-5.

Originální název: CoDIT 2019
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-1-7281-0521-5
Nakladatel: IEEE
Místo vydání: Danvers
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 04.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)