31. 10. 2020  16:37 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FLOCHOVÁ, J. -- PIVARČEK, J. Traffic lights control based on timed automata. In CoDIT 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 1--3. ISBN 978-1-7281-0521-5.

Originálny názov:
Traffic lights control based on timed automata
Slovenský názov:
Autor: Ing. Jana Flochová, PhD. (50%)
Ing. Ján Pivarček (50%)
Pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
CoDIT 2019
Podnázov:
Od strany:
1
Do strany: 3
Počet strán: 3
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 04.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

CoDIT 2019. Danvers: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-0521-5.

Originálny názov:
CoDIT 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-1-7281-0521-5
Vydavateľ:
IEEE
Miesto vydania:
Danvers
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 25.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)