12. 12. 2019  5:19 Otília
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BERGER, P. -- KOMPAN, M. User Modeling for Churn Prediction in E-Commerce. IEEE Intelligent Systems, 34. s. 44--52.

Originálny názov: User Modeling for Churn Prediction in E-Commerce
Slovenský názov:
Autor: Ing. Patrik Berger (50%)
doc. Ing. Michal Kompan, PhD. (50%)
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: IEEE Intelligent Systems
Číslo zväzku (ročník): 34
Od strany: 44
Do strany: 52
Počet strán: 9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Berger
Posledná zmena: 15.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

IEEE Intelligent Systems. 2019.

Originálny názov: IEEE Intelligent Systems
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 11.05.2019 22:21 (Import dát z knižnice)