23. 9. 2019  7:21 Zdenka
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZÁPACH, R. -- HUDEC, L. Zvýšenie bezpečnosti webových systémov mechanizmom pasce na útočníka. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Zvýšenie bezpečnosti webových systémov mechanizmom pasce na útočníka
Anglický název: Exploiting Honeypots in Web Systems in order to Increase Security
Český název:
Autor: Ing. Radoslav Zápach
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: bezpečnosť, security, webová aplikácia, web application, honeypot
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Radoslav Zápach
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)