17. 9. 2019  14:18 Olympia
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZÁPACH, R. -- HUDEC, L. Zvýšenie bezpečnosti webových systémov mechanizmom pasce na útočníka. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Zvýšenie bezpečnosti webových systémov mechanizmom pasce na útočníka
Anglický názov: Exploiting Honeypots in Web Systems in order to Increase Security
Český názov:
Autor: Ing. Radoslav Zápach
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: bezpečnosť, security, webová aplikácia, web application, honeypot
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Radoslav Zápach
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)