22. 10. 2020  14:06 Sergej
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZÁPACH, R. -- HUDEC, L. Zvýšenie bezpečnosti webových systémov mechanizmom pasce na útočníka. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Zvýšenie bezpečnosti webových systémov mechanizmom pasce na útočníka
Anglický názov:
Exploiting Honeypots in Web Systems in order to Increase Security
Český názov:
Autor:
Ing. Radoslav Zápach
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Pracovisko:
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: bezpečnosť, security, webová aplikácia, web application, honeypot
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)