21. 9. 2019  15:04 Matúš
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GRZNÁR, B. -- VRANIĆ, V. Doménovo špecifické modelovacie jazyky a UML: porovnávacia štúdia. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Doménovo špecifické modelovacie jazyky a UML: porovnávacia štúdia
Anglický název: Domain specific modeling and UML: comparsion study
Český název:
Autor: Bc. Bruno Grznár
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: UML, Doménovo špecifické modelovanie, Domain specific modeling, porovnávacia štúdia, comparative study
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Bruno Grznár
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)