22. 9. 2019  20:45 Móric
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GRZNÁR, B. -- VRANIĆ, V. Doménovo špecifické modelovacie jazyky a UML: porovnávacia štúdia. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Doménovo špecifické modelovacie jazyky a UML: porovnávacia štúdia
Anglický názov: Domain specific modeling and UML: comparsion study
Český názov:
Autor: Bc. Bruno Grznár
doc. Ing. Valentino Vranić, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: UML, Doménovo špecifické modelovanie, Domain specific modeling, porovnávacia štúdia, comparative study
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Bruno Grznár
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)