20. 9. 2019  1:31 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STRAŇOVSKÝ, Z. -- KOVÁČIK, T. Identifikácia mobilných zariadení pomocou hardvérových charakteristík. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Identifikácia mobilných zariadení pomocou hardvérových charakteristík
Anglický názov: Identification of Mobile Devices by their Hardware Characteristics
Český názov:
Autor: Bc. Zsolt Straňovský
Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: charakteristiky senzorov zariadenia, mobile device identification, sensor characteristics, identifikácia mobilných zariadení, iOS
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Zsolt Straňovský
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)