31. 10. 2020  18:14 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STRAŇOVSKÝ, Z. -- KOVÁČIK, T. Identifikácia mobilných zariadení pomocou hardvérových charakteristík. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov:
Identifikácia mobilných zariadení pomocou hardvérových charakteristík
Anglický názov:
Identification of Mobile Devices by their Hardware Characteristics
Český názov:
Autor: Bc. Zsolt Straňovský
Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
Pracovisko:
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: charakteristiky senzorov zariadenia, mobile device identification, sensor characteristics, identifikácia mobilných zariadení, iOS
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)