15. 11. 2019  16:33 Leopold
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VLHA, T. -- GÁBRIŠOVÁ, H. Publikovanie bibliografických dát v prostredí sémantického webu. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Publikovanie bibliografických dát v prostredí sémantického webu
Anglický název: Publication of bibliographic data in the environment of semantic web
Český název:
Autor: Bc. Tomáš Vlha
Mgr. Henrieta Gábrišová, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Slovenská informatická knižnica
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: sémantický web, semantic web, ontológie, metadata, metadáta, ontologies
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Tomáš Vlha
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)