14. 11. 2019  21:04 Irma
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VLHA, T. -- GÁBRIŠOVÁ, H. Publikovanie bibliografických dát v prostredí sémantického webu. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Publikovanie bibliografických dát v prostredí sémantického webu
Anglický názov: Publication of bibliographic data in the environment of semantic web
Český názov:
Autor: Bc. Tomáš Vlha
Mgr. Henrieta Gábrišová, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Slovenská informatická knižnica
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: sémantický web, semantic web, ontológie, metadata, metadáta, ontologies
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Tomáš Vlha
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)