19. 9. 2019  10:27 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MURA, M. -- KAPEC, P. Vizualizácia dát vo virtuálnej realite. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Vizualizácia dát vo virtuálnej realite
Český název:
Autor: Ing. Marek Mura
Ing. Peter Kapec, PhD.
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Interaction, Data visualization, Virtuálna realita, HTC Vive, Interakcia, Gestures, Vizualizácia dát, Leap Motion, Virtual reality, Gizmo, Gestá
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Marek Mura
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)