23. 9. 2019  13:36 Zdenka
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MURA, M. -- KAPEC, P. Vizualizácia dát vo virtuálnej realite. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vizualizácia dát vo virtuálnej realite
Český názov:
Autor: Ing. Marek Mura
Ing. Peter Kapec, PhD.
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Interaction, Data visualization, Virtuálna realita, HTC Vive, Interakcia, Gestures, Vizualizácia dát, Leap Motion, Virtual reality, Gizmo, Gestá
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Marek Mura
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)