21. 10. 2019  16:54 Uršuľa
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SKALA, L. -- ŠEVCECH, J. Inkrementálna detekcia anomálií založená na histogramoch. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Inkrementálna detekcia anomálií založená na histogramoch
Anglický název: Histogram based incremental anomaly detection
Český název:
Autor: Ing. Lukáš Skala
Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: detekcia anomálií, analýza údajov, histograms, anomaly detection, data analysis, histogramy
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Skala
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)