29. 9. 2020  3:20 Michal, Michaela
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SKALA, L. -- ŠEVCECH, J. Inkrementálna detekcia anomálií založená na histogramoch. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Inkrementálna detekcia anomálií založená na histogramoch
Anglický názov:
Histogram based incremental anomaly detection
Český názov:
Autor:
Ing. Lukáš Skala
Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Pracovisko:
Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: analýza údajov, histograms, anomaly detection, data analysis, histogramy, detekcia na báze anomálií
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Lukáš Skala
Posledná zmena:
22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)