17. 9. 2019  4:37 Olympia
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SKALA, L. -- ŠEVCECH, J. Inkrementálna detekcia anomálií založená na histogramoch. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Inkrementálna detekcia anomálií založená na histogramoch
Anglický názov: Histogram based incremental anomaly detection
Český názov:
Autor: Ing. Lukáš Skala
Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: detekcia anomálií, analýza údajov, histograms, anomaly detection, data analysis, histogramy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Skala
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)