14. 10. 2019  2:43 Boris
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GEMBEC, M. -- RIES, M. Nástroj pre komplexné testovanie smart kontraktov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Nástroj pre komplexné testovanie smart kontraktov
Český název:
Autor: Ing. Martin Gembec
Dr. Ing. Michal Ries
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: generátor, smart kontrakt, smart contract, Ethereum, blockchain, generator
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Gembec
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)