17. 9. 2019  14:30 Olympia
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GEMBEC, M. -- RIES, M. Nástroj pre komplexné testovanie smart kontraktov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Nástroj pre komplexné testovanie smart kontraktov
Český názov:
Autor: Ing. Martin Gembec
Dr. Ing. Michal Ries
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: generátor, smart kontrakt, smart contract, Ethereum, blockchain, generator
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Gembec
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)