21. 9. 2019  9:04 Matúš
Akademický informační systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PASTIEROVIČ, D. -- JELEMENSKÁ, K. Syntéza HSSL špecifikácie. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Syntéza HSSL špecifikácie
Anglický název: Synthes of HSSL specification
Český název:
Autor: Ing. Dominik Pastierovič
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: power consumption, HSSL, syntéza, spotreba energie, synthesis
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Dominik Pastierovič
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)