17. 10. 2019  6:29 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PASTIEROVIČ, D. -- JELEMENSKÁ, K. Syntéza HSSL špecifikácie. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Syntéza HSSL špecifikácie
Anglický názov: Synthes of HSSL specification
Český názov:
Autor: Ing. Dominik Pastierovič
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: power consumption, HSSL, syntéza, spotreba energie, synthesis
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Dominik Pastierovič
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)