19. 10. 2019  12:31 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VAĽKO, J. -- GREŽO, R. Zvýšenie bezpečnosti softvérovo definovaných sietí. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Zvýšenie bezpečnosti softvérovo definovaných sietí
Český názov:
Autor: Ing. Jozef Vaľko
Ing. Rudolf Grežo
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: OpenFlow protocol, systém detekcie vniknutia, Software Defined Networks, strojové učenie, OpenFlow protokol, Intrusion Detection System, Machine learning, Softvérovo definované siete
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jozef Vaľko
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)