23. 10. 2019  7:19 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta informatiky a informačných technológií - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BABINEC, P. -- SRBA, I. Vyhodnocovanie kvality obsahu diskusii v MOOC systémoch. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vyhodnocovanie kvality obsahu diskusii v MOOC systémoch
Anglický názov: Evaluating the Content Quality of Discussions in MOOC Systems
Český názov:
Autor: Ing. Peter Babinec
Ing. Ivan Srba, PhD.
Pracovisko: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: discussion forums, mooc, diskusné fóra, machine learning, strojové učenie, cqa
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Babinec
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)